Fokus på näringslivsfrågor och företagarnas förutsättningar präglar Lerum i återhämtningen från pandemin

18 maj 2021
"Våra utmaningar är som för många andra i regionen, framför allt vad gäller planlagd verksamhetsmark. Vi har behov av en snabbare digitalisering. Samtidigt finns starka önskemål från våra småföretagare av en ökad personlig kontakt med våra tjänstepersoner med frågor och råd, och där vill vi kunna ligga i framkant," säger Gull-Britt Eide, kommundirektör i Lerum.

Vi går vidare i vår dialog med Göteborgsregionens kommundirektörer om hur de jobbar med näringslivsfrågor på lite olika sätt men med det gemensamma övergripande målet – att skapa minst 120 000 nya jobb fram till 2035. Vi har nu kommit till Lerum och kommundirektör Gull-Britt Eide. 
 

Lerum klättrar från ett nöjd-kund-index på 68 till 75 i 2020 års resultat av Insikt och placerar sig på delad första plats inom Göteborgsregionen, tillsammans med Mölndal. Gull-Britt vad är din reflektion kring det fina resultatet?

– Det är väldigt roligt att det långsiktiga och strukturerade arbete vi gör inom det här området ger resultat. Vårt mål är att ha en effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning, och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Vilket ord vill du ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid19, för att stärka näringslivet?

– Fokus. Vi behöver ha fortsatt fokus på näringslivsfrågorna och företagarnas förutsättningar. Under pandemin har vi jobbat mycket med information och dialog till företagarna. Det har varit uppskattat. Vi har startat vår Lotsgrupp igen, där olika tjänstepersoner ger stöd i företagsärenden. Det gör att företagarna snabbt kan få ett samlat svar från kommunen när de vänder sig till oss. Vi har också arbetat med att öka förståelsen för näringslivets behov. 

Kan du berätta lite om Lerums kommuns näringslivsstrategiska program?

– Vi har en politisk beredning som har arbetat fram ett Näringslivsstrategisk program. De är nu i slutfasen och i höst ska det behandlas i kommunfullmäktige. Programmet är framtaget ur Lerums vilja och förmågor, men insatsområdena är i princip samma som i Göteborg och Göteborgsregionen. För oss är det viktigt att vara en stark spelare i laget och laget är Göteborgsregionen.

Var finns era utmaningar?

– Våra utmaningar är som för många andra i regionen, framför allt vad gäller planlagd verksamhetsmark. Vi har också behov av en snabbare digitalisering. Samtidigt finns starka önskemål från våra småföretagare av en ökad personlig kontakt med våra tjänstepersoner med frågor och råd, och där vill vi kunna ligga i framkant.

Hur kommer företagen i Lerum känna av ert utvecklingsarbete om 2 - 3 år?

– Det ska vara lätt att göra rätt som företagare, och där ska vi ha kommit ytterligare steg på vägen inom några år. Inte minst inom digitaliseringen som jag nämnt tidigare. Samtidigt kommer vi fortsätta det arbete vi redan gör för att ha ett gott bemötande och kunna vara en effektiv serviceorganisation.

Vad vill du skicka med till företagen i Lerum för att klara av den återhämtning som vi befinner oss mitt i?

– Företagen och företagarna är en otroligt viktig stomme i ett samhälle. Som kommun vill vi försöka underlätta på de sätt vi kan för att vi tillsammans ska kunna komma tillbaka till någon form av normal vardag igen och kunna jobba framåt.

Läs mer om Lerums kommuns näringslivsarbete
 

Det här är en del av samarbetet inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Tipsa en vän

Visa cookie-information