Konjunkturseminarium: Göteborgsregionen på väg mot högkonjunktur

31 maj 2021
Återhämtningen i Göteborgsregionen har varit anmärkningsvärt snabb under första kvartalet. Konjunkturen är nu normalstark samtidigt som viktiga exportmarknader växer. Arbetslösheten i regionen fortsätter minska, antalet varslade är rekordfå och konkurserna är färre än före pandemin. Men besöksnäringen har det fortsatt mycket svårt. Den 27 maj sändes Business Region Göteborgs konjunkturseminarium.

I samband med att konjunkturrapporten släpptes höll vi även ett seminarium där våra analytiker presenterar rapporten och ett efterföljande samtal med Martin Lundstedt, Vd AB Volvo. Du kan se samtalet med Martin Lundstedt nedan samt presentation av konjunkturrapporten i filmen under.

Underkategori

Tipsa en vän