Göteborg är Sveriges främsta forskningsregion

28 oktober 2022
Företagen i Västra Götalandsregionen står för 34 procent av de privata FoU-utgifterna i Sverige, visar nya siffror från SCB. Tillsammans lade västsvenska företag 44,5 miljarder kronor på FoU under 2021. Det är en miljard mer än företagen i Stockholmsregionen. 

De privata företagens satsningarna på forskning och utveckling har ökat markant i Göteborgsregionen det senaste decenniet. När den förra statistiken presenterades för två år sedan hade Västra Götalandsregionen för första gången gått om Stockholmsregionen i absoluta tal, trots en väsentligt mindre befolkning.  

När SCB nu presenterar nya siffror står det klart att Västra Götalandsregionens andel av landets privata utgifter i forskning och utveckling har ökat från 33 till 34 procent, att jämföras med 17 procent av landets befolkning.  

Göteborg befäster därmed sin position som Sveriges innovationsmotor. 

– Att företagens FoU-utgifter är högst i landet speglar den styrka som företagen i Göteborgsregionen har i att ta fram konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer med global efterfrågan. Det speglar också företagens höga investeringsvilja och förmåga att öka kunskapsinnehållet i varje steg fram till slutleverans till kund, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg. 

Maria Strömberg, avdelningschef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg, framhåller att stora FoU-investeringar leder till större produktivitet och exportaktivitet. 

– De höga siffrorna för Göteborgsregionen och Västra Götaland visar att företagen har en tilltro till att investera i FoU i regionen och att man har en långsiktighet i sina investeringar. Man har valt att investera i vår region för att här finns tillgång till relevant kompetens, en närhet till växande marknader och att vi har väldigt starka kluster och innovationsmiljöer, säger Maria Strömberg. 

– Det är otroligt viktigt att vi fortsätter skapa de här samarbetena och sammanhangen för industrin så att Göteborgsregionen fortsätter att dra till sig FoU-investeringar.  

Underkategori
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik

Tipsa en vän