Internationellt samarbete nödvändigt för att klara den gröna omställningen

8 oktober 2020
Göteborg är en av världens ledande innovationsregioner men vi klarar inte framtidens klimatutmaningar på en hand. Nu har 21 kluster, städer och regioner i sju länder runt Nordsjön hållit digital slutkonferens för ett fyraårigt samarbete för att hitta innovativa lösningar inom energibranschen.

Om tio år ska göteborgarna leva i en socialt hållbar stad med ett klimatavtryck nära noll. Vägen framåt för att klara av den snabba omställningstakten stavas som i så många andra sammanhang hållbara lösningar, innovation – och gränsöverskridande samarbeten. Behovet har sällan varit större och Göteborg klarar inte resan på egen hand.

Northern Connections är ett partnerskap mellan 21 aktörer i sju länder i Nordsjöregionen – Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Skottland. Projektet har pågått sedan 2016 och syftet är att främja innovativa samarbeten mellan företag och kluster i energibranschen för att utveckla hållbara lösningar i exempelvis städer. Målet har varit att stärka den gemensamma innovationskraften, att skynda på den gröna omställningen och att få fler företag att delta i innovationssamarbeten. Det i sin tur ger företagen möjligheter att attrahera resurser och få tillgång till en större marknad.

– Den här typen av samarbeten är oerhört viktiga. Northern Connections gör det möjligt för våra innovativa entreprenörer att ta del av utmaningarna runt om i Europa, trots att man som företag kanske ännu inte skalat upp sin produkt eller tjänst fullt ut, säger Maria Strömberg, chef för Kluster och innovation på Business Region Göteborg som är en av Northern Connections partners.

Vid Northern Connections digitala slutkonferens i Göteborg presenterades resultatet av de senaste årens arbete.

– Det var väldigt inspirerande att ta del av alla insikter om hur vi internationellt kan samarbeta för hållbara lösningar, öka konkurrenskraften för gröna företag och stärka europeisk innovation. För Göteborg, som genom sin position som hamnstad alltid varit öppen för nya affärskontakter och kulturella influenser, har det fallit sig naturligt att aktivt odla innovativa och nationsöverskridande samarbeten. Dessa kommer vara avgörande för hur väl vi lyckas att ställa om och samtidigt säkra regionens företags konkurrenskraft, säger Maria Strömberg.

Bland det som arrangerats inom ramen för Northern Connections är så kallade Living Labs där innovativa företag fått chansen att visa upp sina lösningar inom områden som energiförsörjning och stadsbyggnad. Utmaningarna kan handla om fossilfritt byggande, gods- och trafikflöden eller energilösningar för en ny stadsdel.

– Den fossilfria förskolan Hoppet i Backa som kommer att stå klar 2021 är ett av hittills sju Living Labs som vi har arrangerat, säger Lars Bern, områdesansvarig för innovation på Business Region Göteborg.

Västsveriges och Göteborgs innovationsklimat är ett av de främsta i världen och en viktig förklaring till det utvecklingssprång regionen befunnit sig i de senaste åren.

– Göteborg och Västsverige kliver fram starkast bland de svenska storstadsregionerna och placerade sig i slutet av 2019 på tolfte plats av 238 regioner i 23 europeiska länder på EU Regional Innovation Scoreboard. Det är ett kvitto på att vi är duktiga på att utveckla och testa nya lösningar, säger Lars Bern.

– Som stad och region har vi ett stort ansvar när det kommer till att ställa krav på hur vi utvecklar det hållbara samhället – men också stor inverkan på att utvecklingen går åt rätt håll eftersom staden är en så stor aktör. Att Göteborgs Stad väljer de leverantörer som bäst uppfyller kraven på ekologisk och social hållbarhet gör verkligen skillnad, säger Maria Strömberg.

Maria Strömberg 
avdelningschef på Kluster och Innovation, Business Region Göteborg, 
031-367 61 10     maria.stromberg@businessregion.se

Bengt Kjellin
Presschef, Business Region Göteborg
031-367 61 64

bengt.kjellin@businessregion.se

 

Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information