Internationell marknad nästa för uppfinning från Göteborg

27 september 2018
Herje Boström är grundaren och vd:n som nu tar sin egen uppfinning ut på den internationella marknaden.
Funderar du och ditt företag på att expandera internationellt? Då kan det vara smart att ta hjälp. Med allt från administration och utbildning till finansiering och forskning. Det vet Herje Boström, uppfinnare bakom en ny kiselteknik för impregnering av träprodukter.

UTMANINGEN

I början av 2000-talet ansökte Herje Boström, civilekonom och gymnasielärare i Stenungsund, om patent på en helt ny miljövänlig teknik för att öka hållbarheten hos trä. En tvåkomponentsprodukt bestående av träskydd och ytskydd stryks på trä och skyddar den mot till exempel mögel, röta, UV-ljus, missfärgning och angrepp, långt längre än till exempel olja.

– Grovt förklarat går kisel in i träet och stärker det på ett naturligt sätt genom mineralisering. Behandlar man till exempel trall med SiOO:X håller det i tolv år, förklarar han.

I början var branschen skeptisk. Tekniken som företaget Sioo Wood Protection AB levererade var ny och helt annorlunda, dessutom påtagligt mycket dyrare för konsumenterna än den traditionella träoljan de vanligtvis köpte. Men tack vare tester och personlig försäljning växte efterfrågan snabbt, såväl från privatkonsumenter och storskaliga industriella trätillverkare som butikskedjor. Export i begränsad skala kom igång relativt snabbt via kontakter i Danmark och England, och Herje Boström och hans kollegor såg snart den internationella potentialen.

– Det första tecknet på globala expansionsmöjligheter kom för fem–sex år sedan när vi fick en möjlighet att etablera oss i Kanada. Men vi saknade såväl resurser som en tydlig plattform för internationalisering, säger Herje Boström.

LÖSNINGEN

Kanske är det hans gedigna bakgrund inom utbildningsväsendet som fick honom att tidigt söka kunskap och be om hjälp. Redan som egenföretagare med kontoret hemma i köket hade Herje Boström börjat ta hjälp med bokföring och administration. Samtidigt hade han kommit i kontakt med organisationer som Innovatum i Trollhättan och Business Region Göteborg och gått kurser i affärsutveckling och ledarskap i tillväxt, skaffat sig en mentor och fått stöd i rekryteringsprocessen. Trots att han själv utbildat andra inom marknadsföring och försäljning samt arbetat på ekonomiavdelning på stora företag valde han alltså att delegera sådant och i stället lägga tid på att öka på och förnya sin egen kunskapsbank.

– Att administrera och driva ett företag är två helt olika saker, särskilt i en internationaliseringsprocess, konstaterar han.

Anna-Karin Jatko, generaldirektör för Exportkreditnämnden, samtalar med Herje Boström när myndigheten besökte SiOO:X nyligen.
Anna-Karin Jatko, generaldirektör för Exportkreditnämnden, samtalar med Herje Boström när myndigheten besökte SiOO:X nyligen. Bild: Sofia Eriksson.

Han gick kurs hos Exportrådet, bland annat för att få inblick i juridiska frågor. Sioo började också söka upp och bygga allianser ute i världen. Lokal närvaro var ett måste, inte minst på den nordamerikanska marknaden.

– Vår strategi blev att starta dotterbolag på våra viktigaste marknader. På andra ville vi ha representanter eller agenturer med målet att fatta beslut allteftersom affären utvecklas. I USA och Kanada valde vi också att jobba med Business Sweden som har personer på plats, säger Herje Boström.

En avgörande faktor var finansieringen. Företaget behövde ekonomiska muskler av flera anledningar: för nyetableringar globalt, för fortsatt profilerande forskning och inte minst för kreditrisken – med en kredittid på 90 dagar som standard blir tillverkare som Sioo i princip bank åt de stora grossisterna.

– SiOO:X är en produkt som teknikmässigt ligger rätt i tiden. Det skapade ett intresse kring oss och en tro på oss som organisation, säger Herje Boström.

Företaget lade stor kraft och mycket tid på att ansöka om medel från olika håll. Bland annat sökte och fick man så kallade forskningscheckar och hjälp med internationalisering från Västra Götalandsregionen och finansiellt stöd från Vinnova. Sioo fick också ett betydande bidrag från EU:s forsknings- och innovationsfinansieringsprogram Eurostars för teknikutveckling. Dessutom fick man lån från bland annat Almi och Danske Bank och löfte om kreditgarantier från Exportkreditnämnden, EKN.

Citat

Feedbacken jag har fått från personer som står vid sidan av har öppnat mina ögon för nya möjligheter och verktyg i genomförandefasen.

Avsändare

Herje Boström, vd på Sioo Wood Protection AB

Parallellt byggde Sioo nu upp en världsledande forskningsgrupp med representanter från bland annat Chalmers och RISE.

– Målet var att placera oss i framkant forskningsmässigt. Som litet entreprenöriellt bolag gäller det att bygga sådana fördelar i företaget. Du måste hela tiden ha mervärden jämfört med de stora. Att vara först, bäst eller mest flexibel blir avgörande, säger Herje Boström.

