Hållbarhet – en konkurrensfördel för handeln

16 mars 2022
Näringslivet är en viktig spelare när världen ställer om för att klara klimatkrisen. Förändringar är alltid utmanande, men hållbarhet är en av handelns främsta konkurrensfördelar i framtiden, anser Karin Forsberg, näringslivsutvecklare inom hållbarhet på Business Region Göteborg.

Digitaliseringen av handeln har påskyndats av coronapandemin och nya köpmönster har växt fram. Konsumenternas intresse för att byta och hyra varor har också ökat de senaste åren.  

– Allt detta påverkar så klart företag inom handel och restaurangnäringen. Min roll är att stötta dem i deras utmaningar och hjälpa till så att företag i gatuplan i centrala Göteborg ska finnas kvar och kunna växa om de vill. Det handlar om företag inom café, restaurang, besöksnäring och handel, säger Karin Forsberg 

Coronapandemin har inneburit färre turister, men också färre göteborgare som rör sig i centrum. Det har varit ett hårt slag för stadens näringsliv.  

– Att driva företag är alltid utmanande och pandemin har gjort det extra tufft. Sedan har vi klimatkrisen som flåsar oss i nacken, det är ingen tvekan om att vi är inne i en omställning. De närmaste åren kommer det att gå snabbt. För handeln och besöksnäringen gäller det att anpassa sig till nya mönster och se vad framtidens kunder kommer att efterfråga, säger Karin Forsberg.  

Fler vill hyra, dela eller köpa 

En av de tydligaste trenderna hon märkt är att konsumenterna vill öka livslängden på de varor de handlar. 

– Jag tror att vi kommer se en växande marknad för lagningar och reparationer, inte bara av prylar utan även av kläder och skor. Konsumenten måste kanske investera i lite dyrare produkter som går att lappa och laga, men livslängden på varan ökar betydligt, säger Karin Forsberg.  

Antalet kunder som är intresserade av att hyra, dela eller köpa på andrahandsmarknaden, har också växt markant. Vissa klädföretag har exempelvis börjat ta ansvar för sin egen andrahandsmarknad och inrättat en särskild andrahandsavdelning i befintliga affärer. Något som Karin Forsberg tror kan fungera bra i de fall där kunderna är starkt fästa vid varumärket och kan tänka sig att både köpa nytt och begagnat.  

– Generellt tycker många människor att det är svårt att ställa om och ändra sina beteenden. Det behövs starka förebilder som kan inspirera, men man måste också skaffa sig kunskap och våga pröva nytt, säger Karin Forsberg.  

Svensktillverkat kommer få en fördel 

Förändrade köpmönster och förändrade köpkrav kommer också att sätta sitt avtryck på transporter och leverantörsansvar. Svensktillverkade produkter kommer att få en fördel jämfört med importerade varor, tror Karin Forsberg.  

– Vi är bara precis i början av den här omställningen och genom att företagen börjar prata, diskutera och samverka, kommer idéer på nya lösningar att väckas. Det handlar om att hitta nya affärsmönster för att kunna hålla kvar kunden. Och man kan inte vänta på att kunden efterfrågar hållbara produkter, säger hon och fortsätter:  

– Framtidens konsumenter förväntar sig att handlaren ska ha gjort bra hållbarhetsval. Den företagare som väntar tills kunden kräver en förändring är för sent på bollen. 

Hon tar bananer som exempel. För några år sedan gjordes ett stort upprop mot den skadliga besprutningen av konventionellt odlade bananer. I dag är nästan alla bananer i handeln ekologiska, eller märkta med Fair Trade.  

– Butiksinnehavare måste prata med kunderna, och prata med leverantörerna. Det är viktigt att man ser sin del i helheten och vågar samverka med andra aktörer för att driva på utvecklingen. Den som inte ställer om sin verksamhet, kanske heller inte överlever, säger Karin Forsberg.  

Hållbarhet måste genomsyra allt 

Men, betonar hon, för att hållbarhet ska bli en konkurrensfördel räcker det inte bara med att sälja ekologiskt. Kvaliteten måste bibehållas och hållbarhetstanken måste genomsyra hela verksamheten.  

– Omställningen är inte en fråga vi löser över en natt. Men vi behöver fortsätta att gå i rask takt med utvecklingen. På Business Region Göteborg vill vi hjälpa företagarna på deras hållbarhetsresa och göra frågan mer greppbar. Vi jobbar utifrån FN:s globala mål och man kan se det som en karta med en riktning vart vi skall vara 2030. Man kallar detta årtionde ”decade of action” och det är nu vi behöver få det att hända, tillsammans, säger Karin Forsberg.  

 

 

Business Region Göteborgs arbete för hållbar handel

Business Region Göteborg har en rad aktiviteter under våren som handlar om hållbar handel. Här är ett urval. 

• Hållbarhetshjulet är en workshopserie i tre delar för företagare som vill börja jobba mer strategiskt med hållbarhet för att öka sin affärsnytta. Under träffarna får deltagarna tips och inspiration, samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. Mer information hittar du här.

• Inspirerande seminarier och workshops. Mer information hittar du i kalendern på Business Region Göteborgs webbplats.

• Företagsrådgivning för företag som vill ställa om mot en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
För mer info kontakta Karin Forsberg, Näringslivsutvecklare hållbarhet, karin.forsberg@businessregion.se

Mer information och stöd kring hur du som företagare kan ta ditt hållbarhetsarbete vidare hittar du här.

Tipsa en vän