Internationell satsning skapar långsiktig tillväxt

8 augusti 2019
Per Sjöberg (vd) och Bengt Lagnered (styrelseordförande) i Car Components som satsat proaktivt på flera internationella marknader.
För 13 år sedan konstaterade Car Components att man borde börja arbeta mer aktivt mot den kinesiska marknaden. I dag står Kina för halva företagets omsättning – och affärerna går bättre än någonsin.

UTMANINGEN

Bengt Lagnered har en gedigen bakgrund inom bilindustrin. Han började arbeta med inköp på Volvo 1981 och jobbade där fram till 1989 då han blev headhuntad till ett tyskt bilföretag. Genom åren såg Bengt att det fanns ett tydligt behov på marknaden som behövde lösas – och det skulle han göra med det egna bolaget Car Components.

– Tanken från början var egentligen ganska enkelt. Jag ville använda det jag lärt mig både från inköps- och leverantörssidan: jag ville göra det enklare för utländska företag att ta sig in i Sverige, att vara bryggan mellan dem och den svenska marknaden, berättar Bengt.

Det hela har sin bakgrund i att ett företag som Volvo har tusentals underleverantörer som alla behöver etablera och upprätthålla goda kontakter, och dessutom sätta sig in i det kvalitetsarbete och de rutiner som är nödvändiga att följa för att få jobba med ett företag som Volvo.

– Vi vet vad Volvo kräver, men det vet inte de nya underleverantörerna. Med vår hjälp kan de direkt komma in och leverera det Volvo vill ha. Vi förbereder Volvo på den nya leverantören, och inte minst förbereder vi leverantören på hur de ska göra för att ha ett lyckat samarbete med Volvo. Sammantaget leder det till ett smidigare samarbete för alla parter och bevisligen fungerar det väldigt bra – vi har inte tappat en enda leverantör sedan 1995, säger Bengt Lagnered.

Även om Car Components aldrig tappat en leverantör och Volvo varit helnöjda med det som Bengt och hans kollegor levererat sedan starten, hade företaget svårt att få ordentlig fart på tillväxten. Med Bengts bakgrund i Tyskland var Europa en naturlig marknad att arbeta mot, men den hade samtidigt en storleksmässig begränsning. För att ta Car Components till nästa nivå var det hög tid att ta nästa steg – och det skulle ske genom att rikta blicken österut.

LÖSNINGEN

Med ett gediget kundregister i Tyskland, Estland och Portugal, började Car Components att bearbeta den kinesiska marknaden. Vid samma tid kom Car Components nuvarande VD Per Sjöberg in i bolaget, efter att länge ha varit teknisk chef för glas och speglar på Volvo. Tillsammans började han och Bengt att gräva i sina nätverk för att hitta kinesiska underleverantörer.

– Det här var före Geelys tid, men vi såg tidigt hur stor potential det fanns i Kina, berättar Per Sjöberg. Och i dag är den potentialen kanske ännu större. När vi började arbeta med Kina handlade mycket om att deras fabriker byggde saker på beställning, idag leder de utvecklingen med innovationer och tekniskt nytänkande. Istället för att fråga vad någon vill att de ska göra kan de nu föreslå nya lösningar för Volvo.

Snart kom man i kontakt med 4–5 leverantörer i Kina, som än i dag är nöjda kunder till Car Components. Per Sjöberg beskriver det också som en snöboll som satts i rullning, företaget har fått gott rykte i Kina – och inte minst på hemmaplan. Ett exempel på det är när en stor kinesisk tillverkare av bromsskivor ville börja leverera till Volvo. Volvo kontaktade då Car Components för att se om de kunde agera mellanhand.

– Det kinesiska företaget var otroligt duktiga på det de gjorde, men de hade ingen aning om vad som krävdes för att arbeta med Volvo eller hur de skulle agera för att lyckas, och därför frågade Volvo om vi kunde tänka oss att hjälpa dem. När allt sedan gick i produktion blev vi uppringda och tackade, vi fick höra att det hade varit omöjligt utan oss. Då blir det tydligt att vi gör skillnad, säger Per Sjöberg.

