Företagsbesöksdagen är äntligen här!

6 maj 2022
För att känna av vad näringslivet behöver kommer stadens tjänstemän och politiker besöka över 100 företag tisdagen den 17 maj – i en rad olika branscher, i alla delar av Göteborg. Nu går Företagsbesöksdagen av stapeln.

Närkontakt med näringslivet är viktigt. Göteborgs stad vill skapa ännu bättre förutsättningar för företagande. Tjänstemän och politiker behöver därför träffa företagare regelbundet, och lyssna in deras behov.

Bland annat av den anledningen arrangerar Business Region Göteborg ett stormöte i april varje år mellan staden och representanter från över 80 företag. Stormötet sker i samarbete med Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna, LO, Unionen och Studentforum.  

För att stärka relationerna ytterligare kommer ledande politiker och tjänstemän även ägna en dag helt åt besök ute hos företag runt om i staden den 17 maj. Då kommer uppåt 120 företag att få besök – av ännu fler tjänstemän och politiker.

– Det är många som behöver lära sig mer om villkoren för att driva företag och öka kunskapen om vad vi som kommun kan utveckla i vårt sätt att arbeta för att underlätta, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. 

Varje företag kommer att få besök av en grupp bestående av ett par tjänstepersoner och 2-3 politiker. De kommer från någon av de dryga 20 förvaltningar och kommunala bolag som företagen är beroende av på olika sätt, och som företagare kan behöva ha kontakt med. Allt från fastighets- och miljöförvaltningarna till Göteborg Energi och Parkeringsbolaget. Hela kommunstyrelsen är engagerad.

Grupperna kommer att träffa företag i kommunens alla delar, från Göteborgs södra skärgård till Angereds industriområde, i innerstaden såväl som i Sisjön, Biskopsgården och Gamlestan. Varje besöksgrupp hälsar på hos fyra företag.

– Företagsbesök i organiserad skala har många av våra kranskommuner gjort länge. Inspirerade av dem ger vi oss nu ut på stan. Det blir en ganska stor apparat i en stad av Göteborgs storlek. Men det ska bli superspännande. Vi prioriterar att träffa små- och medelstora företag över hela Göteborg och har vikt en dryg timme för varje besök, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. 

Kommunstyrelsen har bestämt att Företagsbesöksdagen ska genomföras årligen. Så nästa år får fler företag chansen att träffa kommunpolitiker.

De nämnder och bolag som deltar i Företagsbesöksdagen har alla ansvar i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Sedan december 2021 har alla kommuner i Göteborgsregionen ett näringslivsstrategiskt program, där många prioriteringar är genomgående för hela regionen.

Företag i dessa områden besöks:
Alelyckan, Angereds centrum och industriområde, Avenyn, Biskopsgårdens industriområde, Bäckebol, Gamlestan, Grimmereds industriområde, Gårda, Hisingsbacka industriområde, Högsbo industriområde, Innerstaden, Järnbrott, Kallebäck, Korsvägen, Klippan, Lindholmen, Linnéstaden, Medicinareberget, Mölndalsvägen, Nordstan, Ringön, Sisjön, Slakthusområdet Gamlestan, Södra skärgården, Tagene, Torslanda

Engagerade förvaltningar och bolag:
Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Framtiden, Förskoleförvaltningen, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Grundskoleförvaltningen, Göteborg & Co, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Higab, Inköps- och upphandlingsförvaltningen, Kommunstyrelsen, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Parkeringsbolaget, Räddningstjänsten i Storgöteborg, Sahlgrenska Science Park, Socialförvaltningen centrum, Trafikkontoret, Utbildningsförvaltningen, Älvstranden Utveckling

För mer information:
Pia Areblad, verksamhetsstrategi, Business Region Göteborg
031-367 61 48
pia.areblad@businessregion.se

Tipsa en vän