”Göteborgs tech-community har verkligen blomstrat”

9 mars 2020
Lindholmen Software Development Day är ett exempel på en mötesplats för Västsveriges ICT- och techföretag.
Vilken viktig utveckling sker inom regionens ICT- och tech-sektor och varför väljer så många företag Sveriges näst största stad? Business Region Göteborgs Erik Behm ger en inblick i ett av Nordens mest spännande technav.

Kan du berätta om din roll på Business Region Göteborg?
– Jag arbetar både med klusterutveckling och investeringsfrämjande inom ICT. När det gäller klusterutveckling identifierar vi teknikområden som är viktiga för regionen: både styrkeområden och områden som vi tror kommer att vara viktiga i framtiden. Mikrovågor och antennteknik, cybersäkerhet och artificiell intelligens (AI) är några exempel. Sedan hjälper vi även till att bygga nätverken och utveckla mötesplatserna. Att föra samman företag, den akademiska världen och offentlig sektor i värdefulla nätverk skapar förutsättningar för att industrin ska kunna utvecklas och växa.

– Jag arbetar mycket med att attrahera kompetens genom att hitta rätt partners för befintliga företag som kan etablera verksamhet i Göteborg. Tillsammans med Business Sweden och andra tech-regioner i Sverige arbetar vi med att främja regionens kapacitet och möjligheter att delta i många svenska och internationella mötesplatser – Web Summit, Mobile World Congress, Vitalis och GbgTechWeek är några exempel. Några av de bästa resultaten vi har haft är från Indien.

– Ett annat område jag hjälper till inom är att underlätta etablering och expansion av företag i Göteborgsregionen. Till stor del handlar det om att hjälpa dem att förstå ekosystemen – styrkeområden, hur de är sammanlänkade, trenderna och de viktigaste mötesplatserna. Men jag ger dem också vägledning och råd i praktiska frågor som att hitta ett kontor, skatter, rekrytering och bankverksamhet – och hjälper till att öppna dörrar till värdefulla nätverk och mötesplatser.

Erik Behm
Områdes- och investeringschef för ICT på Business Region Göteborg

Varför väljer ICT- och teknikföretag Göteborg? 
– Vi har kompetens i världsklass inom ett antal nischade områden, inklusive mikrovågsteknik, inbäddade system och digital visualisering. En del av vår forskning är i absolut toppklass. Inom mikrovågor är vi till exempel en av de tre ledande platserna i världen, tillsammans med San Diego och Boston. Vi har också tre mycket stora och dominerande mikrovågsföretag – RUAG, Saab och Ericsson.

– Samtidigt har vi generellt ett enormt behov av utvecklare i Sverige – det finns behov för ytterligare cirka 70 000 personer enligt den senaste nationella studien. Och i Västsverige har vi stora branscher så som tillverkning, telekom, life science och logistik; och välkända varumärken som Ericsson, Volvo, AstraZeneca och SKF. Dessa skapar goda möjligheter för företag och talanger.

Vilka råd skulle du ge företag som vill växa i regionen?
 – Jag rekommenderar att de går med i relevanta klusternätverk och mötesplatser, är öppna och hittar sätt att samarbeta. Genom att förstå ekosystemet kan ett enda företag identifiera flera affärsmöjligheter.

Du har följt regionens ICT- och teknikindustrier under en längre tid, kan du berätta om några av de viktigaste utvecklingarna? 
– AI-utvecklingen går snabbt, med snabb tillväxt i regionen. Det används och utvecklas i nästan alla vertikaler, inklusive life science, transport och tillverkning, internet och säkerhet. Det kommer att vara ett viktigt teknikområde i framtiden. Med initiativ som Chalmers AI Research Centre (CHAIR) och AI Innovation of Sweden, kompletterade med mötesplatser för branscher som GAIA-konferensen Västsverige, är Göteborgsregionen attraktiv för utländska företag för att samverka inom det regionala ekosystemet. En viktig aspekt är de insatser som görs för att höja kunskapsnivån i samhället om möjligheterna som AI öppnar upp för.

– En annan utveckling är att tech-communityn i Göteborg de senaste tio åren har blivit mycket mer internationell och vi har fått många fler relevanta och högkvalitativa mötesplatser. Samtidigt har communityn verkligen blomstrat. När jag började arbeta med ICT var Göteborgsföretagen nästan obefintliga på Ny Tekniks 33-lista över Sveriges främsta unga teknikföretag. Nu domineras listan av företag härifrån då åtta företag tog plats på den senaste listan.

– En ytterligare utveckling är att Västsverige börjar se mer samverkan både när det gäller handel och investeringar med framför allt sydöstra och sydvästra Europa, och Portugal i synnerhet. Jag förväntar mig att vi kommer att se mer av detta i framtiden.

Om du vill veta mer om affärsmöjligheter i Göteborgs ICT-bransch och hur Business Region Göteborg kan hjälpa dig och ditt företag, vänligen kontakta:

Tipsa en vän