I huvudet på en extern VD

19 oktober 2018
Benny Dahl har en klar bild av hur ett företag behöver organisera sig för att ägare, styrelse och vd ska kunna jobba tillsammans på optimalt sätt.
Han beskriver sig själv som ett fyrkantigt kontrollfreak med tydliga krav och stort engagemang. Benny Dahl har de senaste 14 åren tagits in som extern VD i fyra ägarledda bolag och åstadkommit allt från rekordresultat till nedläggning – och har sin bild klar över hur företagets ägare ska hanteras.

För ungefär ett år sedan skrev Benny Dahl på Linkedin att han stod till arbetsmarknadens förfogande. Han hade nyligen sagt upp sig från jobbet som VD på BS Elcontrol eftersom han kände att han inte fick fram sin syn på hur bolagets förändring och tillväxt skulle ske. Det tog inte lång tid innan någon hörde av sig.

– En av ägarna till företaget Vixor och jag hade träffats i ett BRG-nätverk och han undrade om jag kunde tänka mig en styrelseposition hos dem. Vi tog en lunch och det framkom att de hade ett stort behov av att strukturera verksamheten och att ingen av ägarna egentligen ville leda utan hellre ville vara ute och sälja, säger Benny Dahl.

Det blev ingen styrelseplats. I stället valde företaget att ta in Benny Dahl som extern VD med fokus på genomgripande förändring för tillväxt.

– Att besluta om förändring är enkelt – att få alla att acceptera den och sedan genomföra den är det svåra. Men jag har en plan, säger han.

VD-karriär

Förändringsarbete är något som Benny Dahl vid det här laget kan på sina fem fingrar. Hans VD-karriär – även om han inte vill kalla den det – började kring millennieskiftet. Då drev han sedan 20 år Duka-butik vid Frölunda Torg och blev kontaktad av en bekant. Skulle han kunna tänka sig att byta bana och kliva in som vice VD, med option på VD-posten, på Newbody? Ett företag som då hade sju anställda och med grundaren, den dynamiske idésprutan Dahn Renholm, vid rodret. Han behövde en avlastande sidekick och ordningsman, och Benny Dahl lockades av tillväxtpotentialen, framtidsriktningen och utmaningen. Benny blev kvar i tolv år, varav åtta som VD efter att ägaren övergått till renodlat styrelsearbete.

Benny Dahl, VD på Vixor
Jag är alltid tydlig med att i förväg beskriva hur min process ser ut när jag driver företag, mot ägare, medarbetare och styrelse. Fyrkantighet, struktur och ordning blir ofta ett bra komplement i ett entreprenörsdrivet företag, menar Benny Dahl.

– Min roll blev bland annat att ha koll på vad han gjorde. Vi pratade om allt, hela tiden, tio minuter eller tre timmar i sträck om det behövdes. Han kom med idéer, jag konsekvensutredde dem och sköt ner nio av tio. Men när vi väl var överens gick det snabbt. Vi funkade otroligt bra tillsammans och jag lärde mig väldigt mycket på Newbody, säger Benny Dahl.

Tiodubblad omsättning

Under hans tid som VD gick företaget från en omsättning på 20 till 200 miljoner. Newbodys verksamhet – att hjälpa idrottsföreningar och skolklasser tjäna pengar genom att de säljer strumpor och underkläder – utvecklades från en något ostrukturerad verksamhet till en väloljad logistikapparat av jättemått. Men trots att ytterligare tillväxtmöjligheter fanns, valde Benny Dahl att sluta för sex år sedan.

– Allt funkade bra, men jag såg ingen egen utveckling. Jag kan helt enkelt inte jobba om jag inte känner motivation och engagemang, säger han.

Tiden på Newbody blev Benny Dahls ledarskola, och egenskaper som alltid funnits naturligt finslipades. Med hjälp av en mentor – och psykolog när arbetsbelastningen höll på att bli för stor – hittade han sin ledarstil och var redo att applicera den på en ny bransch.

– Jag satte mig ned och skrev ihop ett långt dokument om vad som är viktigt för mig. Bransch spelar ingen roll, så länge den är etisk. Frågorna är ofta desamma i tillväxt. Det väsentliga är om jag kan bidra med något. Vad kan jag rätta till och utveckla?

Krav på styrelsesammansättning

I dokumentet förklarar han också hur han arbetar och leder steg för steg, i allt från medarbetarsamtal till styrelsemöte, att han ställer som krav att ägarna ska vara med på förändring och utveckling och att de ska våga släppa taget om sin företagsbaby. Och framför allt att det ska finnas en styrelse som inte domineras av ägarna eller ägarnas familjemedlemmar.

Citat

Mitt viktigaste krav när jag kommer in som extern vd är att det också tillsätts en extern styrelseordförande och att styrelsen till största delen består av personer som inte har ägarintresset för ögonen. Det försvagar – i positiv bemärkelse – det interna ägarskapet, sätter press och gynnar företagets utveckling.

Avsändare

Rollfördelningen är viktig för Benny i hans uppdrag som extern VD

– De flesta mindre bolag tänker inte så, de tycker att det är en smidig lösning att samma person har flera roller och har ofta samma människor i ledningsgrupp och styrelse. Men ett bolag i tillväxt mår bra av att ta in extern kompetens och hålla isär funktionerna. Det sätter press och gynnar utvecklingen och är ett absolut krav från min sida. Det handlar om att få balans mellan det formella arbetet i styrelsen och de informella dagliga samtalen med ägaren.

