Från Högsbo till rymden – med klimatet i sikte

3 december 2018
Dr Anders Emrich, teknisk direktör på Omnisys, vid Geosoundern som kan göra geostationära mätningar på oväder i realtid. Bild: Chalmers/Henrik Sandsjö
Framstående forskning, kompetens i världsklass och spännande industriprojekt på universell nivå. Det är anledningarna till att Göteborgsregionen blivit Sveriges främsta rymdcentrum. Det lilla företaget Omnisys är en av de starkt lysande stjärnorna i regionen som har allt ovan – och snart finns de representerade på både Jupiter och Mars.

Säg ”rymd” och många tänker på NASA eller Ryssland. På svensk nivå kanske på Kiruna. Men faktum är att det är i Göteborgsregionen som svensk rymdindustri och forskning har sitt nav. Inte minst tack vare företaget Omnisys som i relativt anonyma kontors- och labblokaler i Högsbo utvecklar och bygger mikrovågsinstrument för radioastronomi och klimatforskning. Den data som Omnisys instrument mäter i atmosfären ger forskarna viktig information om klimatet och bidrar till arbetet med att hitta en lösning på hela världens klimatutmaningar.

– Det handlar om att förstå hur atmosfären påverkas av utsläpp och växthusgaser, och hur det i sin tur påverkar klimatet. Det säger sig självt att om man ska skicka upp något i rymden, vill man skicka upp den senaste tekniken. Så vi försöker att hela tiden vara innovativa och tänja på gränserna, säger Martin Kores, VD på Omnisys.

Martin Kores, VD på Omnisys
Martin Kores, VD på Omnisys sedan elva år tillbaka.

FÖRETAG MED VÄRLDSRYKTE

Företaget grundades 1992 av Chalmersdoktorn Anders Emrich och civilingenjören Stefan Back Andersson som nyss kommit hem efter ett år på European Space Agency, ESA. Kort efter detta fick de i uppdrag att leverera viktiga delar till den svenska satelliten ODIN, som än i dag skickar viktig mätdata om ozonskiktet från rymden. De bärgade snart också kontrakt för ESA, och gjorde sig ett namn internationellt när de valdes som leverantörer av 58 radiometrar för vattenånga till världens största anläggning för markbaserad astronomi, ALMA i Chile. Martin Kores blev vd för Omnisys för elva år sedan och var med och utformade ALMA-offerten nästan det första han gjorde på företaget.

– Då var vi en tredjedel av vad vi är i dag, ett litet innovativt företag med duktiga ingenjörer och en stor potential att göra fantastiska saker. Omnisys bestämde sig tidigt för att jobba med saker som var större än oss och våga satsa internationellt. Kaxigt kanske, men framgångsrikt. Eftersom vi förstår såväl forskningen som teknologin och vad kunden vill ha, har vi förmågan att leverera på den nivån, säger han.

Skiss på svenska klimatsatelliten kallad Siw
Skiss på svenska klimatsatelliten kallad Siw (Stratospheric Inferred Winds) som ska studera vindstrukturer i stratosfären och mesosfären. Bild: Chalmers/Omnisys

VIKTIGT ATT UTVECKLA FÖRETAGET OCKSÅ

Omnisys har deltagit i Expedition Framåt, Business Region Göteborgs program för tillväxtföretag, i många år. VD Martin Kores kan se flera anledningar.

– Det är ett sätt att hjälpa företag med organisations- och tillväxtfrågor där man kan dryfta frågor som gäller alla företag oavsett vad de gör. Det har varit ett enkelt och lättillgängligt sätt för oss att få input kring strategier, ledningsfrågor och styrelsearbete både av konsulter och av andra företagsledare i nätverket, säger han.

För Martin Kores har det också varit värdefullt att kunna bolla VD-frågor med någon utomstående. Karin Henriksson är en av de affärsutvecklare som arbetat med Omnisys med bland annat ledarutveckling, delegeringsfrågor och strukturer inom bolaget.

– I små bolag är VD-rollen ofta komplex, man ska vara ledare och samtidigt fokusera på försäljning och tillväxt bland mycket annat. Ledarrollen är en ständig utmaning och då kan det vara nyttigt att få ventilera och få stöd, och det kan vi inom Expedition Framåt erbjuda, säger hon.

Charlotta Johansson är Omnisys företagsrådgivare på Expedition Framåt och imponeras inte bara av den ställning som Omnisys skaffat sig i Rymdsverige, utan också att man varit mån om att skapa en attraktiv arbetsplats där personalen trivs, trots att företaget har extremt mycket att göra. Just det faktum att de är fullt upptagna med sin verksamhet belyser hur viktigt det är att Expedition Framåts insatser är riktade, menar hon.

