Effektiv ARUBA-modell kan säkra ditt företags kompetensutmaning

3 september 2021
Från vänster: Ywonne Genberg, Anders Zandén, Malin Karlsson, Jimmy Tunhav, Richard Bull
Allt fler företag inser vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Speciellt när det händer mycket i samhället och på arbetsmarknaden. Att hitta och behålla rätt kompetens har blivit affärskritiskt i de flesta branscher. "Säkra affären med rätt kompetens" är en workshop som öppnat ögonen på många företagare, och flera nya träffar genomförs i höst.

Business Region Göteborg genomförde under 2020 ett stort antal workshops kallade "Säkra affären med rätt kompetens" med cirka 200 deltagande företag från många branscher. Där diskuterades olika typer av kompetensfrågor och deltagarna delade sina erfarenheter. Många företagare fick insikt i att de behöver jobba proaktivt med kompetensfrågan, så här sammanfattade en av deltagarna workshopen:
– ARUBA är en bra modell att arbeta vidare med. Det är intressant att träffa företag i andra branscher och få bekräftelse på att vi tänker rätt och få utbyta idéer för att bli ännu bättre. Medarbetarna är den viktiga framgångsfaktorn, det är verkligen viktigt att hitta rätt kompetens och att erbjuda en bra och attraktiv arbetsplats för att få bra lönsamhet. Det gäller att investera tid och fokusera mer på kompetensförsörjningsfrågor för att kunna växa som företag – så det kommer vi att göra, menar Jimmy Tunhav, civilingenjör på Gicon.

Jimmy Tunhav, civilingenjör på Gicon
Jimmy Tunhav, civilingenjör på Gicon

Företagen har i workshopen tagit del av en effektiv modell som är lätt att förstå kallad ARUBA Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens. Utifrån modellen har företaget gjort en självskattning hur de arbetar med dessa frågor idag, för att komma till insikt om vad de ska prioritera att arbeta vidare med.

Kompetensförsörjning nyckel till framgång för små och medelstora företag

Ywonne Genberg jobbar med kompetensförsörjningsfrågor i sin roll som företagsrådgivare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt och hon har träffat de flesta som deltagit i dessa workshops. Hon ser tydligt nyttan för små och medelstora företag att jobba enligt ARUBA.
– Kompetensförsörjning handlar ju om att leda och utveckla organisationen så att du blir en attraktiv arbetsgivare, menar Ywonne Genberg.

Tillsammans med affärsutvecklaren Karin Henriksson har företag använt rådgivning för att ta fram sin egen kompetensstrategi. Karin har utvecklat modellen som vi arbetar efter och hon instämmer:
– Rätt kompetens är en avgörande faktor för att företag ska kunna växa och inte halka efter i den tuffa konkurrensen. Därför måste det vara en prioriterad fråga att långsiktigt vara en attraktiv arbetsgivare. ARUBA-modellen hjälper dig att skapa ett hållbart arbetssätt som blir en naturlig del i företagandet, vid rådgivningen får du sedan chansen att skapa företagets egen strategi.

Karin Henriksson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
Karin Henriksson, affärsutvecklare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Under hösten erbjuds ännu fler kostnadsfria digitala workshops för alla regionens småföretagare, vissa av dem riktade till specifika branscher såsom transport, handel och teknik. Utöver workshopen ingår tre timmar personlig rådgivningen tillsammans med en affärsutvecklare där man kan diskutera företagets utmaningar nu och framöver.  
– När jag först gick med i ARUBA-kusen gjorde jag det med tanken att få lite inspiration till arbete med personalfrågorna i företaget, förklarar Anders Zandén, VD på Incorp Väst. Under resan har jag insett att, för Incorp som bemanningsföretag, är ARUBA-strategin en central del av företagets affärsmodell. Det som tilltalar mig mest med ARUBA är att det är en så konkret och handfast modell som är lätt att omsätta i praktisk handling, med mätbara resultat. Under 2021 kommer vi att ta steget vidare tillsammans med Karin Henriksson som varit workshopledare och rådgivare. Vi kommer att utveckla en unik INCORP-modell som bygger på ARUBA-metodiken.

Anders Zandén, Incorp
Anders Zandén, VD på Incorp Väst

Så här säger några andra företagare som deltagit i workshop och efterföljande rådgivning:

”Nätverksträffarna kändes rätt för oss eftersom vi behövde sätta en struktur och göra förändringar i vårt företag. Vi har fått insikt i igångsättning av processen i kompetensförsörjningsfrågor internt, verktyg att sätta tidsramar för vad vi bör göra och vetskap om vilken kompetens vi behöver. Nu fortsätter det påbörjade arbetet som också ska implementeras i ledningsgruppen och i den dagliga verksamheten. Vi kommer också att hitta andra kanaler och strategier för försäljning och marknadsföring.”  
Richard Bull, VD, Beerbliotek

Richard Bull, VD, Beerbliotek
Richard Bull, VD, Beerbliotek

”Insikter från workshopen är hur viktiga kompetensförsörjningsfrågorna är och att alla delar hänger ihop. ARUBA är så mycket mer än ett ramverk för att hantera HR-frågor. De här delarna är en förutsättning för att lyckas med övriga delar i bolaget. När man förstår det så har man hittat en oerhört viktig pusselbit för att lyckas på tillväxtresan. Helt plötsligt börjar man se hur allt hänger ihop och vad som är orsak och verkan när bolaget växer – och när det inte gör det.”  
Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys

Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys
Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys

Tipsa en vän