Expedition Framåt – skräddarsytt utvecklingsprogram för Göteborgsregionens företagare

14 juni 2019
Företagsrådgivarna i Expedition Framåt: övre raden Sonja Kollberg och Johan Eckebrant, nedre raden Karin Öberg, Charlotta Johansson och Ywonne Genberg.
Driver du ett företag som vill och kan utvecklas? Då finns Expedition Framåts rådgivare och affärsutvecklare där för dig – med expertis och erfarenhet som hjälper dig och företaget att hitta rätt väg framåt och bästa sättet att nå målet.

Flera hundra av regionens små och medelstora företag deltar i Business Region Göteborgs program Expedition Framåt. Det är ett individuellt utformat program som erbjuder stöttning för företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Som deltagare får du en personlig företagsrådgivare och tillgång till seminarier, workshops och nätverk som på olika sätt bidrar till att utveckla ditt företag. Programmet har funnits sedan 1997 under olika namn och med lite olika inriktning, men alltid som en icke vinstdrivande service för regionens företag. Sedan 2009 riktar Expedition Framåt sig främst till små till medelstora företag, så kallade SME:er.

Underkategori
Karin Öberg berättar om tillväxtprogrammet Expedition Framåt
– Det spelar ingen roll om det är en arkitektbyrå eller en skruvtillverkare: de står ofta inför samma utmaningar – och möjligheter, säger Karin Öberg.

– Det innebär företag med mellan 1 och 249 anställda, men i praktiken riktar vi oss tydligast mot de som har färre än 50 anställda. Det spelar ingen roll om det är en arkitektbyrå eller en skruvtillverkare: de står ofta inför samma utmaningar – och möjligheter, säger Karin Öberg, företagsrådgivare på Expedition Framåt.

BOLLPLANK I TILLVÄXTUTMANINGAR

Hon är en av fem rådgivare som tillsammans med ungefär 35 upphandlade och kvalitetssäkrade affärsutvecklare fungerar som bollplank i arbetet med tillväxtutmaningar som företag och företagare kan stå inför. Företagen de jobbar med varierar vad gäller bransch, inriktning, ålder, mognad, geografi, bakgrund, ägarskap, produkt- och tjänsteutbud, sammansättning och marknad. Men en sak har företagens ledare gemensamt: de har en vilja eller önskan om att jobba mer strategiskt. Kanske har de en uppfattning om företagets potential, eller känner att de behöver en tydligare riktning. Men ofta har de så mycket att göra att de har svårt att hitta tiden att själva ta tag i de mer långsiktiga frågorna.

– Det hämmar företagets tillväxt. De behöver tid för att sätta sig in i begrepp som ”vision”, ”mål” och ”strategier”, därefter bryta ned dem och sedan jobba strukturerat framåt. Då är det bra att ta in extern hjälp, säger företagsrådgivaren Sonja Kollberg.

Företagsrådgivare Sonja Kollberg berättar om möten med företagare.
– En av mina kunder har till exempel alltid jobbat så mycket att han aldrig kunnat ta semester. I år kan han förverkliga en livslång dröm om att åka på en längre semesterresa, säger Sonja Kollberg (t.v.).

Just tiden, eller snarare bristen på den, är något som de ofta hör företagarna prata om.

– Det händer att de vi är i kontakt med tvekar inför att delta i Expedition Framåt eftersom de har fullt upp. Men då försöker vi förklara att de timmar de lägger ned med oss ger en hävstångseffekt: lägger du tid på det strategiska blir du mer effektiv, säger Karin Öberg.

Sonja Kollberg håller med.

– En av mina kunder har till exempel alltid jobbat så mycket att han aldrig kunnat ta semester. I år kan han förverkliga en livslång dröm om att åka på en längre semesterresa, säger hon.

FÖRETAGSFORSKNING BAKOM PROGRAMMET

Efter att Karin och Sonja eller någon av de övriga företagsrådgivarna Johan Eckebrant, Ywonne Genberg och Charlotta Johansson träffat företagaren och kommit överens om att delta i programmet, tar en affärsutvecklare vid och intervjuar dem för att kunna ge en analys av företagets styrkor och svagheter. Analysen utgår ifrån Tillväxthjulet som är en modell som bygger på forskning och statistik om hur tusentals framgångsrika företag arbetar. Resultatet av intervjun sammanställs i en analysrapport som grundligt går igenom bland annat ledarskap och organisation, mål och strategier, visioner och värderingar, erbjudande och marknadsföring.

– Men det här är inte en rapport eller manual som hamnar på en hylla och samlar damm. Den är ett underlag för hur företagaren kan gå vidare. Och det är viktigt att poängtera att vi inte jobbar åt dem, utan med dem, säger Charlotta Johansson.

Beroende på vad rapporten säger väljs ett antal fokusområden ut och en eller flera affärsutvecklare med specifik kompetens kopplas in.

Johan Eckebrent, företagsrådgivare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt
Johan Eckebrant listar vilka fokusområden som en tillväxtanalys kan visa att företaget ska jobba med: Vision, skapa en roadmap, jobba med ledningsgruppen, använda styrelsen och satsa på säljstyrning.

