Framtidsäkra ditt företag genom marknadsfokus

18 augusti 2020
”Det krävs mod och att du utmanar dig själv. Då kan vi tillsammans ge oss ut på en spännande utvecklingsresa som får ditt företag att växa”. Det säger Alice Orbelin som är en av Business Region Göteborgs konsulter inom marknad. De stöttar och hjälper entreprenörer i tillväxtprogrammet Expedition Framåt med allt från marknadsstrategier och omvärldsanalys till kanalval och säljstöd.

För många små och medelstora företag är marknadsstrategier något som skjuts på framtiden. Tills det inte går längre. Oftast blir det tydligt efter en period av tillväxt att företaget behöver ett system som kan marknadssäkra verksamheten. Men det finns mycket att vinna på att ha ett marknadstänk mycket tidigare.

– Om du säkrar din marknadsfunktion redan när ditt företag är litet slipper du gå på nitar längre fram och tappa fart. Ju tidigare du framtidssäkrar, som jag kallar det, desto mindre tid och resurser behöver du lägga på en omställning längre fram, menar Magnus Lundin. 

Underkategori
Magnus Lundin, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Små företag har oftast ingen marknadsansvarig. Det betyder att någon, som kanske varken har intresset eller kompetensen, får göra det jobbet vid sidan om. Det blir aldrig bra", säger Magnus Lundin.

Han är en av Business Region Göteborgs affärsutvecklare inom marknad. Tillsammans hjälper de företagare med marknadsstrategier, -planer och -analyser, digital strategi och omvärldsanalyser. De stöttar även när det kommer till social selling och content marketing. 

Konsulterna är en del av BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt och deras uppdrag kan till exempel vara att ge råd om målgruppsarbete, hur ett bolag skapar kommunikation för att stärka sina positioner, tydliggöra budskap och erbjudande samt öka försäljningen. Det kan också vara att identifiera lämpliga marknadskanaler och skapa bra marknadsmix för företaget, både traditionellt och digitalt, som exempelvis e-handel. 

Vilka utmaningar ser ni hos små och medelstora företag när det gäller marknad? 

– En utmaning är att det sällan finns en utpekad resurs för marknad. Små företag har oftast ingen marknadsansvarig. Det betyder att någon, som kanske varken har intresset eller kompetensen, får göra det jobbet vid sidan om. Det blir aldrig bra. En annan utmaning är att det inte finns tid för de här frågorna och ytterligare en är att det är svårt att nå ut i olika kanaler, säger Magnus Lundin som arbetat med varumärke och marknadskommunikation på såväl marknadsavdelningar som reklambyråer och i egna företag.

Bernd Gustavsson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Det krävs också en digital mognad som inte alltid finns. Som entreprenör behöver du förstå vikten av att ha ordning på ditt digitala affärssystem", menar Bernd Gustavsson.

– För 25 år sedan handlade affärsutveckling om att hjälpa företag att sälja mer. Idag handlar det till 60 procent om att öka omsättningen och till 40 procent om att få in rätt personer i sitt företag. Det finns ingen poäng med att öka försäljningen om du inte har rätt folk i företaget som kan leverera till kunden. Det krävs också en digital mognad som inte alltid finns. Som entreprenör behöver du förstå vikten av att ha ordning på ditt digitala affärssystem. Man kan tycka att det här ligger långt ifrån till exempel varumärkesstrategi men om du säljer bra och det inte finns ett system som kan hantera processen fungerar inget, säger Bernd Gustafsson, varumärkesstrateg och marknadsekonom som ofta jobbar med digitala transformationer. 

Vad ser ni för trender i omvärlden och hur bör företagen ta sig an dem? 

– Inom marknadsföring går utvecklingen snabbt och det kräver att du jobbar med digitalisering och hur du väljer kanaler, såväl analoga som digitala, i dina marknadsstrategier, säger Alice Orbelin, affärsutvecklare bland annat specialiserad på vad den ökade digitaliseringen innebär för hur vi jobbar med marknad och försäljning. 

Alice Orbelin, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Ska du få fart på ett företag måste du sälja mer och marknadsföra dig bättre. Det kräver också förändringar i organisationen", säger Alice Orbelin.

– Just nu finns en mottrend till sociala medier. Fler och fler inser att det är en jättesvår kanal som mest gynnar de riktigt stora aktörerna. Jag försöker leda in marknadsföringsarbetet på traditionella kanaler igen, som mässor och utskick. Det har länge funnits en övertygelse att om du bara existerar digitalt så löser sig det mesta. Men inom marknad är det inte så – där handlar det fortfarande om personliga möten och relationer. Som entreprenör behöver du förhålla dig nykter till sociala medier och inte ha för stora förväntningar, säger Magnus Lundin. 

Varför ska ledare i små och medelstora företag ta hjälp av externa rådgivare? 

– Därför att vi jobbar långsiktigt och värnar om ekonomin. Du får ett partnerskap och tillgång till en bred kompetens. Vi har alla vår spetskompetens men kan också hänvisa till varandra om det skulle behövas. Vi ger trygga råd och är någon att hålla i handen när det är dags att bromsa eller gasa, säger Bernd Gustafsson. 

– Ska du få fart på ett företag måste du sälja mer och marknadsföra dig bättre. Det kräver också förändringar i organisationen. Små företag sitter ofta fast i invanda tankebanor. Man är van att jobba och tänka på ett särskilt sätt. Då behövs det att någon utifrån vågar utmana, säga sanningar, men också ge support och stötta, för att företaget ska nå nya mål. Man kommer till en viss nivå, men inte längre, utan extern hjälp, säger Alice Orbelin.

Business Region Göteborgs konsulter inom området Marknad är: 

Ingrid Alestig  
Bernd Gustafsson 
Magnus Lundin 
Alice Orbelin 
Philip Wramsby 

Se alla 35 konsulterna

Tipsa en vän