Kampen om batterifabriken – så gick det till

17 februari 2022
År 2025 ska Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik i Torslanda driftsättas. Att fabriken placeras just i Göteborg är resultat av ett gediget samarbete mellan olika aktörer i staden – under ledning av Business Region Göteborg. Men hur gick det egentligen till och vad var nyckeln till framgång?

Den 4 februari avslöjade Northvolt och Volvo Cars under en presskonferens att deras gemensamma batterifabrik hamnar i Göteborg. I drygt sju månader hade då åtta olika förvaltningar och tre kommunala bolag i Göteborg arbetat tillsammans med att snabbt ta fram lösningar på de önskemål och krav som ställdes för batterifabriken. Arbetet har letts av Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg (BRG). 

– I vår bransch är det här som att vinna ett OS-guld. Vi har jobbat så intensivt under ganska lång tid och nu äntligen har vi gått i mål. Det känns fantastiskt, säger han.

Olika kompetenser nyckeln till framgång

Allt började i juni 2021 då ett mejl damp ner i Henrik Einarssons inkorg. Där fanns ett förfrågningsunderlag från Northvolt och Volvo Cars med en beskrivning av ambitionerna med fabriken och vilka parametrar som är viktiga för att den ska kunna etableras.

Tiden från att mejlet kom till att de efterfrågade svaren skulle lämnas in var knapp. Deadline var den 20 augusti, mindre än två månader bort – och mitt i sommaren. Snabbt skapades en arbetsgrupp på exekutiv nivå för de ingående förvaltningar och bolag som berördes mest. Det vill säga stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, kretslopp och vatten, stadsledningskontoret, Gryaab och Göteborg Energi. Sedan starten har gruppen träffats två kvällar i veckan.

– Vi fick snabbt som attan rigga upp ett projekt för att komma i gång och det blev inte mycket semester för oss i teamet. Dagtid var allas kalendrar redan fulla och vi behövde hitta mötestider på kort tid – så då blev det kvällar. Alla förstod direkt vikten av att lyckas med detta och det har varit en fantastisk uppställning och uppslutning, säger Henrik Einarsson.

Färskt i minnet fanns då också en förlorad kamp om Northvolts första batterifabrik 2017 som placerades i Skellefteå. 

– Vi kämpade hårt då också och var med till slutet, men det räckte inte hela vägen. Däremot lärde vi oss väldigt mycket av den processen och även av andra processer som vi har haft efter det. Och det hjälpte oss den här gången.

En av lärdomarna var att tidigt involvera flera olika personer och kompetenser från olika håll i staden för att kunna identifiera lösningar på de komplexa frågeställningarna. Totalt har ett 50-tal personer varit med och bidragit på olika sätt under processen.

– Längre fram visade det sig att det var den absoluta nyckeln till framgång, säger Henrik Einarsson.

Ont om tid

En av de viktigaste och mest utmanande parametrarna under processen var tidsfaktorn. Eftersom fabriken ska vara färdigbyggd till 2025 var det tvunget att gå fort.

– Vi behövde inte bara fundera på om vi mötte kriterierna utan också på om det var genomförbart på den här tiden. Är platsen lämplig? Kan vi få fram en detaljplan på utsatt tid? Hur löser vi utmaningarna? Finns det tillräckligt med el och vatten? Kan vi attrahera internationell kompetens? Kan vi hitta arbetskraften? Behöver vi bygga bostäder, skolor och förskolor? säger Henrik Einarsson.

När det var mindre än två veckor kvar tills underlaget skulle skickas in hade marken i Torslanda hittats och utredningarna visade att det skulle vara fullt genomförbart att bygga fabriken på den tilltänkta platsen. Området var sedan tidigare planerat för industriverksamheter enligt stadens översiktsplan. Nästa steg var att påbörja detaljplanen.

Detaljplan påbörjad innan beslut

För att kunna följa tidplanen behövde detaljplanen påbörjas innan beslutet om fabrikens placering kom, så det arbetet sattes i gång redan i oktober förra året.

