Ledarskapsexperternas råd: våga ta in extern hjälp!

14 februari 2020
Med ett bra ledarskap är medarbetarna mer motiverade och effektiva – och mår dessutom bättre. De goda ledarskapet behövs också för att kunna rekrytera och behålla kompetens. Men vad är det och hur når man dit? Vi frågade några av tillväxtprogrammet Expedition Framåts konsulter specialiserade på ledarskap.

Ledningens roll i ett företag är avgörande. Det är den som stakar ut affärsmålen, skapar förutsättningar för medarbetarna att på ett bra och effektivt sätt arbeta mot dessa mål, borgar för att rätt kompetens finns och ser till att människor trivs och kan utvecklas på jobbet. 

I många små och medelstora bolag sköts mycket av det här av en eller kanske högst två personer. Ofta fungerar det bra, men som ledare i ett ägarlett bolag är du är nästan alltid så upptagen av det operativa att det är svårt att lyfta blicken. Då kan det vara bra med stöd och input utifrån, vilket bland annat Business Region Göteborgs konsulter inom affärsutveckling kan bidra med. 

Åtta av dem är specialiserade på ledarskap och ledningens roll för att styra och utveckla ett bolag. Tillsammans har de bred kunskapsbas och erfarenheter från olika funktioner och delar av näringslivet. Många har själva haft ledande positioner i företag och det finns även kompetens inom till exempel psykologi och gruppdynamik. 

Varför är ett gott ledarskap så viktigt? 

– Ett gott ledarskap har positiva hälsoeffekter på alla, menar Susanne Bergh Thorén, legitimerad psykolog som arbetat med ledarskap och organisationspsykologi i många år. Om det finns någon som backar upp, ger gott stöd och som kan peka ut en bra riktning framåt ger det engagemang för uppdraget. Det har positiva effekter inte bara på leveransen, utan också på medarbetarnas hälsa. 

Underkategori
Susanne Bergh Thorén, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Ett gott ledarskap har positiva hälsoeffekter på alla", menar Susanne Berg Thorén.

– Om jag som ledare har inspiration, motivation, föredöme och personlig omtanke som ledord då kan jag få medarbetare att agera utifrån en inre motivation, säger Joachim Keim, som arbetat med ledarskapsfrågor ända sedan han gick officersutbildning för många år sedan. Då gör de saker för att de själva vill, inte för att någon annan önskar det. Men för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Det är ofta här man saknar verktygen.

Joachim Keim, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Konsulterna kan ge råd kring allt från konflikter på arbetsplatsen till att skaffa en väl fungerande ledning när företaget växer eller omstruktureras", säger Joachim Keim.

Konsulterna kan ge råd kring allt från konflikter på arbetsplatsen till att skaffa en väl fungerande ledning när företaget växer eller omstruktureras. Ibland är det själva ledningsgruppen som behöver hjälp att dra åt samma håll.

Vilka utmaningar står ofta små och medelstora företag inför när det gäller ledarskap? 

– En är att professionalisera och tydliggöra roller eftersom det ofta är flytande gränser. Många har flera olika arbetsuppgifter. I takt med att man växer är det viktigt att tydliggöra vem som gör vad och få tydligare roller. Det här kan vara särskilt svårt i familjeföretag där man också har en mer personlig relation, säger Susanne Bergh Thorén. 

Hon sätter fingret på något som flera av konsulterna nämner – att ledarskap blir ännu viktigare när ett företag har vuxit till en viss storlek. Ju större företaget är desto svårare blir det att för en person ha en sammanhållen bild av vad bolaget jobbar mot, vart det ska och varför. Då kan det behövs fler chefer, kanske ny struktur för ledningen och uppdaterade affärsmål. 

– Små företag som står i begrepp att ta klivet upp och organisera sig har en utmaning. Kanske måste de ta in mellanchefer och dela ut ansvar till fler personer. Att släppa ansvar och lita på sina medarbetare är inte alltid så lätt, även om man vill. Det gäller att våga släppa fram andra och låta dem agera själva för att man tillsammans ska ta sig till målet, säger Joachim Keim. 

Agneta Olsson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"När du ska utveckla ditt företag kan du inte sitta på alla stolar samtidigt, det blir en omöjlig ekvation till slut", säger Agneta Olsson.

– När du ska utveckla ditt företag kan du inte sitta på alla stolar samtidigt, det blir en omöjlig ekvation till slut. För att säkra bolagets framtid och för att man som ägare inte ska vara flaskhalsen behöver ledningen hjälp med att dra isär rollerna och slipa på affärsplanen. Här kan vi stötta ledningen att se sina egna roller och bli effektivare i sitt arbete, menar Agneta Olsson som bland annat har stor erfarenhet av rollen som extern vd.

Varför ska ledare på små och medelstora företag ta hjälp av en konsult? 

–  Man är ofta här och nu och mitt i det operativa hela tiden, då är det är svårt att lyfta blicken. Om man tar hjälp av en konsult utifrån får man hjälp att se verksamheten utifrån och input på vad som behöver förändras, menar Agneta Olsson. 

Vad ser ni för trender i omvärlden och hur bör företagen ta sig an dessa? 

– En väldigt tydlig trend i de flesta branscher är den ökade digitaliseringen, allt högre förändringstakt och möjligheten att jobba på annan plats än där kollegorna är. Då kommer jag som ledare inte att träffa mina medarbetare lika mycket och måste hitta andra sätt att kommunicera med dem och ta del av deras situation. Högre förändringstakt gör att medarbetare i högre grad måste kunna fatta beslut självständigt. Då behöver jag hitta nya metoder för att inspirera, motivera och agera som en förebild, säger Joachim Keim. 

– För att kunna locka till sig morgondagens arbetskraft tror jag det är viktigt att bygga och stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det gäller att hitta svaret på frågan om varför bolaget finns och kunna förklara det. Då har man mycket lättare att attrahera både personal och kunder. Mångfald och hållbarhet är högaktuellt och blir mer och mer en förutsättning för framgång, säger Agneta Olsson. 

Ett gott råd till företagare är alla konsulter vi talat med eniga om: våga ta hjälp utifrån, och vänta inte för länge!

Business Region Göteborgs konsulter inom området Ledarskap är: 

Madeleine Andrén  
Per Bäckman 
Susanne Berg Thorén
Karin Henriksson
Tommy Ivarsson 
Joachim Keim 
Agneta Olsson 
Robert Orbelin

Se alla 35 konsulterna 

Tipsa en vän