– I och med att vi har en sådan bredd både på kompetens och personligheter kan vi para ihop företagen med någon som passar dem. Vi som är deras personliga företagsrådgivare, tillsammans med affärsutvecklarna, håller sedan företagarna i handen på vägen framåt. Vi går alltså inte in och gör allt jobb utan ifrågasätter och ger råd kring ”huret”, säger Johan Eckebrant.

Alla deltagare i Expedition Framåt har en individuell takt och ett eget upplägg på sina handlingsplaner.

– Vi har full förståelse för att företag har olika hård belastning. Allt vi gör är skräddarsytt och individuellt och programmet rullar året om. Vi utgår från ditt behov och dina utmaningar, säger Charlotta Johansson.

– Vi vet att saker och ting kan hända som gör att ett utvecklingsarbete kan behöva ta lite längre tid. Ingen kan heller ta sig an allt på en gång, utan vi hjälper till att bryta ned målen så att det blir tydligt vad som ska uppnås det första halvåret, om tre år eller om fem år, säger Ywonne Genberg

Ywonne Genberg, företagsrådgivare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
– Jag brinner för sälj och marknadsföring och får alltid energi i mötet med företagarna, särskilt när jag kan märka den utveckling som sker tack vare våra möten, säger Ywonne Genberg.

BEVISAD TILLVÄXT

Det är också bevisat att deltagandet i Expedition Framåt är en framgångsfaktor. Enligt en tillväxtrapport från analysföretaget Bisnode visar Expedition Framåt-företag på en bättre ekonomisk tillväxt än likvärdiga företag som inte deltar i programmet. De har också större långsiktig konkurrenskraft, snabbare tillväxt och bättre lönsamhet.

– De som lägger ned tid på att utvecklas, tar in hjälp, går på workshops och satsar lite extra, de lyckas. Det är hos dem det händer eftersom de tänker och jobbar annorlunda, säger Johan Eckebrant.

Om du som företagare läst så här långt och börjar känna att Expedition Framåt är något för dig, men samtidigt känner att du kanske inte passar in under rubriken ”tillväxtföretag”, oroa dig inte. Ordet tillväxt kan lika gärna ersättas med ”utveckling” – och den kan lika gärna ske internt som i resultatrapporter. Under Expedition Framåts år har rådgivarna träffat på företag som gått från några få till över hundra anställda, företag som hittat helt nya marknader och drastiskt ökat sin omsättning och sitt resultat, eller företag som undvikit konkurs med hjälp av rätt rådgivning. Men lika vanligt är det lilla företaget som behöver få ordning på sina processer och göra interna förbättringar.

– Jag ser det som att vi får våra deltagare att öppna ögonen inför företagandet och börja tänka på ett annat sätt. De lär sig jobba strategiskt, hittar nya sätt att leda och att utveckla sin personal. De får struktur och ordning, blir bättre på att planera och får på flera sätt en enklare vardag. Det är kanske de riktiga framgångssagorna – även om de inte syns i siffrorna, säger Karin Öberg.

Företagsrådgivarna samlas för att diskutera och planera utveckling för företagen som deltar i Expedition Framåt.
Företagsrådgivarna samlas för att diskutera och planera utveckling för företagen som deltar i Expedition Framåt.

EXPEDITION FRAMÅTS FÖRETAGSRÅDGIVARE:

Johan har tidigare arbetat med sälj och marknadsföring av allt från godis till fastighetslån. Han har också läst på Sälj- och marknadshögskolan och började på Expedition Framåt 2006. ”Jag får en kick av att se förflyttningar inom organisationer och grupperingar. Kraften som uppstår i den rörelsen, när vi kan vara med och leda människor inom ett specifikt område och få dem att till exempel se en gemensam målbild att jobba mot, den kraften är enorm.”

Ywonne har en bakgrund som informatör och säljare inom turist- och resebranschen. Har dessutom läst till markandsekonom på IHM. På Expedition Framåt sedan 2009. ”Jag brinner för sälj och marknadsföring och får alltid energi i mötet med företagarna, särskilt när jag kan märka den utveckling som sker både hos personer och i organisationer tack vare våra möten, insatser och kontakter.”

Charlotta är utbildad kommunikatör som jobbat med försäljning och marknadsföring samt managementutveckling. Kom till Expedition Framåt för fem år sedan. ”Jag har arbetat med företag i alla möjliga branscher, gamla och unga företagare, nystartare och erfarna entreprenörer. Den bredden kommer väl till pass. Jag går i gång på den personliga resan som företagarna i Expedition Framåt gör, och jag tycker om att skapa synergier mellan företagare som kan leda till såväl nya lärdomar som nya affärer.”

Karin har jobbat med Expedition Framåt sedan sin civilekonomexamen med inriktning affärsutveckling från Växjö universitet och Handelshögskolan i Göteborg för 14 år sedan. ”Jag tycker om att se utveckling oavsett företag, men brinner kanske särskilt för de mindre företagen med mellan 5 och 20 medarbetare. Där märks våra insatser kanske allra mest och det blir tydligt hur de tar till sig ny kunskap och förstår nyttan av att tänka strategiskt."

Tipsa en vän