Kompetens högt upp på agendan

24 november 2016
Worldskill Sweden
I Göteborgs högkonjunktur skriker företagen just nu efter arbetskraft med viss kompetens. Då behöver även resurser som står långt från arbetsmarknaden användas.

Tillgången till kompetens och arbetskraft är en av de stora utmaningar som Göteborgsregionen har. Samtidigt finns ett dilemma att en stor del av den tillgängliga arbetskraften inte är rustad för de jobb som erbjuds. Därför behöver Göteborg kraftsamla för att hitta lösningar både för att behålla och stärka sin konkurrenskraft och få in fler människor i jobb.

Göteborgs Stad och Business Region Göteborg tar flera initiativ i en av näringslivets och samhällets mest angelägna frågor.

I slutet av oktober satte sig flera av ledarna för Göteborgs största företag en hel eftermiddag tillsammans med politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och rektorerna för Chalmers och Göteborgs universitet. Under hela mötet, som kallas Strategisk näringslivsdialog, diskuterades kompetensfrågorna.

Situationen på bostadsmarknaden, utveckling av samarbetet mellan utbildningssystemet och näringslivet, frågan hur kunskap valideras samt Göteborgs attraktionskraft var några av många ämnen som kom upp.

Citat

- Politiken, akademin och näringslivet visar en samsyn i frågeställningarna och en stark vilja att gemensamt föra frågorna framåt. Samtidigt är det tydligt vilken stark position Göteborgsregionens näringsliv har till exempel inom innovation.

Avsändare

Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, efter dialogen.

Göteborgs Stad ska genomföra tre årliga strategiska näringslivsdialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott och företrädare för akademin och näringslivet. Dialogen har en rådgivande funktion och är ett av många forum för diskussion som kan tillföra nya perspektiv på frågor av betydelse för utvecklingen av Göteborg.

Tipsa en vän