Företagslotsen guidade Let's Boat i hamn

26 maj 2021
Med sina elbåtar har företaget Let’s Boat skapat en ny aktivitet på Göteborgs vattenvägar.  Men resan från idé till start blev både lång och krokig. Företagslotsen spelade en viktig roll som medlare och coach för att få projektet i hamn. 

Sedan i början av april har fyra nya elbåtar sin hemmahamn vid Lejontrappan mitt i Göteborgs innerstad. Båtarna har plats för upp till tolv personer och det krävs ingen båtvana av den som hyr. 
– Idén och inspirationen fick vi från Nederländerna där det är jättevanligt med den här typen av båtar i kanalerna. I Göteborg har man inte haft samma möjlighet att på egen hand uppleva de fina vattenvägarna och det ville vi ändra på. Men att komma hit har verkligen inte varit enkelt, säger Marcus Hällås, som driver företaget Let’s Boat tillsammans med Alexander Lorné.

Företagslotsen, som bland annat hjälper företagare i komplicerade tillståndsärenden, blev inkopplad i ärendet via trafikkontoret i slutet av november 2020. Då hade stadsbyggnadskontoret sagt nej till företagets bygglovsansökan om att lägga bryggan och båtarna vid Tyska Bron och ärendet hade kört fast. 
– Det här är faktiskt ett av de svåraste och mest omfattande projekten jag jobbat med under mina nio år som företagslots. Det har varit flera förvaltningar med olika inriktningar inblandade och jag kom in ganska sent i processen, säger Sam Friberg, en av Göteborgs stads två företagslotsar.

I ärendet med Let’s Boat var just tidsaspekten en av de största utmaningarna. För att företaget skulle kunna beställa och hinna få båtarna och bryggan före sommaren, var det bråttom att hitta en ny plats som både Let’s Boat och stadsbyggnadskontoret kunde säga ja till. Förslaget blev Lejontrappan.
– Let’s Boat var först väldigt tveksamma till att ha sina båtar där. Lejontrappan upplevs som en ganska otrygg plats och de var oroliga för säkerheten. Vi hade därför många diskussioner om hur man skulle lösa den delen, säger Sam Friberg.

Under ett möte informerade Sam Friberg också park- och naturförvaltningen om planerna. För att Let’s Boat skulle kunna ha båtarna vid Lejontrappan var förvaltningen nämligen tvungen att flytta den flotte de hade där. Flotten hade under de senaste åren bland annat använts för uppträdanden av unga kultursommarjobbare. 
– Här handlade det om att få alla inblandade att se värdet i att ha en verksamhet som på ett naturligt sätt kan skapa liv och rörelse vid Lejontrappan och som i förlängningen bidrar till att göra innerstaden mer attraktiv. Att båtarna drivs på el ligger ju också helt i linje med Göteborgs arbete med Agenda 2030, säger Sam Friberg. 
Park- och naturförvaltningen sa till sist ja till att flytta flotten och i mitten av december gav stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden sitt godkännande till den nya bygglovsansökan. Sen kom nästa utmaning – att få Let’s Boat och trafikkontoret att komma överens om ett avtal. För verksamheter som bedrivs på stadens vattenvägar gäller ett eget regelverk kring sjösäkerhet.

– Vi upplevde att de krav som ställdes på oss som företag var svåra att leva upp till, inte minst när det gällde ansvarsdelen. Och trots att vi hade den första kontakten med Göteborgs Stad redan i slutet av sommaren, var det ingen som hade talat om det för oss tidigare, säger Marcus Hällås.Även i den här delen av processen spelade Företagslotsen och Sam Friberg en aktiv roll, då främst som medlare mellan Let’s Boat och trafikkontoret. 
– Målet var att försöka komma fram till en lösning som alla parter var nöjda med och så blev det också till sist. Jag har haft väldigt många samtal med både förvaltningarna och Let’s Boat som varit en väldigt lyhörd samarbetspartner. En stor del av mitt arbete handlar om att coacha, berätta hur processerna ser ut och hur förvaltningarna fungerar, men också om att förmedla kontakter till rätt personer. Bland annat blev en sjörättsjurist inkopplad för att hjälpa Let´s Boat. Som företagare är det inte alltid så lätt att veta var man ska vända sig, säger Sam Friberg. Jörgen Johansson är planeringsledare för hamnar och färjetrafik på trafikkontoret. Det var också han som såg till att Företagslotsen blev inkopplad i ärendet i samband med att frågan kom upp i byggnadsnämnden. 
– Business Region Göteborg har hjälpt till att öppna en del dörrar och jag vill speciellt rikta ett särskilt tack till Henrik Einarsson och Sam Friberg som kommit med kloka inspel i dialogen kring elbåtarnas etablering i stora hamnkanalen, säger han. 

Marcus Hällås på Let’s Boat är väldigt tacksam över den hjälp han har fått av Företagslotsen. Samtidigt önskar han att de hade blivit inkopplade ännu tidigare i processen och han hade gärna sett att det varit obligatoriskt för förvaltningarna att tipsa företagare om att Företagslotsen finns.  
– Som entreprenör är det verkligen inte lätt att navigera i staden och utan Företagslotsens hjälp är jag inte säker på att vi hade lyckats komma i gång den här sommaren. Men nu är vi väldigt glada över att vara i gång. Det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda göteborgarna och turister möjligheten att få uppleva vår fina stad från vattnet. Det här är en långsiktig satsning från vår sida och vi hoppas att våra elbåtar ska bli en av naturlig bild av stadsbilden, säger han.

 

Företagslotsen

 

I Göteborgs Stad finns två Företagslotsar, Sam Friberg och Torbjörn Kvarefelt. De nås på 031-365 00 65 eller foretagslotsen@businessregion.se.

 

Tipsa en vän