Företagsklimatet i regionen fortsätter uppåt enligt företagarna

26 maj 2021
Företagsklimatet i Göteborgsregionen stärks ytterligare enligt Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning och hamnar på godkända 3,3 i sammanfattande omdöme, strax under rikssnittet. Regionen förbättrar sig inom samtliga mätta delområden, och alla 13 kommuner bidrar till lyftet.

Den 25 maj presenterades Svenskt Näringslivs 2021 års enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet där över 32 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. 

Högst sammanfattande omdöme i Sverige får precis som förra året Vårgårda som landar på rekordbetyget 4,8 på en skala från 1 till 6 och där 1 definieras som dåligt och 6 utmärkt. I Västra Götaland har drygt hälften av kommunerna förbättrat sitt företagsklimat, enligt företagarna. Bland Göteborgsregionens kommuner toppar Härryda kommun med ett sammanfattande omdöme på 4,2 följt av Öckerö (4,0) och Partille (3,9).

– Det är jättekul att ligga i topp i regionen. Vi har en fantastisk näringslivsenhet i Härryda som har tät dialog med företagen, och vi prioriterar näringslivet från kommunledningens sida. Men allra roligast är att det ökar i hela Göteborgsregionen – ett bevis på det lagarbete vi gör tillsammans, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda.

Alla kommuner lyfter
I Göteborgsregionen får samtliga 13 kommuner högre betyg i år, vilket innebär ett stärkt samlat omdöme för regionen för tredje året i rad. Med hänsyn taget till folkmängd landar det i år på 3,3 – inte långt efter det svenska genomsnittet som ökade till 3,4.

– Det är glädjande att det i år går framåt för Göteborgsregionen som helhet. Ett gott företagsklimat är avgörande för företagens möjligheter att etableras, växa och anställa, vilket hela samhället vinner på, säger Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Företagsklimatet i Göteborgsregionen 2021

Förbättringen för Göteborgsregionen är jämnt fördelad även när man går in i detalj på de 15 enkätfrågor som kopplar till företagsklimatet. Alla 13 kommuner får fler betygshöjningar än sänkningar. I snitt höjs tre betyg av fyra.Tillsammans får regionens kommuner bäst omdöme, över 4, för allmänhetens attityder samt tillgång till mobilnät och bredband. På nio andra områden får regionen godkänt, bland annat vägnät och reseförbindelser och kommunernas attityder och bemötande. Inom områdena upphandling, information till företagen och dialogen med kommunens beslutsfattare når betygen dock inte upp till godkänd nivå utan hamnar strax under 3.

Ännu en bit kvar
I enkäten ger företagarna i Malmö- och Stockholmsregionerna sin hemkommun något högre samlat betyg än vad företagarna i Göteborgsregionen gör även i år.– Vi har fortfarande en bit kvar tills vi når målet att ha bäst företagsklimat bland storstadsregionerna, men vi ser en tydlig uppåtgående trend och arbetar starkt för att fortsätta uppåt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg och fortsätter:

– I höst kommer samtliga kommuner i GR att ha antagit sina näringslivsstrategiska program i högsta beslutande instans, där alla sluter upp bakom målet att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb i regionen till 2035. Det visar på en enorm styrka när vi jobbar tillsammans. Jag upplever en stark vilja att göra verkstad av detta. 

Kontakt:
Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare
031-367 61 82
kajsa.dahlsten@businessregion.se

Tipsa en vän

Visa cookie-information