Per Österström, gruppchef transporter och fordon på Business Region Göteborg, delar den bilden. Han menar också att Kinas betydelse i och med den ökade globaliseringen blir allt större för aktörer inom fordonsindustrin, och att det kan finnas stora värden i att bearbeta den marknaden.

Att satsa på Kina ska ses som en långsiktig investering. Det visar på beslutsamhet, att man har uthållighet i ledarskap, företagande och en långsiktig strategi, säger Per Österström, och fortsätter:

Per Österström, gruppchef för transporter och fordon på Business Region Göteborg
Per Österström, gruppchef för transporter och fordon på Business Region Göteborg.

Car Components är ett sådant företag som funnits länge i branschen och ett väl inarbetat varumärke och leverantör till industrin. Har man som de goda kunskaper och erfarenhet av att jobba internationellt i olika kulturer, vet vilka krav fordonstillverkare ställer på sina underleverantörer, och dessutom kan erbjuda tjänsten att kvalificera andra leverantörer, då tillför man värde och har goda förutsättningar att lyckas i sina satsningar.

RESULTATET

Car Components inträde på den kinesiska marknaden har varit lyckat. De senaste åren har företagets omsättning ökat kraftigt, och Car Components går nu bättre än någonsin.

– Man kan helt klart säga att Kina tog Car Components till nästa nivå, idag kommer halva vår omsättning från Kina. Sedan Geely kom in har ju Volvo Cars också blivit så mycket större, säger Bengt Lagnered, och fortsätter:

– Tidigare producerade Volvo ungefär 400 000 bilar, men med Geely, Lynk & Co och Polestar i portföljen har vi plötsligt en uppdragsgivare som producerar 2,5 miljoner bilar. Det har inneburit helt andra volymer. Lägger man där också till all satsning på elektrifiering och självkörande bilar växer också antalet underleverantörer avsevärt, vilket gör att vi behövs ännu mer.

Utöver att växa i Kina försöker Car Components också att växa på andra internationella marknader. Man har en uppdragsgivare i Bosnien och siktar på att få fler i regionen inom kort, och utöver det satsar man mycket på Mexiko. Samtidigt finns det stora poänger i att inte växa för fort, menar Bengt Lagnered.

– Vi är mycket rädda om varumärket, och om vi växer för fort skulle vi inte ha tid att supporta vår kompetens. Vi växer hellre långsamt men med kvalitet. Vi gör otroligt långsiktiga och stabila affärer, och eftersom vi arbetar på kommission kan det ta år innan det betalar av sig. Det viktigaste vi har är trots allt vårt rykte. Det tar många år att bygga upp ett bra anseende, men det kan raseras väldigt fort.

CAR COMPONENTS TIPS FÖR ATT LYCKAS INTERNATIONELLT

1. Kulturförståelse. ”Det är extremt viktigt att förstå att olika kulturer fungerar olika, en svensk, en tysk och en kines kommer att uppfatta ett möte på tre helt olika sätt. Sätt dig in i andra kulturer och ha alltid en så ödmjuk attityd det bara går. Det vinner man alltid på.”

2. Ta hand om hela affären. ”Försök att inte bara sälja, se istället till helheten och ta ansvar hela vägen. Vi har inte tappat en enda kund sedan 1995 och det bygger på att de vet att vi arbetar långsiktigt och att man kan lita på oss.”

3. Tänk långsiktigt. ”Det kan ta många år att lyckas. Den satsningen vi började göra för 13 år sedan har börjat bära frukt på riktigt först de senaste åren. Tänk långsiktigt i stället för att försöka göra snabba vinster i nästa kvartal.”

Fakta Car Components Sweden AB

Gör: Agerar mellanhand mellan fordonsindustri och underleverantörer
Finns: Göteborg
Antal anställda: 9 st
Ägs av: Bengt Lagnered och Per Sjöberg
VD: Per Sjöberg

Tipsa en vän