Normalt brukar byggnadsnämnden ta beslut om varje steg i detaljplaneprocessen – från beslut om start till samråd, granskning och tillstyrkande eller antagande. I samband med samråd och granskning remitteras vanligtvis också detaljplanerna ut till berörda nämnder för remissvar. För att skynda på batterifabrikens process har man den här gången bett byggnadsnämnden att bara ta beslut om start och tillstyrkande och kommit överens med dem och kommunstyrelsens arbetsutskott att i princip enbart köra snabba tjänstemannaremisser under planprocessen.

– Då det tas ett minimalt antal politiska beslut i planprocessen nu är det viktigt att vi är transparenta och jag håller byggnadsnämnden informerad löpande, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. 

Nästa steg är granskning av detaljplanen. I juni ska byggnadsnämnden ge sitt tillstyrkande och i augusti fattar kommunfullmäktige beslut. Sedan behövs också bygglov, som planeras hanteras parallellt med planen, samt miljötillstånd – som hanteras av Northvolt och Volvo Cars ­– innan det kan börja byggas. När detaljplanen är antagen kommer det att ha gått drygt tio månader sedan arbetet med detaljplanen formellt påbörjades. Normalt tar en liknande process två­­ till tre år.

Ytterligare en stor utmaning har varit att kunna inventera och göra kompensationsåtgärder för skyddade arter inom området och att få till en bra dagvattenhantering och kollektivtrafiklösning på den korta tiden.

– Att vi har kunnat jobba så snabbt har varit möjligt tack vare fantastiskt bra och agil personal och god samverkan med politik och länsstyrelse. Vi har verkligen lyckats mobilisera fort och löst avancerade frågor på kort tid. Det har vi samarbetet mellan förvaltningar och bolag att tacka för, säger Henrik Kant.

Cirkulär och hållbar kylprocess

Batterifabriken kommer att vara beroende av enorma mängder vatten för att kyla ner tillverkningsprocessen. I dag kommer avloppsvatten från åtta kommuner till Gryaabs Ryaverk på Hisingen. Vattnet renas och släpps sedan ut i Göta älv. Men när batterifabriken är i gång kommer ett delflöde av det totala flödet att skickas i ett stort rör till Torslanda. Där kan vattnet, som kallas för tekniskt vatten, användas i kylningssyfte. Under kylningen värms vattnet upp och kan sedan även användas i Göteborgs fjärrvärmenät.

För tekniskt vatten behövs dessutom ingen vattendom, till skillnad från när man tar kylvatten från Göta älv. En vattendom tar lång tid att få och skulle kunna försena tidsplanen.

– Det är ett cirkulärt system som levererar efter alla hållbara parametrar – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi har tittat på andra städer i Europa och inte kunnat hitta ett så här stort cirkulärt projekt inom vatten och avlopp någon annanstans, säger Karin van der Salm, vd på Gryaab.

Även hon framhåller samarbetet mellan olika aktörer som en möjliggörare för projektets framgång.

– Vi har arbetat tätt ihop med Kretslopp och vatten och Göteborg Energi. Det är ett riktigt gott samarbete som ligger till grund för att vi kan få till det här. När man vill något tillsammans hittar man vägen framåt – och det har vi gjort, säger Karin van der Salm.

Ett glädjande besked

Den 3 februari, dagen före presskonferensen, satt Henrik Einarsson i ett rum på Business Region Göteborgs kontor tillsammans med sin kollega Patrik Andersson, vd på företaget. Med på länk var kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson, Volvo Cars och Northvolt. Nu skulle det äntligen komma ett besked ­– ett glädjande sådant visade det sig: Batterifabriken ska placeras i Göteborg.

– Vi ser verkligen fram emot det här. Det som har imponerat mest på mig i processen är helt klart lagarbetet. Arbetssättet och engagemanget som vi har sett från alla involverade har varit helt fantastiskt, säger Henrik Einarsson.


Läs del 1: Därför hamnar batterifabriken i Göteborg
 

För mer information, kontakta:

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg, projektledare Team Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Huvudkategori

Tipsa en vän