Charlotta Johansson, företagsrådgivare på Business Region Göteborg

– När det är mycket att göra kan det vara svårt att hitta tid att gå på allmänna föreläsningar eller event. Därför är det viktigt att det finns skräddarsydda och individanpassade insatser att tillgå, och det tror jag har passat Omnisys.

Business Region Göteborg var också med och realiserade Omnisys idé om att få intresseföreningen Rymdforum att förlägga den konferens som hålls vartannat år till Göteborg. Trollhättan och Kiruna brukar vanligtvis turas om, men 2015 ägde den rum i Göteborg.

– Det var en gemensam och lyckad ansträngning – kanske är det dags att åstadkomma något liknande tillsammans igen, säger Martin Kores.

Peter Sobis och Martin Kores från Omnisys
Peter Sobis och Martin Kores från Omnisys är inblandade i flera internationella rymdprojekt.

NÄSTA GENERATIONS VÄDERSATELLITER

Omnisys arbetar i dag främst på uppdrag av Svenska Rymdstyrelsen och ESA, men också med utländska rymdföretag och forskargrupper. Just nu ingår de i flera internationella rymdprojekt.

De handlar om nästa generations vädersatelliter, en mätsond som ska till Jupiter 2030, en mission som ska till Mars samt instrumentet till nästa svenska forskningssatellit. Vi deltar också i ett amerikanskt projekt om höghöjdsballonger över Sydpolen, berättar Peter Sobis, mikrovågsingenjör och professor i terahertz-elektronik.

– Västsverige har en oerhört viktig ställning i svensk rymdindustri, en ställning som historiskt kan spåras tillbaka till Onsala rymdobservatorium och försvars- och telekomindustrin, förklarar Erik Behm, områdesansvarig för informations- och kommunikationsteknik på Business Region Göteborg. Den rymdrelaterade forskningen, främst inom elektronik, antenn och mikrovågor, är i dag framstående. En viktig del är den starka kopplingen mellan akademi och näringsliv som lagt grunden för många duktiga entreprenörer och spännande startups, scaleups och spinnoffs. Omnisys är ett utmärkt exempel på ett företag som grundats av entreprenörer med högteknologiska innovationer. Det är också tillväxtmässigt en förebild, inte minst hur man vågat sig ut på den internationella marknaden.

I labblokalerna i Högsbo i Göteborg bedriver han och hans kolleger forskning och tillverkning av speciallösningar som ska upp i rymden. Det är antenner, optik, mikrovågselektronik samt kraft- och styrsystem vars komponenter utvecklas och tillverkas på mikroskopisk nivå, ofta med hjälp av ädla metaller, i utrymmen med rigorösa krav på renhet. Minsta dammkorn kan skada de känsliga instrumenten eller skapa obalans i mätningarna.

– Vi utvecklar flera av våra nyckelteknologier i samarbete med Chalmers. Bland annat tillsammans med forskare vid mikrovågsklustret GHz Centre på Chalmers, säger Peter Sobis som själv kom till Omnisys som industridoktorand 2004.

Omnisys bygger noggranna mätverktyg

VIKTIGT ATT FORTSÄTTA STÄRKA VÅR RYMDBRANSCH

Det nära och mångåriga samarbetet med akademin är en av huvudanledningarna till Omnisys framgångar och också en del i att Göteborg blivit en så rymdintensiv region. Nischen är smal och det faktum att både forskning och teknikutveckling finns på samma ställe gör att Göteborg har en unik ställning i Europa. Men det är en ställning som vi inte får ta för given menar Martin Kores och Peter Sobis. I dag är det viktigt för Omnisys att inte bara befinna sig i frontlinjen vad gäller forskning och tillverkning, utan att också bedriva påverkansarbete. Rymdforskning kräver anslag, och det kräver förståelse och uppmärksamhet från politiker och beslutsfattare. Omnisys har bestämt sig för att utnyttja sin särställning i branschen till att stärka rymdens ställning i regionen, regionens ställning i Sverige, och Sveriges ställning i världen.

Vi hade kunnat göra betydligt mer om den sammantagna ambitionsnivån för rymdverksamhet och intressant forskning hade varit högre. ODIN flyger på sitt sjuttonde år, och vi menar att när den slutar, slutar också den här typen av mätningar. En efterföljare till ODIN skulle dessutom med dagens teknik kunna göra ännu mer detaljerade mätningar. Den här sortens miljöforskning har blivit något av en svensk profil och är ett exempel på maximal rymdnytta för pengarna. Vi och forskargruppen på Chalmers är tillsammans den enda geografiskt sammanhållna gruppen i Europa som är kapabla att bygga detta och det gör oss unika, säger Martin Kores.

