Latour Årets Finansprofil 2020

3 februari 2021
Latour är Årets Finansprofil 2020. Med framsynthet och industriell kompetens har företaget skapat långsiktiga och hållbara värden för såväl aktieägare som samhälle anser FinansKompetensCentrums jury. – Priset är ett kvitto och väldigt gott betyg på det våra medarbetare i såväl moderbolaget som i våra dotterbolag har åstadkommit under väldigt lång tid, säger Latours ekonomichef Anders Mörck.

Årets Finansprofil delas årligen ut av FinansKompetensCentrum till en person som har gjort en speciell insats inom finansområdet och satt Göteborg på finanskartan i Sverige. 
I år går priset för första gången inte till en person utan till ett företag, Göteborgsbaserade Investment AB Latour, som enligt juryn framgångsrikt har investerat i företag med egna produkter och en stor utvecklingspotential baserad på viktiga globala megatrender.
Eller som juryn formulerar det i sin motivering:
”Med framsynthet och industriell kompetens har man skapat långsiktiga och hållbara värden för såväl aktieägare som samhälle”.
Latours ekonomichef Anders Mörck fick ta emot priset från Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson i samband med FinansKompetensCentrums årliga arrangemang Super Summit – Makroekonomiskt forum (i år digitalt).   
Grattis till priset Anders! Vad betyder en sådan här utmärkelse?
– Priset är ett kvitto och väldigt gott betyg på det våra medarbetare i såväl moderbolaget som i våra dotterbolag har åstadkommit under väldigt lång tid. Det är väldigt positivt, inte minst med tanke på hur dystra tider det är annars i vår omvärld för tillfället. Då kan det värma lite extra att få en utmärkelse.
Berätta om Latour och er investeringsstrategi!
– Vi jobbar med hållbara bolag och med en långsiktig strategi där vi försöker hitta bolag som gör nytta för sina kunder eller för samhället i stort genom sina produkter. Exempel på detta är Swegon som sysslar med bra och energieffektivt inomhusklimat och Nederman som jobbar med industriell luftfiltrering. Eller ta Hultafors som gör produkter av högsta kvalitet med bättre ergonomi för hantverkare eller Tomra som i sann mening är ett bolag som verkar för det cirkulära samhället. Egentligen borde jag lyfta fram alla våra företag men det leder kanske för långt i det här sammanhanget. För oss är det viktig att våra bolag kan göra skillnad på ett hållbart sätt för sina kunder.
Har hållbarhet alltid varit en del av Latours DNA?
– Ja, vi har försökt vara långsiktiga ända sedan starten för över 30 år sedan och under lång tid konstaterat att man inte kan vara långsiktig om man inte också är hållbar. En annan viktig aspekt är ”tone at the top” och att ledarskapet är i fokus hela tiden. Alla våra chefer förväntas vara förebilder. Att behandla våra anställda väl men att samtidigt kunna ställa höga krav är en del av utmaningen i ledarskapet och det skall det vara. 
I juryns motivering talas om ett nytt investeringsområde, Future Solutions. Hur kommer det sig att ni startat det här området? 
– Vi ville göra ännu mer positiva saker. Det här förstärker våra insatser inom den del av hållbarhetsområdet som rör miljön. Den första investeringen vi gjorde här var i ett bolag som heter Gaia BioMaterials som utvecklar och tillverkar ett nedbrytbart biomaterial som kan ersätta plastprodukter. 
Ni har huvudkontor i Göteborg – spelar närheten till Göteborg någon roll eller hade ni lika gärna kunna sitta i Stockholm som det mesta av kapitalet gör?
– Vi betraktar oss inte som ett investmentbolag i den bemärkelsen och har inget behov att sitta nära det så kallade ”kapitalet”. För oss är det viktigt att vi har en nära kontakt med våra verksamheter och många av dem finns här i Högsbo industriområde precis som vi. 
Hur ser du på utvecklingen i Göteborgsregionen utifrån er horisont?
– Jag ser väldigt positivt på att det händer så mycket i Göteborg, också inom de områden där vi kanske inte har så mycket exponering som exempelvis automotive och elektrifiering. Göteborg är ju en industristad i bred bemärkelse och det gynnar också våra verksamheter i största allmänhet. Och det är ju positivt att bo och verka i en tillväxtregion.

Fakta Årets Finansprofil
Årets Finansprofil har delats ut sedan 2003. De senaste tre årens pristagare är Nanna Stranne och Mai Thai, Grundare av Sigmastocks (2017), Hans Oscarsson, CFO Volvo Cars (2018) samt Klementina Österberg, vd GU Ventures (2019).

Fakta FinansKompetensCentrum

FinansKompetensCentrum som drivs av Business Region Göteborg är ett professionellt finansnätverk som förser medlemmarna med kunskap, kontakter och inspiration. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens. Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv.

Underkategori

Tipsa en vän