EU-tjänster förenklar samarbeten och stärker innovationskapaciteten

1 oktober 2018
EU-tjänster förenklar samarbeten - vi guidar dig rätt. Foto: Mostphotos
Regionens företagare kan ta smarta genvägar till europeiska samarbeten och affärer. European Cluster Collaboration Platform gör det enklare att hitta kluster och kommunicera med beslutsfattarna, och i Enterprise Europe Network finns massor av kostnadsfri hjälp att få och kontakter att hitta.

I Europa finns lågt räknat 3 000 kluster av olika slag, baserade på branscher, intressen eller geografi. Det säger sig självt att det är helt omöjligt att hålla koll på vad alla gör eller skulle vilja göra, eller för den delen veta vad som händer inom EU som påverkar klustren eller kunna sålla fram det som är relevant i nyhetsflödet. Därför finns ECCP, European Cluster Collaboration Network. Ulrike Firniss, EU Affairs Representative på Business Region Göteborg, ser det som ett av sina främsta arbetsverktyg för att hålla sig uppdaterad.

– ECCP är finansierad av EU-kommissionen och sammanfattar allt som händer inom Europas kluster. Klustren kan kommunicera med kommissionen, och kommissionen kan kommunicera med dem. På så sätt kommer kommissionen så mycket närmare företagen och blir mycket mer tillgänglig för dem, sammanfattar hon.

Via webbplattformen clustercollaboration.eu går det att lista sig för ett nyhetsbrev som skickas ut varje vecka, något som Ulrike Firniss starkt rekommenderar alla som är del i något kluster att göra. Det är också lätt att skaffa sig ett login och få en inblick i vad som pågår ute i Europa. Sajten är full med uppdaterad information om utlysningar, regelverk, samarbeten och event samt lättillgängliga delar som snabbenkäter, nyhetssammanfattningar och twitterflöden. Ett av de mer interaktiva och instrumentella verktygen är en sökbar kartfunktion där ungefär 750 kluster finns med. Där kan man med hjälp av nyckelord söka efter relevanta kluster och deltagare.

Den som till exempel är intresserad av europeiska energikluster, kan knappa in sökordet ”energy” och få upp träffar Europa och även utanför, se var klustren finns och hur klustertäta olika regioner är samt få information och kontaktuppgifter.

– Vi hittar andra, men dessutom hittar andra oss. I de här sammanhangen klarar sig inga länder på egen hand, utan här kan vi bygga samarbeten och utbyta information effektivt, säger Ulrike Firniss och uppmanar alla västsvenska kluster att kontakta henne så hjälper hon till att göra dem sökbara i systemet.

ECCP:s kartfunktion har bland annat lett till ett pågående och spännande utbyte med ett tyskt automotive-kluster.

– Vi har kommit i kontakt med Baden-Württemberg, den del av Tyskland där man bland annat tillverkar Porsche och Daimler. Vi ska åka dit för att lära oss mer om hur de arbetar med omställning till e-mobilitet, kluster och investeringar. Det är kunskaper som vi sedan kan förmedla vidare till företag i regionen. Vi å vår sida kan bidra med kunskap om hur vi arbetar med testbäddar, något som vi är ledande på i Europa, säger Ulrike Firniss. 

Ytterligare en plattform som för västsvenska företag närmare företag i andra länder är Enterprise Europe Network. Det är ett internationellt nätverk av affärsrådgivare, också det initierat och finansierat av EU-kommissionen. Business Region Göteborg är en av de svenska värdorganisationerna, och Linda Emilsson är gruppchef.

– Vi hjälper företag som vill etablera sig i andra länder utifrån tre tjänster. Den första är rådgivning om EU och EU:s inre marknad, till exempel om lagstiftning och finansiering av innovationer och projekt, berättar hon.

Den andra är kontaktförmedling i olika affärssamarbeten, till exempel om man som svensk företagare söker en leverantör eller distributör. Det kan också gälla forskning. Genom den tredje tjänsten kan innovativa företag få hjälp att stärka sin innovationskapacitet.

– Det finns många företag som har en massa bra idéer men inte ett systematiserat grepp om hur de ska ta vara på kapaciteten. Vi hjälper då till med en innovationsanalys så att företaget får reda på vad de behöver utveckla ytterligare, till exempel ledning, rollfördelning eller processer, säger hon.

Enterprise Europe Network har en databaseenmatch.eu där mer än 10 000 affärsförfrågningar finns.  Den som själv vill lägga ut en förfrågan tar kontakt med Business Region Göteborg eller gör en egen sökning direkt i databasen.

– Det är som ett Google för företag. Dessutom kvalitetssäkrat eftersom alla förfrågningar är validerade av oss som jobbar inom nätverket, säger Linda Emilsson.

Hon poängterar att svenska företag kan förbättra sig vad gäller relationsbyggande affärskontakter jämfört med företag i andra länder. Vi svenskar lägger generellt inte alls lika mycket vikt vid de sociala relationerna när vi gör affärer utan är mer intresserade av hårda fakta och vill helst hålla kontakten på distans, exempelvis genom mejl.

– Man måste trots allt visa sig fysiskt på den marknad man vill sälja till för att skapa djupgående relationer. Vi arrangerar till exempel matchmaking, förbokade affärsmöten, på mässor och konferenser som ett komplement till spontanminglet i montrarna, säger hon.

Business Region Göteborg har varit värdorganisation för Enterprise Europe Network i tio år och ordnar i snitt 30 kundmöten per år för de 55 kommuner som Linda Emilsson och hennes grupp ansvarar för.

– Hittills i år har vi bidragit till att åtta små eller medelstora företag har tagit klivet ut på den internationella marknaden. Ändå är vi relativt okända. Företag vi träffar blir ofta förvånade över att de kan få så mycket hjälp helt kostnadsfritt. Jag tycker definitivt att fler borde utnyttja möjligheten.  

Tipsa en vän