Framgångsrikt nätverk i skärgården får fler att stanna längre på öarna

8 december 2021
Fler och nöjdare gäster som spenderar mer tid i skärgården. Det är resultatet av vad som från början startades som ett projekt i Göteborgs skärgård, i samarbete mellan Öckerö kommun, stadsdelsförvaltningen i väst och Göteborg & Co – och där även Business Region Göteborg numera ingår. Sedan tre år har det gemensamma arbetet mynnat ut i ett affärsdrivande nätverk med ett 20-tal företag på fem öar i skärgården, från Björkö i norr till Vrångö i söder.

Lars-Gösta Alsterberg är vice ordförande i föreningen Öckerö Företag och är även med i styrgruppen för Göteborgs skärgårds-projektet.
– Vi jobbar med att hitta möjligheter för företagare här att samverka och bidra till ett levande samhälle för både öbor och näringsidkare – året om. Som företagare och skärgårdsbo har jag insyn i utmaningarna här på öarna, men också möjligheterna. Tankarna på ett nätverk mellan företagen här har funnits i flera år. Målet är att få besökare att stanna längre i skärgården. Det gynnar affärerna och företagsklimatet.

Affärsnätverk som bygger på rekommendationer

Idag samarbetar ett 20-tal företag från Björkö i norr till Vrångö i söder på ett nätverksliknande sätt för att stärka och lyfte varandras verksamheter. Företagen finns på fem öar – Hönö, Öckerö, Björkö, Donsö och Vrångö - och inkluderar gästhamnar, boenden och restauranger. Nätverket bygger på rekommendationer, att företagen rekommenderar varandra till sina besökare.
 Företagen i nätverket ger personligen rekommendationer om närliggande företag till sina besökare. Det skapar ett personligt engagemang och ger även det lilla extra så att gästerna känner sig sedda och omhändertagna. Det genererar fler kunder. Jag tror generellt sett att det är ett framgångskoncept.

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet
Lars-Gösta Alsterberg, samordnare i Göteborgs skärgårdsprojekt

Prövningarna som besöksnäringen utsatts för under coronapandemin har påskyndat utvecklingen av nätverket. Där har även Business Region Göteborg bidragit på bred front, i sin satsning med utökade resurser för pandemidrabbade företag inom besöksnäring och handel via Göteborgs Stad under det gångna året. Utveckling av nya affärer företagare emellan har varit ett fokusområde i projektet, tillsammans med kostnadsfri rådgivning och kompetenshöjande webbinarier.  

Behovet av nätverk, samarbete och nytänkande har visat sig extra tydligt de senaste 1,5 åren. Pandemin har tvingat oss att tänka i nya banor och påskynda processen. Det positiva bemötandet och stora engagemanget hos företagen vi varit i kontakt med har underlättat processen och också gjort projektet med nätverket oerhört givande att jobba med.

Ökning av bokningar och fler gäster

Sedan pandemin började märks ett ökat intresse för att komma ut och vandra och många har fått upp ögonen för möjligheterna att stanna längre i skärgården.
 Att få reda på att man kan sova över på boenden i anslutning i gästhamnen och inte behöva åka hem på kvällen, eller om man inte har båt få tips på bra ställen att övernatta på och saker att se och göra är avgörande för hur länge man som besökare stannar. Ju fler tips man ger dem, desto mer ger det. 

Medverkande företag är hittills nöjda och de märker av ökning av bokningar och att gäster kommer för att de fått rekommendationer. Att kunna stötta och ta hjälp av varandra är en styrka.
 Det ger en bra känsla att veta att man bidrar till att få gäster att flytta ut i skärgården kanske redan i april - maj och även förlänga säsongen och få dem att stanna kvar längre, kanske in i september - oktober. Det här är viktigt för dem som driver företag, alla som bor på öarna och även för turismen totalt sett i regionen.

Framgångskoncept som utvecklas med fler erbjudanden

Fler företag i fler gästhamnar kan komma att engageras och erbjudandet utvecklas framöver. I slutet av året väntas Turistrådet Västsveriges utvärdering för att se mer konkret vad nätverket har gett, hur många klick och varifrån bokningar kommit.
 Vi kan redan nu säga att nätverket är ett framgångskoncept. Tankar finns redan på att ta idén ett steg vidare och titta på att ta fram olika prispaket och kombinationserbjudanden för att stimulera företagen ekonomiskt, säger Lars-Gösta Alsterberg.

Lars-Göstas tips på hur du får fler kunder

1. Prata med andra företagare om att rekommendera varandras företag och lyfta fördelarna. När du rekommenderar andra företag ger det ringar på vattnet. Företagen kommer i sin tur att rekommendera ditt företag till sina besökare.
2. Ge kunder personliga rekommendationer om ställen att besöka och berätta varför just de ställena är bra. Det inger förtroende och gör att gästen känner sig sedd. Det ökar också chansen att gästen kommer tillbaka – och rekommenderar ditt företag till andra.
3. Skapa mervärde – bjud på oväntade tips!

I den utökade satsningen på företag inom besöksnäring och handel i Göteborgsregionen, som Business Region Göteborg arbetar för på uppdrag av Göteborgs Stad, är utveckling av nya affärer företag emellan en självklar del. Företagsnätverket i Göteborgs Skärgård är ett exempel. Andra erbjudanden i satsningen är kostnadsfri rådgivning inom områden som företagen själva väljer och kompetensutveckling via webbinarier. Läs om erbjudandet här

Tipsa en vän