God företagskultur vägen mot internationell marknad

7 december 2017
Soluno är företaget som med god företagskultur hittar vägen till internationell marknad för molnbaserade kommunikationslösningar.
Att utses till superföretag för fjärde året i rad är en rejäl bedrift. Tack vare ett unikt kunderbjudande för molnbaserade kommunikationslösningar och ett gediget arbete med företagskulturen så ligger Soluno Business Communications i topp.

Med stora expansionsplaner för både Norden och Europa är tillväxtresan redan utstakad. Faktum är att ibland blir ett plus ett mycket mer än två hur man än räknar så blir det mervärde av sammanslagningen av Göteborgsbaserade Solus BC och Stockholmsbaserade Uno Telefoni som bildade Soluno BC för knappt ett år sedan. En stor del i den lyckade satsningen ligger i företagskulturen och hur man arbetat med den.

Vid en sammanslagning ligger fokus ofta på organisation och praktiska göromål och med det kommer risken att tappa fart i tillväxt. Men under de tio månader som gått sedan sammanslagningen har bolaget ökat tillväxttakten och växer dubbelt så snabbt som övrig marknad.

Sammanslagningen har gått över all förväntan, våra anställda har hittat sina roller relativt snabbt. Vi har ju jobbat från två kulturella bakgrunder, att sammanfoga två företag har varit en resa med liknande ambitioner, ett gemensamt ”vart”, det vill säga en gemensam vision, berättar Joachim Brandt, Chief Communications Officer på Soluno BC.

Tillväxt har varit målet ända sedan starten 2008. Och de deltar sedan många år i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt.

Även om vårt företag och vår bransch är tekniktung, så är vi ett personalintensivt bolag. Och personalen är det viktigaste vi har, berättar Joachim Brandt.
Även om vårt företag och vår bransch är tekniktung, så är vi ett personalintensivt bolag, och personalen är det viktigaste vi har, berättar Joachim Brandt.

Vi har varit med i olika delar av tillväxtprogrammet ända sedan starten, bland annat deltagit i unga-vd-nätverket, gått styrelseakademin genom Business Region Göteborg och även haft löpande konsultationshjälp både med organisations- och marknadsfrågor. Så vi har fått det stöd vi behövt i de olika faserna i vår företagsutveckling, menar Joachim Brandt.

För att nå en gemensam vision i det nya bolaget har de jobbat med ett antal attityder i hur man är mot varandra och mot sina kunder. Och med självdrivande medarbetare som tar kloka beslut där många anammat det nya, varit drivande och tagit egna initiativ så har också sammanslagningen gått smidigt utan att de tappat styrfart.

Även om vårt företag och vår bransch är tekniktung, så är vi ett personalintensivt bolag, och personalen är det viktigaste vi har. Båda våra företag som slogs samman har varit på tillväxtresa under flera års tid, och liknade varandra i hur de var uppbyggda organisatoriskt. Det var så klart en bra start, och nu har vi bara ökat på den resan ytterligare  fast vi gör det tillsammans. Och det har lönat sig att jobba med företagskulturen och värdegrunden, betonar Joachim Brandt.

Tack vare sammanslagningen har också Soluno lyckats attrahera större företagskunder än tidigare. Små och medelstora företag har varit främsta målgruppen och de har generellt under många år varit bra på att lägga sina telefonitjänster i molnet.

Ambitionen är hög och vi ser positiva rekryteringsbehov under de kommande åren.

Joachim Brandt, Chief Communications Officer, Soluno BC

Men sedan en tid har Soluno sett en förändring. Nu börjar även de större företagen att följa efter. Kunderna idag letar lösningar och plattformar som kan ta hand om långt mer än telefonin. All typ av kommunikation såsom fast och mobil, medietjänster, chattar, dokumenthantering och delning efterfrågas. Där står Soluno för spetskompetens inom B2B där man hjälper företagen att förena tekniken med anpassade och moderna arbetssätt.

Att flytta upp saker i molnet är ju oerhört kostnadseffektivt jämfört med att köpa hårdvara. När jag började i telekombranschen på 90-talet så åkte man runt och skruvade upp växelskåp på väggen hos kunderna, berättar Joachim Brandt.

Idag handlar det mycket mer om en helhetsupplevelse där man sköter allt via tydliga gränssnitt och applikationer. Det räcker att titta på hur vi själva sköter våra ledningsmöten, vi har en videolänk mellan Göteborg och Stockholm. På det sparar vi inte bara tid och pengar utan även miljöpåverkan från resor vi inte längre behöver göra, betonar Joachim Brandt.

 I dagarna går vi över 100.000 företagsanvändare, ett nyckeltal som gör oss till en av de största leverantörerna av molnväxeltjänster i Sverige. Och vi har också siktet på en större internationell satsning inom de närmaste åren, avslutar Joachim Brandt.

Tipsa en vän