Göteborgsregionen har fler UF-företag än rikssnittet och storstadsregionerna

24 november 2016
Både Handelshögskolan och Chalmers satsar på entreprenörsutbildningar. Det i kombination med gedigen investering i Ung Företagsamhetsutbildningar och UF-företagande på yrkesprogramsnivå gör att Göteborgsregionen står sig stark inom entreprenörskapsutveckling.

Vi bad Business Region Göteborgs vice vd, Eva-Lena Albihn, att berätta om varför det är så viktigt med entreprenörskap i skolan?

- Entreprenörskap i skolan skapar jobb. En studie visar på att UF-företagande har en positiv effekt på det lokala näringslivsklimatet oavsett geografiskt läge och kommunförutsättningar. Detta beror på att före detta UF-företagare oftare startar företag. De flesta väljer aktiebolag som bolagsform, vilka ofta har högre omsättning och fler anställda.

Hur ser entreprenörskapet ut i Göteborgsregionens utbildningssystem?

- I Göteborg har vi entreprenörsutbildningar både på universitets- och högskolenivå. Men grunden för entreprenörskapstänk sätts långt tidigare. Ung Företagsamhet är nyckeln för tillväxt i alla kommuner. Det får fler att vilja starta eget. Under läsåret 2015/2016 startade drygt 2 300 gymnasieelever 650 UF-företag i Göteborgsregionen. Det betyder att 28% av aktuell årskull driver UF-företag. Det är högre än både rikssnittet och övriga storstadsregioner. Göteborgsregionen är enda regionen i landet som ökat genomslagskraften av UF-företagande varje läsår de senaste elva läsåren.

Den 1-3 december hålls EuroSkills i Göteborg. Där samlas 40.000 besökare, varav de flesta skolelever, kring vikten av yrkesutbildningar. Hur kopplar den typen av utbildningar till entreprenörskap?

-UF-företagande sprids på yrkesprogrammen. Nu, under läsåret 2015/2016 är en tredjedel av de totalt dryga 2 300 UF-företagarna yrkeselever. Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen är aktivt på samtliga nationella yrkesprogram, utom Vård- och omsorgsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. De senaste två läsåren har vi sett en bra utveckling på framförallt El- och energiprogrammet, men vi har även kommit igång på Bygg- och anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet, vilket är glädjande.

Och på EuroSkills tävlar ett lag från Göteborg inom området entreprenörskap?

-  Ja, Sverige tävlar i entreprenörskap och de tävlande är från Göteborg. Det är ett tvåmannalag bestående av Alexandros Kouseras, student på Handelshögskolan och går programmet Innovation and Industrial Management och Miguel Estruch Soler, utbytesstudent från Valencia, som studerar på Chalmers. Tävlingen är en presentationstävling och innebär att de får en speciell situation att lösa. Allt går på tid och kommer ha inslag av oförutsägbara händelser. Allt är publikt och databaserat. Kom gärna till EuroSkills och heja fram vårt lag på plats!

Färgbox

Studie: Entreprenörskap i skolan skapar jobb

En regional analys av UF-företagare och företagsamhet>>

Färgbox

Visste du att…

….Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har 30 utbildningsplatser på Entreprenörsprogrammet och 40 platser på Innovation och Industri. Där gjordes i år en överintagning på 62 studenter. Chalmers tekniska högskola har 50 platser till Entreprenörsprogrammet. På båda universiteten är utbildningen på mastersnivå.

… Under läsåret 2015/2016 startade drygt 2 300 gymnasieelever 650 UF-företag i Göteborgsregionen. Det betyder att 28% av aktuell årskull i gymnasiet driver UF-företag. Motsvarande siffra för Sverige är 27 %, Stockholmsregionen 21 % och Skåne 20 %.

… de flesta av Göteborgsregionens kommuner är medlemmar i Framtidsfrön i Väst. Det är en ideell förening med syfte att främja attityder till entreprenörskap samt att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom förskola och skola.

 

Tipsa en vän