RESULTATET

Efter att i flera år byggt en stadig plattform för den internationella expansionen finns de idag på ett tiotal marknader med dotterbolag i USA och Norge. Förtroende, upparbetade kontakter och ett gott rykte har banat väg. Planen är att under de närmaste åren stadigt bygga närvaro utomlands. Tillverkningen blir dock kvar i Sävedalen.

– Vi licensierar produkten till de stora tillverkarna och står för teknik- och marknadskoncept, så co-brandar vi tillsammans. Vi tillverkar koncentrat här och skickar det till andra länder där det blandas och tappas.

Forskningen har gett resultat, bland annat i form av en utökning av produktfamiljen till att också inkludera trätvätt och träskyddande lasyrer i olika kulörer.

Exportkreditnämnden främjar export genom att minimera riskerna för företag som vill satsa internationellt. Anna-Karin Jatko följer med stort intresse företag som SiOO:X i deras utveckling.
Exportkreditnämnden främjar export genom att minimera riskerna för företag som vill satsa internationellt. Anna-Karin Jatko följer med stort intresse företag som SiOO:X i deras utveckling.

En avgörande faktor har varit förtroendet från Exportkreditnämnden, som på regeringens uppdrag jobbar med att främja export och internationalisering genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt. EKN är både en affärspartner och en statlig myndighet som öppnar dörrar till 130 länder per år och ger en stor trygghet till små och medelstora företag på väg ut i världen.

Anna-Karin Jatko, generaldirektör för EKN, har besökt Sioo Wood Protection för att få en bättre bild av företaget och tekniken.

– Vi följer gärna företag som Sioo under deras exportresa. Det är en oerhört spännande produkt, både miljövänlig och med en stor exportpotential. Jag tycker att de har gjort helt rätt när de utarbetat en rejäl, strategisk plan för olika marknader men också tänkt igenom både den kortfristiga och långfristiga finansieringen. Då har vi olika typer av garantier att bidra med, säger hon.

För Herje och hans företag har EKN:s stöd varit avgörande.

– Vår plattform för expansion bygger på hjälpen från EKN, finansiering från EU, stöd från organisationer runt omkring och tyngden som vår forskningsgrupp ger. Nu har vi resurser och självförtroende att nå ut på egen hand, kanske bättre än inom en stor organisation med andra sidointressen, säger Herje Boström.

Han kallar det för att sioonera världen.

– Vår mission är att få ut miljövänliga och hållbara träskyddslösningar. När jag presenterade SiOO:X i början var det nog många som trodde att jag var lite galen. Men nu har företaget funnits i tio år, utvecklats lönsamt och snabbt och bevisat att produkten har kvalitet och fungerar på marknaden. Nu går vi ut globalt och bygger upp verksamheten. Om några år har vi potential att omsätta hundratals miljoner på världsmarknaden.

Herjes tre råd i en internationaliseringsprocess

1. Ta emot stöd och råd från olika aktörer. Det kan gälla affärsutveckling och ledarskap, personal- och organisationsfrågor i allmänhet eller exportfrågor i synnerhet. Att leda ett företag i tillväxt och internationalisering kräver mycket kunskap. Den feedback du kan få från andra håll än inifrån din egen organisation är ofta mindre färgad och ärlig.
2. Bygg nätverk och skapa allianser. Mitt mål har alltid varit att knyta erfarna personer till oss, både vad gäller forskningen och etableringen på nya marknader så att vi har förtroende och ligger i framkant. Man är alltid starkare tillsammans.
3. Arbeta långsiktigt. En stadig plattform med en tydlig strategi och hållbara finansiella lösningar på lång sikt är det bästa.

Fakta Sioo Wood Protection AB

Gör: Tillverkar miljövänligt skydd (samt tvätt och färg) för trä som utsätts för tuffa väderförhållanden, vatten och sol, till exempel altaner och fasader. Den patenterade tekniken bygger på att kisel tränger ned i träet, mineraliserar det och ger det en silvergrå, tålig yta. SiOO är den kemiska beteckningen för kiseldioxid.
Finns: Produktion och huvudkontor i Sävedalen, dotterbolag i två länder och ytterligare på gång.
Antal anställda i Sverige: 10 tillsvidareanställda samt säsongsförstärkning under sommarmånaderna. En särskild grupp arbetar också med forskning och utveckling.
Omsätter: 39 miljoner 2017, siktar på 50 miljoner 2018.
Om Expedition Framåt: Herje Boström har deltagit i programmet i ungefär tio år och anslöt redan som egenföretagare. ”Jag såg tidigt BRG:s kursutbud som väldigt intressant, gick på de flesta utbildningar och tog lite längre fram konsulthjälp kring det generella ledarskapet och organisation av tillväxtföretag. Feedbacken jag har fått från personer som står vid sidan av har öppnat mina ögon för nya möjligheter och verktyg i genomförandefasen.”

Tipsa en vän