Göteborg i avtal med producent av bränslecellsfordon

28 mars 2022
Australiens ledande tillverkare av vätgasdrivna bränslecellsfordon, H2X Global Ltd, etablerar europeiskt huvudkontor i Göteborg och hoppas kunna växa starkt. Bolaget har tecknat ett avtal med Renova, ett av Sveriges största kommunala miljöföretag, om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon.

Renova, som ägs av 10 kommuner i Göteborgsregionen, har tecknat ett samförståndsavtal med H2X Global om leverans av fem arbetsfordon: Två tunga fordon varav minst en 18 tons sopbil, tre mindre skåpbilar med bakgavellift på 3,5 ton.

Avtalet skapar möjlighet för den australienska tillverkaren att etablera en växande verksamhet i Skandinavien för utveckling och produktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Inledningsvis handlar det om konvertering av fabriksnya fordon från andra leverantörer, och samarbetet omfattar stöd under fordonens hela livscykel.

– Renova har under lång tid legat i framkant när det gäller fordonsutveckling. Tillsammans med Göteborgs Stad och andra samarbetspartners arbetar vi ständigt med att utveckla hållbara transportlösningar. Vi tror att samarbetet med H2X Global blir ytterligare ett steg för minskad miljöpåverkan, säger Anders Åström, vd för Renova.

Sverige har ambition att bli världens första fossilfria välfärdsstat. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minskas och därför kommer vätgas att spela en viktig roll. Målet är att Sverige ska nå netto noll utsläpp av växthusgaser före 2045. Till 2030 ska utsläppen minska med 70 procent jämfört med 2010. I linje med detta utlyste Energimyndigheten nyligen miljardstöd till utbyggnad av infrastruktur och strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Göteborgs stad har formulerat sina mål ännu mer specificerat.  Stadens egen fordonsflotta kommer att vara fossilfri redan 2023, och till 2030 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 90 procent i stadens hela transportsystem. Inom Gothenburg Green City Zone siktar Göteborg på att uppnå utsläppsfria transporter till 2030 – det vill säga transporter som enbart drivs av el eller vätgas.

– Vi är stolta över att bli utvalda som partner till Renova och Göteborgs stad för att hjälpa till med att påskynda processen att minska sitt klimatavtryck. Med hjälp av oss utökas de fordonsalternativ som idag finns tillgängliga, säger Peter Westh, chef för H2X Global i norra Europa.

I Göteborg finns ett av Europas ledande tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, och här sker fortlöpande forskning om förnybara alternativ och omfattande innovationsverksamhet kopplad till vätgas. I Sverige och norra Europa finns också ledande vätgas- och fordonsleverantörer. Det är några anledningar till att H2X Global Ltd etablerar sitt europeiska huvudkontor i Göteborg.

– Vår affärsmodell passar in i det innovativa och framåtblickande skandinaviska tillvägagångssättet. Vår unika fordonsutveckling med superkondensatorer istället för batterier är också en nyckelkomponent, säger Peter Westh.

Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, välkomnar varmt H2X som partner till Göteborgs stad inom vätgasutvecklingen.

– Det här är ytterligare ett steg i utfasningen av fossila bränslen. I vissa tillämpningar är vätgasdriven bränslecellsteknik den lösning som fungerar bäst. H2X:s etablering här kompletterar Göteborgs redan starka industrikluster inom hållbar mobilitet på ett spännande sätt, säger Patrik Andersson.

Om H2X Global
H2X är ett fordons- och kraftenhetsföretag med fokus på absolut hållbarhet. Företaget är inriktat på att utnyttja den senaste och mest effektiva tekniken, med fokus på förnybara energikällor. En specialisering på vätgas ligger till grund för H2X tillväxt, men med en stark plattform som tillverkare av eldrivna fordon har företaget ett mångsidigt tillvägagångssätt för att hitta rätt fordon för rätt uppgift. H2X Global har verksamhet i Australien, Malaysia, Indien och i hela Europa.
www.h2xglobal.com

Om Renova
Renovakoncernen ägs av tio kommuner i Göteborgsregionen och är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Koncernen består av två bolag. Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. Vi strävar efter att leverera samhällsnytta genom affärsverksamhet och att aktivt bidra till hållbar utveckling inom vår ägarregion.
www.renova.se

För ytterligare information kontakta:
Peter Westh, chef för H2X Global i norra Europa
0707-80 40 41
peter.westh@h2xglobal.com

Hans Zackrisson, fordonsutvecklingschef Renova
0705-67 86 77
hans.zackrisson@renova.se

Per Österström, chef för utländska direktinvesteringar, Business Region Göteborg
031-367 61 2
per.osterstrom@businessregion.se

Huvudkategori

Tipsa en vän