Lena Sultanovic Magnusson på Företagslotsen Extra om regeringens nya krispaket

30 mars 2020
Den 17 mars sjösattes Business Region Göteborgs satsning Företagslotsen Extra för att möta företagens behov av extra rådgivning som en konsekvens av coronapandemin. Lena Sultanovic Magnusson, projektledare för satsningen, berättar hur det går och vad regeringens nya krispaket kan innebära för Göteborgsregionens företagare.

Hur har tiden varit för er sedan ni drog igång?

– Det har varit fullt upp verkligen och vi har haft över hundrafemtio ärenden så här långt. Till en början handlade de till stor del om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Det fortsätter att komma frågor om detta och vi har nu haft ett webbseminarium kring det här som gav mer konkreta svar. Sedan har vi haft många samtal med småföretag och enskilda firmor som fått se sin intäktsbas nästan utraderad på väldigt kort tid. Vi har tittat på kostnadsreduceringar men de här företagen behöver ju också intäkter och då har vi till exempel försökt se om man göra andra saker, om kan man ställa om verksamheten på något vis.

Förra veckan lanserade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett förslag på ytterligare krispaket. Bland annat införs en statlig företagsakut och flera nya krisåtgärder för att hjälpa små och medelstora företag. Vad tänker du om det?

Åtgärderna vänder ju sig till de företag som inte omfattats av tidigare paket i samma utsträckning, det här paketet är uttryckligen riktat till små och medelstora företag, vilket är mycket välkommet. Bland annat föreslås en generell tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med upp till 30 anställda och 25 000 kronor per anställd och månad från 1 mars till 30 juni. På motsvarande sätt sänks egenavgifterna för enskilda firmor. Det är positivt och tar bort en viss del av kostnadsmassan för de mindre företagen.

Ett annat förslag gäller ett hyresstöd där staten står för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april-30 juni.

– Ja, och eftersom hyran ju för många en väldigt stor post kan detta också innebära en lättnad i kostnadsmassan. Den här delen i krispaketet kan bli något som faktiskt gör en skillnad. Det är viktigt att företagen kontaktar sin hyresvärd för dialog och förhandling.

Något annat du vill uppmana företagare att tänka på?

– Ja, och det är att göra en beredskapsplan med sin revisor eller ekonomiskt kunnig person. Det är ett sätt att skapa struktur och sortera i de olika frågorna företagen ställs inför och då veta vilka åtgärder man kan och behöver göra. Planen gör det lättare att vara förberedd när man till exempel med stöd av det nya krispaketet uppvaktar sin hyresvärd om att gå med på sänkt hyra. Man måste vara förberedd och ha sina argument klara.

Och man kan fortsätta att ringa Företagslotsen Extra?

– Absolut, ring bara, vi finns till för företagarna.

Tipsa en vän