Digilots vägen till nya kunder i traditionell bransch

11 oktober 2018
Anna Halldenius på Arkiv Redovisning verkar i en traditionell bransch som revolutionerats av molntjänster. Digitaliseringen har gått smidigt – men paketeringen av erbjudandet krävde desto mer arbete.
Agera stort även om företaget är litet. Så tänkte Anna Halldenius på Arkiv Redovisning. Hon paketerade sina tjänster digitalt för att framtidssäkra och sticka ut i en traditionell bransch.

UTMANINGEN

Tack vare det stora utbudet av digitala tjänster och lösningar har redovisningsbranschen genomgått ett paradigmskifte de senaste åren. Molntjänster och nya, mer lätthanterliga programvaror har förenklat jobbet för såväl kunder som medarbetare. Arkiv Redovisning i Göteborg insåg tidigt värdet i att gå från papper till webbaserat, berättar Anna Halldenius, grundare och vd.

– Branschen må vara traditionell men det är ingen anledning att vara gammaldags. Arkiv Redovisning var tidigt ute med att arbeta molnbaserat men bara med ett fåtal kunder. För några år sedan valde vi att lägga över alla våra kunder till molnet för att vara redo och kunna börja arbeta digitalt med dem, säger hon.

Parallellt med branschens digitalisering utkristalliserades också en annan trend, fasta priser.

– Alla – konkurrenterna, branschförbundet, vår reklambyrå – sa att man måste ha fasta priser för att vara relevanta. Det dök upp erbjudanden på marknaden i stil med ”Bli helt digital för 99 kronor” och massor av standardiserade lösningar utan varianter. Jag fick inte ihop det med hur vi jobbade med våra kunder. Dels är vi väldigt måna om den personliga kontakten, dels är ju kunderna så olika i hur digitala de vill eller kan bli, säger Anna Halldenius.

Anna Halldenius, Arkiv Redovisning deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
För Arkiv är det viktigt att vara både personliga och digitalt smidiga. Man valde att paketera sina tjänster i fyra tydliga nivåer och låta kunderna själva hitta sin nivå med hjälp av ett digitalt test.

Arkiv Redovisning har funnits i 21 år. De har hela tiden fokuserat på småföretag och låtit tillväxten ta tid. För några år sedan genomförde man ett stort internt arbete med rutiner, roller och arbetssätt. Nu kände Anna Halldenius att det också var dags att paketera sina tjänster. Men frågan var hur hon skulle utforma och presentera det så det passade företaget och kunderna samtidigt som alla åsikter och trender skulle tas i beaktande.

LÖSNINGEN

Höstarna brukar innebära lägre arbetsbelastning för redovisningsfirmor, så Anna Halldenius valde att på egen hand försöka hitta en lösning som skulle passa in i Arkivs profil och kultur. Hon börja med att researcha marknaden för att ta reda på hur konkurrenterna marknadsförde sig.

– Parallellt började jag kategorisera hur vi arbetar med olika kunder och kom fram till fyra olika digitala nivåer beroende på hur mycket programvara de ville köpa och vad de ville göra själva.

Hon kände sig dock lite ensam i processen och hade perioder när det var svårt att fatta beslut på egen hand. Samtidigt ställde andras tyckande till det.

– Just det faktum att det var så mycket prat om fasta priser och åsikter om vad vi ”måste göra” gjorde att jag körde fast och dessutom lade ned en massa tid på olika spår som jag initialt tyckte lät bra. Det var först när jag insåg vad som inte var för oss som jag hittade rätt. Det blev uppenbart att jag behövde landa i vad Arkiv var för sorts företag och hitta oss själva i detta för att veta hur vi skulle se ut utåt.

Processen fick ta tid. Anna Halldenius tog sedan med sitt gedigna grundarbete till reklambyrån, tillsammans med sin sin vision om ett erbjudande som skulle vara både digitalt och personligt.

Camilla Danielsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt
Camilla Danielsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt.

En av personerna som Anna Halldenius bollade med, både i det tidigare interna arbetet och i paketeringsprocessen, var kommunikationsstrategen Camilla Danielsson.

– Redovisningsbranschen handlar om siffror och pengar men också om människor och kommunikation. Vi har tagit fasta på det där mjuka, personliga, Annas kunskaper om att driva företag och Arkivs förståelse för redovisningens roll i småföretagarens vardag – att den måste vara trygg, säker, enkel och stabil. Det är insikter som sedan genomsyrar marknadsföring och kommunikation, säger hon.

RESULTATET

I början av hösten gick Arkivs erbjudande live på hemsidan. Konceptet har fått namnet Digiwork och de fyra kundnivåerna presenteras som Digigo, Digilow, Digihigh och Digimoore.

