Företagslotsarna: ”Vi är redo för att växla upp”

19 november 2020
Foto: Arkivbild
Sedan 2012 har Göteborg stads företagslotsar hjälpt företagare vidare att lösa både enkla och mer komplexa problem i relationen mellan staden och näringslivet. Året 2020 började med vanlig verksamhet för stadens två företagslotsar, Torbjörn Kvarefelt och Sam Friberg. Med anledning av en global pandemi blev omställning ett faktum.

I Göteborg finns i dag omkring 55 000 aktiva företag och många av dem är på olika sätt beroende av att ha kontakt med någon av stadens förvaltningar eller bolag. Det kan handla om att få svar på frågor, hitta en lämplig plats för att genomföra ett event eller söka tillstånd i olika frågor. För att ge näringslivet goda förutsättningar att utvecklas och underlätta för företagare erbjuder Göteborgs stad Företagslotsen som en tjänst till företag för att att lösa både enkla och mer komplexa problem i relationen mellan staden och näringslivet.

Men våren 2020 blev speciell. Det virus som hade tagit grepp om flera länder svepte i mars in över Sverige och kom att påverka näringslivet internationellt, nationellt och regionalt. Näringslivet i Göteborg blev inget undantag och företagare mötte då - och möter fortfarande - olika typer av utmaningar till följd av oro och virusets framfart.

Efter indikationer på påverkan av näringslivet fattades skyndsamt ett beslut av ledningen på Business Region Göteborg, BRG, att starta Företagslotsen Extra – med fokus på att hantera ärenden kopplade till Corona. Företagslotsen bemannades då upp med ytterligare tre medarbetare.

- Vi ställde om, tog första stöten och blev den första kontaktingången i stadens växel för företagare som sökte stöd. Det blev snabbt ett stort tryck och det ringde nästintill oavbrutet, berättar Torbjörn.

Företagens frågor var i de flesta fall kopplade till Regeringens åtgärdsförslag, så som korttidspermitteringar, åtgärdspaket och vilken hjälp de som företagare kunde få. Efter en tid blev detaljfrågorna fler och mer komplexa skattefrågor kom, frågor som Företagslotsen Extra inte hade kunskap om. Då lotsades företagen vidare till rätt kontakt och myndighet. De företag som ringde var oftast mindre företag eller föreningar och organisationer. Ett vanligt råd från Företagslotsen var att skapa en beredskapsplan.

- Men samtalen blev så mycket mer än att kunderna inte fanns. Vi blev rådgivare och kunde bidra med olika perspektiv och tankar. Samtalen blev så mycket mer än bara instruktioner för hur företaget skulle överleva, vi kom in på mycket bredare ämnen och fick väldigt mycket uppskattning för vårt arbete, berättar Torbjörn.

- Vårt empatiska förhållningssätt till kunderna blev otroligt viktigt, det var människor i nöd som inte visste vilken riktning de skulle ta och behövde en hand att hålla i. Några hänvisades vidare med sina frågor och andra kunde vi hjälpa i vårt samtal. Att få den hjälpen har vi upplevt som mycket viktigt för företagen, fyller Sam i.

Våren var intensiv och när sommaren kom märktes en skillnad i antalet ärenden. BRG erbjöd sin hjälp och sitt stöd tidigt, men så snart som branschorganisationerna tagit fram och utvecklat sina stödfunktioner och processer nyttjade företagarna allt mer det stödet.

Företagslotsen Extra har hittills hanterat 379 stycken ärenden kopplade till coronavirusets effekter. Utöver det har även 288 stycken normala ärenden hanterats.

Men trots en nu lugnare period för Företagslotsen Extra så är Göteborgs stad, BRG och funktionen redo för att anpassa sig efter omständigheterna. Med den ökande smittspridning som vi ser och en ständigt förändrande situation är man redo att ställa om igen.

- Än så länge har vi fått några enstaka frågor från företagare, men vi lyssnar noga av läget och hur företagen påverkas. Vi är beredda på att ta emot oroliga företag och kan åter igen bemanna upp Företagslotsen Extra. Det gör att vårt sätt att hantera detta är väldigt flexibelt och anpassas efter den situation som utvecklar sig. Vi är redo för att växla upp vid behov, berättar Sam.

- Tiden med corona har verkligen testat oss och fortsätter att utmana oss alla. Vi har verkligen levererat på hur snabba, flexibla och anpassningsbara vi är på att leverera kunskap och stöd till näringslivet. Det är Företagslotsen Extra ett bra bevis på, avslutar Torbjörn med.

Vad kan vi hjälpa dig med?


Är du en av dem företagare i Göteborgs stad som önskar rådgivning efter att ha drabbats ekonomiskt med anledning av coronaviruset? Kontakta Företagslotsen Extra eller Företagsakuten. Vi kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Vi erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt och hit kan du också vända dig om du har allmänna frågor om stödåtgärderna.

Gör en beredskapsplan

Ett av våra råd till dig som företagare är att ta fram en beredskapsplan. 

På länkarna nedan listas de åtgärder Göteborgs Stad och Göteborgsregionen infört och kontaktuppgifter dit du som företagare kan vända dig med frågor:

 


Läs mer om företagslotsen

Tipsa en vän