Ett levande laboratorium

21 mars 2022
HSB Living Lab i Göteborg är en av Sveriges främsta testbäddar för hållbart boende. Här bor i dag 40 permanenta hyresgäster i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö. Allt medan forskning pågår.

Testbädden HSB Living Lab i Johanneberg Science Park ska bidra till utvecklingen av framtidens hållbara boende. Projektet startades 2016 av HSB tillsammans med elva långsiktiga partners för att pågå i tio år. Byggnaden, där forskningen flyttat hem till de boende, har 29 lägenheter och hyresgästerna består av en blandning av gästforskare, HSB-medlemmar och studenter. 

– Det här är ett bostadshus som är byggt med syfte att vara både ett hem och ett labb för hyresgästerna. 2 000 sensorer mäter allt som pågår i fastigheten dygnet runt, vilket ger unika möjligheter till kunskap och insikter om hållbart boende, säger Emma Sarin, som är projektchef på HSB Living Lab. 

Allt går att byta ut och förändra 

Ledningar, kablar och sensorer i huset syns genom till exempel glasade luckor och skyltfönster för att synliggöra vad man normalt inte ser i en byggnad. Det ska väcka idéer kring hur ett hus fungerar och ge insikter om vad som kan göras bättre. Dessutom underlättar det för forskarna att testa, byta ut och bygga om. Tolv väggsektioner är helt utbytbara. Där kan väggar lyftas ur för att ersättas med nya och göra det möjligt att forska på nya fasadmaterial, väggsystem och isolering. 

– Huset är byggt för att vara flexibelt och tillgängligt för forskning. Vi vill attrahera forskare, så att de ska vilja komma hit och driva projekt. Det ska vara lätt att bygga om, installera och labba, och under de här tio åren vill vi byta ut så mycket som möjligt, säger Emma Sarin. 

Testar lösningar och koncept i verklig miljö  

En av HSB Living Labs samarbetspartners, som både är engagerade i testbädden för egna forskningsprojekt och för att driva själva testbädden, är konsultföretaget Bengt Dahlgren. 

– Testbädden ger oss möjlighet att prova och utvärdera lösningar och koncept. Det är en snabb väg för att få till projekt och dessutom kunna testa dem praktiskt i en verklig byggnad. Hittills har vi varit med i drygt 30 forskningsprojekt i HSB Living Lab, säger Andreas Karlsson, senior konsult på Bengt Dahlgren. Han fortsätter: 

– Till exempel har vi genomfört livscykelanalyser både på själva byggnaden och för de fasadintegrerade solcellerna. I projektet Spillvattenåtervinning studerade vi möjligheten att återvinna värmeenergi från spillvatten i duschar, och vi har även deltagit i företaget Graytecs projekt att rena och återvinna gråvatten – bad-, disk- och tvättvatten. Härnäst kommer vi att titta närmare på passiv kylning av bostäder för att bidra till bättre hälsa vid långa värmeböljor. 

Öppen arena för innovation 

För att klara utmaningen med att ställa om samhället krävs både samarbete och utveckling. 

Laboratoriet är därför en öppen arena. Utöver att HSB, Bengt Dahlgren och övriga tio partners driver forskning i testbädden är alla med en idé kring framtidens hållbara boende välkomna. Samverkan och kontaktnät mellan näringsliv, kommun, forskare, innovatörer och utvecklare skapas därmed hela tiden.  

–  Genom HSB Living Lab kan vi på HSB både driva våra egna utvecklingsprojekt inom hållbart boende och ha tentaklerna ute för att hänga med i trender och lära av andra, avslutar Emma Sarin. 

FAKTA: 

- HSB Living Labs samarbetspartners är: HSB, Chalmers, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Tengbom, Tieto, Electrolux, Peab, Vedum, Bengt Dahlgren, Elfa och Akademiska Hus. 

- Huset består av 44 moduler, 29 lägenheter, 12 utbytbara moduler och 2 000 sensorer som mäter allt. 

- Halvvägs in i testbäddsprojektet har hittills 150 forsknings- och utvecklingsprojekt startats. 

Huvudkategori

Tipsa en vän