Ändå är sådana satsningar alltför undanskymda i svenska rymdstrategier. Det är frustrerande – vi ser hur mycket som görs här som är bättre än mycket av den gamla tekniken i rymdjättarnas konservativa bransch. Det är inte bra att Sveriges möjligheter att bidra begränsas för att den politiska ambitionsnivån och riskviljan minskat, säger Peter Sobis.

Som litet företag försöker Omnisys hinna med att bygga politiska kontakter och lägga tid på påverkansarbete och hjälpa till att uppmärksamma GHz Centres viktiga arbete för att på så sätt locka finansiering. Mycket handlar om synliggörande för att ändra inställning, menar Martin Kores.

Känslan och inställningen här är att vi är små i sammanhanget, men det är inte sant. Vi kan i Sverige bygga egna satelliter och genomföra kompletta instrumentprojekt i samarbete med Chalmers, det säger en del om den kapacitet som finns här. ”Att mäta är att veta” och på samma sätt som ODIN hjälpt oss att iaktta ozonskiktets återhämtning, så måste även framtidens klimatbeslut grundas på kunskap. Mätningar från satellit är enda sättet att observera och lära sig mer om atmosfärens beteende. Att vi använder vårt unika tekniska kunnande för att bidra till att lösa de klimatutmaningar vi står inför borde vara en självklarhet.

Färgbox

Göteborg – svensk rymdindustris hjärta

Varannan anställd inom svensk rymdindustri finns i Västsverige, rymdforskningen är betydande och två tredjedelar av svensk omsättning inom rymd sker här. Här är några andra viktiga spelare i den västsvenska rymdsektorn:

Chalmers GHz Centre: Ett Vinnovafinansierat forsknings- och innovationscenter med fokus på industrinära forskning inom högfrekvensteknologier.
ChaseOn: Chalmers center för antennsystem.
Cobham Gaisler: Inriktat på processorer för bland annat rymdtillämpningar. Startade i Göteborg men är numera amerikansktägt. 
ESA BIC Sweden: Nordens första rymdinkubator och en av tre i Sverige finns på Innovatum i Trollhättan och har som mål att stimulera nystartade företag med inriktning på rymdteknik.

GKN Aerospace: Konstruerar och tillverkar delsystem för raketmotorer.
Low Noise Factory: SME som gör världens känsligaste förstärkare. Används för radioastronomi men även för kvantdatorer. 
Microwave Road: Svenskt mikrovågskluster med bas i Göteborg.
RUAG Aerospace Sweden:
Utvecklar och tillverkar bland annat datorsystem, antenner och mikrovågselektronik till satelliter. Har sitt huvudkontor i Göteborg.

”RYMDINDUSTRINS STARKA STÄLLNING I VÄST BYGGER PÅ NÄRHETEN MELLAN FÖRETAG OCH AKADEMI”

– De små och medelstora företagen utgör en viktig del av rymd-ekosystemet i Västsverige. Här finns också ett förtroende, många relationer och en närhet mellan individer, något som är klassiskt när ett kluster växer fram, berättar Erik Behm, områdesansvarig ICT på Business Region Göteborg.

– Rymden lockar och intresserar många barn och unga och det intresset är en bra grund för fortsatt god kompetensförsörjning. Men det är viktigt att bygga vidare på det. Här spelar rymdutställningen på Universeum, Nordens största science center, en avgörande roll. Vi jobbar också mycket med alla åldrar via till exempel Teknikcollege och Chalmers. Det finns många bra nätverk, branschföreningar och initiativ för att få fler att vilja jobba med forskning och rymd, men det borde kunna vara ännu fler. Fler företag skulle till exempel kunna delta i sommarskolor med inriktning mot IT, fysik och forskning. Nästa år är det 50 år sedan månlandningen, något som jag tror kommer att bli ett tillfälle att lyfta rymdindustrin i regionen på ett mer publikt sätt.

Erik Behm, områdesansvarig ICT på Business Region Göteborg utomhus med blurrig bakgrund

Fakta Omnisys

Gör: Utvecklar och bygger mikrovågsinstrument för radioastronomi och klimatforskning. Har bland annat levererat hårdvara till flera satellit- och rymdprojekt som till exempel ODIN, SMILES, SMART-1 och PRISMA.
Grundades: 1992 av Anders Emrich och Stefan Back Andersson.
Omsättning: 42,5 miljoner år 2017.
Antal anställda: 32 varav 7 tekniska doktorer och 25 civilingenjörer.

Tipsa en vän