Företagslotsen Sam Friberg välkomnar åtgärder för stans food trucks

20 april 2020
Sam Friberg, en av Göteborgs Stads två företagslotsar, har arbetat för att skapa förutsättningar för food trucks sedan 2014 tillsammans med Trafikkontoret och tre andra förvaltningar. Nu vidtar kommunen åtgärder som ska underlätta för innehavarna.

Coronapandemin har ju slagit hårt mot restaurangnäringen. Hur ser det ut för food truck-innehavarna?

– Det är väldigt olika. Några har gråtit över sin situation under denna svåra period, men jag säger till dem att de ju har en stor fördel, nämligen att de är utomhus och därmed har samma fördelar som utomhusserveringar. Så nyttja den här möjligheten. Se till att ha en mångfacetterad matkultur – vagnar med olika slags mat ökar attraktiviteten hos hungriga matgäster. De som har en food truck har tidigare tjänat pengar på tre sätt – dels från den placering de fått i stan från kommunen eller privat aktör, dels från alla eventen i stan och slutligen från catering. Nu har ju eventen försvunnit från gatorna och därmed också en viktig inkomstkälla. Men det går att hitta lösningar. Man kan tex ha catering hos privatpersoner som har fest eller besöka företag. Att tänka nytt är viktigt just nu.

Kommunfullmäktige har beslutat att sänka avgiften för tillgång till allmän platsmark till 0 kronor under maj och juni inledningsvis. Dessutom tillåter man fler food trucks och på fler ställen i Göteborg – berätta!

– Jag vet att man från food trucks-sfären har skickat in en skrivelse till kommunen om just sänkta avgifter och detta beslut anser jag vara helt rätt. Och ja, även nya platser är på väg – vi diskuterar Delsjön just nu. Och badplatsen i Askim har fått eluttag så där kan man ha tre vagnar stående och Stora Amundön har fått en plats med eluttag. Trafikkontoret har också sagt att det kommer finnas två platser för cykelkärror och mopeder på centrala platser i Göteborg, dels utanför Posthotellet vid Drottningtorget, dels i Brunnsparken där vi aldrig tidigare sagt ja. Nu gör man tillfälligt ett undantag för två platser och där finns också el. Så cykelkärrorna får bra svängrum i stan. Sedan har vi en del bra kockar som blivit friställda och de ser det här med food trucks som en möjlighet. Därför öppnar vi upp för alla som har en genomtänkt affärsplan för att driva food trucks. Det finns bortåt 25 anmälningar i dag på Trafikkontoret.

Vad menar du med affärsplan?

– Vi vill se en affärsplan där man tydligt presenterar sitt matkoncept. Sedan bedömer vi hur unikt och attraktivt det är, hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut etc.

Food trucks har blivit ett uppskattat inslag i Göteborgs gatubild sedan de startade 2014. Och om de i början såg som ett hot mot etablerade restauranger är de i dag en del av restaurangbranschen, menar Sam Friberg.

– Vi har varit väldigt strategiska och velat ha flöden redan från början. Därför valde vi attraktiva ställen att stå på – Gustaf Adolfs torg, Kungstorget, ute på Lindholmspiren, Askims badstrand. Där störde de inte heller trafiken och stod en bit ifrån restaurangerna vilket var viktigt. På så vis undvek vi den konflikt vi hade sett i Stockholm där många food trucks fick stå på gatorna, även utanför befintliga restauranger. Vi ville inte heller ha för många vagnar i början utan började med tio. Sedan har vi utökat antalet eftersom trycket varit så stort. Strategierna har hållit, vi har haft mellan 15 och 20 vagnar ute de senaste tre åren. Vi har varit väldigt tydliga med spelreglerna som finns på Göteborgs hemsida.

Vi pratar om food trucks nu men det finns andra varianter också, inte sant?

– Precis, allt går under benämningen mobil street food. Dels har vi just food trucks, fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3,5 ton. Göteborgs Stad ger tillstånd för max 20 sådana. Sedan har vi cykelkärror/mopeder för försäljning av kaféliknande utbud. Göteborgs Stad ger tillstånd för max tio sådana. Slutligen har vi pop up-vagnar, alltså fordon på hjul utan egen motor, kanske en ombyggd husvagn. Här finns inget fast antal tillstånd utan bedömningar görs från fall till fall. Det gäller även för de pop up-containrar som i dag finns på Kungstorget.

Om man vill dra igång en food truck, hur gör man då?

– Först läser du som är intresserad på stadens hemsida. Sedan kontaktar du Företagslotsen eller Trafikkontoret. Hans Angerfors på Trafikkontoret har hjälpt min kollega Torbjörn Kvarefelt och mig väldigt mycket att lösa de problem som uppstått. Han ska ha en stor eloge för sitt arbete under de här åren. Nu tar Cecilia Minell över och det kommer också bli väldigt bra, hon har många goda idéer i dessa tider.

Underkategori

Tipsa en vän