Lägsta nivån är när kunden mejlar in kvitton till Arkivs system, högsta är när Arkivs programvara fullt integreras med kundens andra program och banker.

– Och så finns Diginix också, för dem som vill fortsätta med papper och pärmar – det går bra det med, säger Anna Halldenius.

För att potentiella kunder ska få reda på vilken nivå som passar dem kan de göra Digilots – ett enkelt test där de kan gradera sina behov av att till exempel redovisa skatter och avgifter i tid på en skala från ”hålla reda på det själv” till ”självklart bra att få hjälp med”. Därefter kan de ta kontakt med Arkiv för ett personligt möte.

– Det känns så bra! Det är fint, begripligt, har en trevlig ton och är både proffsigt och personligt, precis som jag ville, säger Anna Halldenius.

Investeringen i reda pengar hamnade på 120 000 kronor, plus all den tid hon själv lagt ned. Anna Halldenius räknar egentligen inte med en omedelbar anstormning av nya kunder och det var inte heller det som var avsikten.

Citat

Jag har varit med på en del workshops och utbildningar men främst nyttjat konsulttjänster, enmanssittningar som jag som företagare tycker har gett mig bra stöd och hjälp framåt.

Avsändare

Anna Halldenius om hur hon utvecklats tillsammans med Business Region Göteborg

– Det är en investering för framtiden och för att vara relevant. Vad vi får är en profil och ett koncept som är enklare att marknadsföra. Det blir ingen skillnad för våra befintliga kunder; arbetssättet är detsamma, men det gör det enklare för oss att kommunicera med nya kunder.

Nu kommer Arkiv att jobba vidare med att sprida Digiwork, främst på Facebook, LinkedIn och i nyhetsbrev.

– Vi är ett litet företag och har valt att vara flexibla. Men vi har ändå kunnat konceptualisera och paketerat vårt erbjudande, vara tydliga och visa upp oss som ett stort företag skulle gjort snarare än ett litet, säger Anna Halldenius.

Hon tillägger:

– Det är inte många i vår storlek som har gjort en sådan här gedigen och genomtänkt satsning. Det vore ju roligt om andra i branschen börjar snegla på oss som benchmark nu.

Camilla Danielsson tycker dessutom att Arkiv gjort helt rätt som varken förändrat något för de existerande kunderna eller tokjagar nya kunder på bekostnad av de gamla.

– Ett av Annas smartaste strategiska drag var att inte bara säga att hon är personlig, utan också vara det. Hon har en stark vilja att ge hög service till de befintliga, lojala kunderna och bygga lönsamheten på dem. Det är kanske inte så sexigt i tillväxtsammanhang, men helt rätt tänkt och helt i linje med vad Arkiv står för, säger hon.

ANNA HALLDENIUS TRE TIPS NÄR DU SKA PAKETERA DITT ERBJUDANDE

1. Börja med dig själv och företaget. "Se på vad ditt företag är för typ, vad passar oss, i kombination med omvärldsanalys, hur jobbar andra. Inte bara kopiera någon annans upplägg för att nån säger att det är bra. Det tog lång tid för mig att förstå att vi inte passar ihop med standardiserade lösningar utan är personliga."
2. Ta in proffshjälp. "Det är dock en balansgång. För mycket tyckande kan få dig att snöa in på fel spår. Men när jag definierat Arkiv, dels utifrån mig själv och våra kunder, dels i jämförelse med andra byråer och kände att jag hade en grundidé att presentera, hade jag god hjälp av kommunikationskonsult, reklambyrån och en affärsutvecklingskonsult – en av våra kunder faktiskt."
3. Ha en plan för marknadsföringen. "Att ha en proffsig paketering liggande på hemsidan spelar ingen roll, det är som en Ferrari utan bensin. Kom i gång med att driva trafik på ett strukturerat och lika proffsigt vis. Vi kommer till exempel att använda Digilotsen som ett sätt att få många att vilja gå in på hemsidan."

Fakta Arkiv Redovisning i Göteborg AB

Gör: Redovisningskonsult med inriktning på små, lokala tjänsteföretag.
Antal medarbetare: 8.
Omsätter: 5,6 miljoner 2017.
Ägs av: Anna Halldenius.
Om Expedition Framåt: Gick med för ungefär sex år sedan i samband med att företaget ville utveckla sina interna processer och arbetssätt. ”Jag har varit med på en del workshops och utbildningar men främst nyttjat konsulttjänster, enmanssittningar som jag som företagare tycker har gett mig bra stöd och hjälp framåt.”

Tipsa en vän