VD i olika branscher

Benny Dahls nästa utmaning blev Dalblad Nutrition, ett då familjedrivet Lerumsföretag som var en av pionjärerna inom kosttillskott. Bolaget köptes upp av börsbolaget Midsona och uppdraget blev att implementera in Dalblads i Midsona, samtidigt som tillväxten var stor i bolaget. Dalblads fick ingen lönsamhet i egen produktion och valde att outsourca den och flytta den övriga delen av företaget till Malmö. Benny Dahl fick säga upp sig själv och tolv medarbetare efter två år på posten. En känslomässig process eftersom så många drabbades, men också ett rationellt beslut.

– Som VD ska jag alltid se till företagets bästa, förklarar han.

Därefter bytte han bransch igen, till teknik och BS Elcontrol, ett företag som tillverkar automatikutrustning för process- och maskinstyrning. Bolaget sade sig vilja förändra, Benny Dahl var tydlig med sitt ledardokument och sina krav, men det blev en komplicerad process.

Citat

Inte nödvändigtvis för att lära mig något nytt, utan snarare för att kunna bocka av att vi gör rätt saker på rätt sätt. Det är nyttigt att se att vi är duktiga.

Avsändare

Benny Dahl om varför han deltagit i VD-nätverk och gärna går på ledarseminarier i Expedition Framåt

– Jag kände ett motstånd mot förändring i bolaget och fick inte fram mitt sätt att leda på rätt sätt. Jag gjorde inte ett tillräckligt bra jobb och fick kritik från styrelsen att det inte hände tillräckligt. I den situationen var det viktigt att jag var ärlig och vågade stå för min åsikt. Som VD är du ensam och sitter i en ganska konstig sits där du inte äger men behöver ha utrymme att agera. Jag har full förståelse att man som ägare har svårt att släppa kontrollen till en helt okänd människa. Själv hade jag nog aldrig gjort det, det är jag för mycket kontrollmänniska för att kunna göra. Men jag måste sälja in min trygghet och ärlighet för att entreprenören som en gång startade bolaget ska vilja lämna över. Kan man inte det, ja, då ska jag inte vara där. Och när man väl insett det är det ett enkelt beslut att sluta.

Förvaltare och inte entreprenör

Han är tydlig med att han inte är entreprenör utan förvaltare och kommer bäst till nytta fem–sju år efter att ett bolag startat, lagom till att entreprenören vill göra annat. Han tycker heller inte att en VD ska sitta för länge för då går utvecklingen i stå. Däremot sätter han inte ett slutdatum i förväg på sitt uppdrag på Vixor. Bolaget, som arbetar med trådlös infrastruktur och kommunikation, det vill säga uppkoppling till ställen och verksamheter dit fiber inte fungerar av olika anledningar, står inför en spännande tillväxt. Benny Dahls roll är att skapa förutsättningar för den genom att får ordning på processerna.

Benny Dahl, VD på Vixor

– Jag börjar alltid med att intervjua alla medarbetare separat för att få en bild av läget, en bild som jag summerar och presenterar för styrelsen och sedan också för medarbetarna. Jag berättar vad de har sagt och föreslår lösningar. Det kan handla om vad som helst, faktureringsrutiner, affärssystem, kultur, projektstyrning. Jag lägger mig i allt! För mig kan vissa av de här sakerna verka simpla och lätt åtgärdade. Men det viktiga är att ha med sig medarbetarna så att de känner delaktighet och ansvar, och då får det inte gå för snabbt.

Relationen och dialogen med ägarna känns bra, tycker han. Två av sex ägare är aktiva i bolaget som säljare och sitter också i styrelsen.

– Efter åtta månader är jag fortfarande ny. Perioden fram till sommaren 2019 är en omstart för Vixor. Jag har ju min uppfattning om hur jag vill leda men måste anpassa det till företaget. Målet är att växa och bli mycket större, men först ska vi skapa struktur i organisationen och trygghet hos medarbetarna.

Vad ska man tänka på när man som ägare tar in en extern VD? Benny Dahl tipsar.

• Branschflexibilitet. "Eftersom utmaningarna när ett företag utvecklas ofta är desamma oavsett bransch, kan man våga plocka in en extern VD som inte kan branschen. En VD ska heller inte kunna allt i företaget, det är respektive medarbetares ansvar."
• Enighet. "Ägarna måste vara beredda på förändring när de tar in en extern VD. Inte bara säga det utan också mena det och vara redo för vad det innebär."
• Dialog. "Oavsett om det är i styrelserummet eller i korridoren så måste ägare och VD kunna ha en rak och ärlig dialog. I min roll måste jag våga säga nej och ha en annan åsikt. Man kan inte alltid vara överens – men däremot ska man alltid vara överens om att inte vara överens."
• Stöttning. "VD-rollen är ensam, och VD behöver bollplank eller mentor utanför företaget för att kunna diskutera och ventilera."

Fakta Benny Dahl, 59 år.

Bakgrund: Utbildad snickare. 20 år inom glas och porslin som butikschef på Duka Frölunda Torg. Vice VD och VD för Newbody i Göteborg 2000–2012. VD för Dalblad Nutrition i Lerum 2012–2015. VD för BS Elcontrol i Älvängen 2015–2017. Tillträdde som VD för Vixor i Göteborg våren 2018.
Fritid: Vandrar, cyklar och organiserar gärna lopp och aktiviteter kring cyklingen. Engagerad i välgörenhet och samlar in pengar till Barncancerfonden och projekt i Nepal.
Om Expedition Framåt: Benny Dahl har deltagit i Expedition Framåt med samtliga fyra bolag. Han har varit med i VD-nätverk och går gärna på ledarseminarierna. ”Inte nödvändigtvis för att lära mig något nytt, utan snarare för att kunna bocka av att vi gör rätt saker på rätt sätt. Det är nyttigt att se att vi är duktiga." Newbody fick Business Region Göteborgs utmärkelse Årets Tillväxtföretag 2009.

Tipsa en vän