Devicia – Årets Tillväxtföretag på Inspirationsdagen 2016

15 juni 2017
Devicia, Årets Tillväxtföretag på Inspirationsdagen 2016.
Förra året mottog Devicia priset för Årets Tillväxtföretag på Inspirationsdagen. Och i år är företaget nominerat igen, i samma kategori. Det är inte så konstigt. Med en rekordartad tillväxt och expansion, bland annat på den amerikanska marknaden, gräver de numera guld i USA.

Elisabeth Liljensten, Devicia, ni fick ju utmärkelsen Årets Tillväxtföretag på Inspirationsdagen 2016. Vad har priset betytt för er?
Vi har haft ett uttalat mål att växa sedan starten, och att bli uppmärksammade just som tillväxtbolag är ett erkännande som betyder mycket. Under de fem år vi funnits har det varit väldigt mycket att göra och fokus hamnar på att leverera till kund snarare än att reflektera över hur vi utvecklats som bolag. Att i det läget få en bekräftelse utifrån och känna att det vi gör är uppskattat blir som en vitamininjektion in i organisationen!

Underkategori

Vad har hänt på Devicia sedan ni fick priset?
– Vi har jobbat vidare med att expandera både vår hemmamarknad samt den i USA. Efter ett tips från Almi i Halmstad anmälde vi Devicia till ett program som heter GAP (Global Access Program) vilket har som mål att utveckla en affärsplan för att stödja utvecklingen på en ny marknad. Vi kom som ett av 45 europeiska bolag med i detta program som stöttas av Vinnova och fick under sex månader ovärderlig hjälp från sex MBA-studenter på UCLA i Los Angeles. Utifrån denna plan arbetar vi nu vidare för att växa på den amerikanska marknaden. En viktig del för att kunna ta nya uppdrag är att erbjuda en helhetslösning till kunden, så att vi kan täcka alla de tjänster våra kunder efterfrågar. Avgörande har därför varit det fördjupade strategiska samarbetet med Symbioteq Kvalitet AB. Tillsammans täcker vi hela processen från produktutveckling och pre-klinik till klinisk prövning och CE-märkning, utveckling av kvalitetssystem samt utbildningar. På så sätt kan vi stötta kunden oavsett i vilken fas de befinner sig.

Devicia Årets Tillväxtföretag 2016

Att i det läget få en bekräftelse utifrån och känna att det vi gör syns och är uppskattat blir som en vitamininjektion in i organisationen!

Elisabeth Liljensten, Devicia

Hur ser era framtidsplaner ut i dagsläget?
Vi jobbar på olika fronter med att stärka vår position som ett av få medicintekniskt specialiserade CRO-bolag i Europa. Det har i år skett stora förändringar i det regelverk som omgärdar medicinteknik inom EU (Medical Device Regulation har trätt i kraft) vilket resulterat i att vi delvis har behövt utveckla nya tjänster för att kunna stödja våra kunder på bästa sätt. Ett sådant exempel är rådgivning till företag inom kosmetikbranschen, där vissa av deras produkter nu regleras som medicinteknik. Tillsammans med Symbioteq har vi möjlighet att medverka i de tekniska kommittéer som är viktiga för våra kunder globalt och på så sätt inte bara få insikter om kommande förändringar i exempelvis standarder tidigt utan även vara med och påverka utformningen av dessa.

Elisabeth Liljenstens bästa tips för tillväxtföretag

Teamet är allt – Det är teamet som avgör om det blir en lyckad tillväxtresa eller inte. Vår organisation består av mycket kvalificerade medarbetare som inte bara är experter inom sitt respektive område, lika viktigt är att de som individer drivs av en snabbväxande miljö och med allt vad det innebär.

Prioritera kontakten med kunderna – Nuvarande och framtida. Det är bara genom kontakter med kunder man kan plocka med sig insikterna om vad kunden verkligen behöver in i bolaget. I bästa fall har vi blivit mer som anställda i bolagen vi hjälper och är helt och hållet en del av deras team.

Advisory board – En bred och väl sammansatt styrelse är inte alltid så lätt att få till under stark tillväxt, och de behov en styrelse idealt behöver uppfylla kan ändras under denna tid. Att istället använda sig av en formell eller informell advisory board sammansatt av lämpliga personer ur ditt nätverk kan vara ett utmärkt alternativ.

Formulera tydliga mål – När man växer fort kan det vara lockande att försöka leverera vad helst en kund frågar efter och tappa fokus på kärnverksamheten. Lika viktigt som det är att vara flexibel är det att ha en tydligt formulerad målbild för att på sikt ge bolaget så goda möjligheter som möjligt att utvecklas i den riktning man tänkt sig.

Ta in extern hjälp i tid – I en tillväxtfas händer det mycket i bolaget och det kan vara tufft att få såväl tid som andra resurser att räcka till. Det är lockande att försöka lösa allt själv men min erfarenhet när jag tagit in extern hjälp i tid är att det varit en mycket god affär.

Nyfiken på Devicia? Här kan du läsa mer!
Devicias hemsida hittar du här>>
Artikel från 2016 i Dagens Industri hittar du här>>

Tipsa en vän