Fortsatt stort intresse för regionens smarta och hållbara lösningar

10 december 2019
När Green Gothenburg summerar året  ser man att intresset för smarta, hållbara och gröna lösningar från Västsverige är stort, även i år. Under året har vi haft 42 delegationsbesök med 506 deltagare från 25 olika länder. Under 46 tillfällen har västsvenska företag fått möjlighet att presentera sina lösningar och även fått chansen att få relevant marknadsinformation.  

- När vi ser tillbaka på 2019 är vi glada att intresset för smarta och hållbara lösningar i vår region är fortsatt högt. Med delegationer från 25 olika länder är intresseområdena såklart väldigt skiftande, men vi kan också se många likheter mellan delegationerna, säger Sofia McConell, Verksamhetsansvarig  Green Gothenburg, vars uppdrag är att arrangera internationella studiebesök och främja export för regionens företag.  

- Tekniken finns ofta tillgänglig men för att den ska fungera behövs organisationer och människor som kan jobba tillsammans för att få resultat, och det är den vanligaste frågan som vi får är: hur vi lyckas att samarbeta mellan olika organisationer och företag, säger Sofia.       

Transport toppar 

Det största intresset har legat i regionens transportlösningar, hela 35% av årets besök kretsade kring detta. Västsveriges starka position inom elektrifiering och självkörande fordon har attraherat delegationer från exempelvis Mexiko, Indien, Tyskland och Österrike. Det har även funnits ett stort intresse för stadsutveckling (16%) och för energi och avfallshantering (12%).  

Besöksländer  

- Kina (9) 
- Sverige (7) 
- Danmark (4) 
- Japan (3) 

Referensobjekt 

- ElectriCity  – samarbete kring framtidens elektrifierade transporter 
- FED – Fossil-free Energy Districts 
- Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt 
- Waste Management 

Nya företag som ansluter 

- Einride 
- Atium 
- Mycorena 

Ökad synlighet tack vare nationellt samarbete 

Tack vare Smart City Sweden, en nationell besöksplattform, har den internationella marknadsföringen ökat. Den nationella hemsidan hade mellan augusti och oktober hela 49 000 visningar. Under året ökade gradvis fokuset på affärsrelaterade besökare från målgrupperna potentiella köpare, investerare och high-level besökare. Green Gothenburg varit den regionala noden för Västsverige sedan 2018.  

Om Green Gothenburg 

Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, tar årligen emot 30-50 delegationer från hela världen och visar upp regionens gröna systemlösningar inom energi, transport, avfall och stadsutveckling genom skräddarsydda besöksprogram. Då Göteborgsregionen har många framgångsrika miljöteknikföretag som utvecklar tjänster och produkter för minskad klimatpåverkan knyts även kontakter mellan regionens företag och delegationerna vid dessa tillfällen. Förutom medverkan vid våra internationella besök erbjuder vi företagen vägledning till rätt aktörer samt internationella nätverk och kontakter. Läs mer: www.greengothenburg.com 

Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information