Historiskt forskningscenter öppet för näringslivet

28 mars 2022
Alldeles intill Gullmarsfjordens mynning ligger Kristineberg Center – en marin forsknings- och innovationsmiljö där forskare, företag och entreprenörer testar nya lösningar i labb, till havs och på kustnära land.

Kristineberg Center har anor från 1870-talet och är en av världens äldsta marina forskningsstationer. Sedan fem år tillbaka samarbetar sju aktörer kring centrets verksamhet – Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Innovatum Science Park och Lysekils kommun. 

– Vi har gått samman för att öppna upp stationen och helt enkelt öka nyttjandet av den här helt magnifika infrastrukturen. Vi ställer miljön till förfogande för forskare och andra aktörer. Det är en samhällsinvestering som har gjorts här, säger Anne Gunnäs, samordnare av Maritima Lysekil, avdelningen för hållbar utveckling på kommunstyrelseförvaltningen i Lysekils kommun.  

På Kristineberg Center finns i princip allt som behövs för att genomföra tester som på ett eller annat sätt kan kopplas till det marina, berättar hon. Här kan företagare bland annat testa innovationer som kan bidra till att havets resurser nyttjas på ett mer hållbart sätt. Testerna görs i och i anslutning till Gullmarsfjorden, eller i så kallade termokonstantrum med tillgång till tempererat djup- och ytvatten. På centret finns även flera labb och utrustning för vetenskapsdykningar.

Material till havsmiljöer testas 

Under 2021 invigde forskningsinstitutet RISE sin nya testmiljö för marina material på Kristineberg. Material som används i havsmiljöer utsätts för kemisk, fysisk och biologisk nedbrytning. Detta gör att materialvalet för konstruktioner på våg- och havsbaserade vindkraftverk exempelvis är avgörande för effektiv och säker användning. I takt med att havet exploateras alltmer måste användningen av beständiga material öka, berättar Kjell-Åke Andersson, ingenjör på RISE.  

– Det är viktigt att göra tester innan man placerar ut exempelvis vågkraftverk för att veta vilket materialval och serviceintervall som krävs, bland annat eftersom de är placerade i miljöer svåråtkomliga för att göra underhåll, förklarar han och fortsätter:  

– Den här unika testmiljön är aktuell för alla som är inblandade i produktionskedjan: industriaktörer, tillverkare och ytbehandlingsföretag.  

Havsforskning högaktuell  

Intresset för vågkraft och havsbaserad vindkraft är bara två exempel på den marina sektorns växande betydelse. Att FN har utnämnt 2021–2030 till ”årtiondet för havsforskning till stöd för hållbar utveckling” pekar också på att det som sker på Kristineberg är högaktuellt. 

– Det finns så mycket mer som vi kan få ut av havet, vi har bara skrapat på ytan. Havet kommer att få en allt viktigare roll i framtiden och står samtidigt inför många utmaningar. Kristineberg kan fungera som ett bra verktyg för att få fram de produkter och tjänster som behövs för en hållbar blå utveckling, säger Anne Gunnäs.

Testmiljöer på olika nivåer 

Ett långsiktigt mål är att bygga ihop Kristineberg Center med motsvarande testbäddar i Europa. Tanken är att skapa en utvecklingsstege på testmiljöerna där Kristineberg Center och Gullmarsfjordens snälla förhållanden kan vara den första nivån. Då kan internationella företag och forskargrupper genomföra sina inledande tester här och sedan klättra vidare.  

– Kristineberg är unikt, inte bara för Sverige utan även ur ett europeiskt perspektiv. Det är dessutom unikt att vi är så många aktörer som har gått samman och erbjuder allt som behövs för att testa i tidiga skeden, konstaterar Anne Gunnäs.  

FAKTA 

På Kristineberg Center finns: 

- två forskningsfartyg – Oscar von Sydow, som används för forskning och utbildning under dagsturer i kustnära vatten, och Alice som är utrustat för fysikalisk, kemisk och biologisk provtagning 

- övernattningsrum och restaurang för alla som besöker Kristineberg för att genomföra tester. 

- flera laboratorier och särskilda rum med tillgång till djup- och ytvatten från fjorden.  

Huvudkategori
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik

Tipsa en vän