Lina Lundgren, Yesbox: ”Vi ska vara en internationell förebild inom entreprenörskap”

14 oktober 2020
– Min ledstjärna är att Yesbox ska vara det pulserande hjärtat i det entreprenöriella Göteborg. Vi ska vara en internationell förebild inom entreprenörskap och vara med och sätta Göteborg på kartan som norra Europas mest företagsamma stad. Det säger Lina Lundgren, ny verksamhetsutvecklare på treårsjubilerande Yesbox.

Tusentals människor med olika bakgrund har kommit till Yesbox anrika fabrikslokaler i Gamlestaden för affärsrådgivning, workshops, kontaktskapande, informationsmöten eller kurser för att lära sig stå på egna ben. 

Tre år efter invigningen är Yesbox en etablerad mötesplats för den som är entreprenör, innovatör, nyföretagare, eller som går i starta-eget tankar eller har en idé man vill utveckla. Hit kan man komma och testa sina tankar, få inspiration och professionell stöttning för att ta nästa steg. Allt finns samlat under ett tak, bara en hållplats från Centralstationen. 

Bakom satsningen ligger ett flertal aktörer som samverkar för att lyfta fram det entreprenöriella Göteborg. Projektägare för satsningen är Business Region Göteborg. 

Sedan en tid tillbaka är Lina Lundgren ny verksamhetsutvecklare för Yesbox. 

Vem är Lina Lundgren?

– Jag är en nyfiken beteendevetare mitt i livet med en brinnande passion för det mänskliga perspektivet i samhällsutvecklingen som bor med min familj i Göteborgs södra skärgård. Jag har akademisk examen i förändrings- och utvecklingsarbete och erfarenhet av 25 års yrkesarbete.

Vad gjorde du innan du kom till Yesbox?

– Jag kommer närmast från Älvstranden Utveckling, där jag arbetat med innovationsledning, strategisk verksamhetsstyrning och förändringsledning i sju år, då med fokus på hållbar stadsutveckling i Nordens största stadsutvecklingssatsning Vision Älvstaden. Dessförinnan har jag arbetat med affärs- och konceptutveckling samt innovation och entreprenörskap. Jag har även drivit eget aktiebolag och verkat som egen företagare med allt vad det innebär.

Varför sökte du dig till Yesbox?

– Jag hade egentligen inte alls tänkt att byta jobb, men när den här möjligheten dök upp kunde jag inte motstå att söka tjänsten – det här var ju jag! Det här uppdraget behöver allt jag är och kan och jag får dra nytta av alla värdefulla kunskaper som jag har i ryggsäcken. Yesbox har en otroligt viktig funktion både för staden och regionen med sin satsning på entreprenörskap och nyföretagande. Just att det ska vara enkelt att veta vart man ska vända sig när man går i tankar på att söka kunskap och få förutsättningar för att skapa och skala sin idé är så centralt – en dörr in som vi säger!

Hur vill du utveckla Yesbox?

– Min ledstjärna är att Yesbox ska vara det pulserande hjärtat i det entreprenöriella Göteborg. Vi ska vara en internationell förebild inom entreprenörskap och vara med och sätta Göteborg på kartan som norra Europas mest företagsamma stad. Då måste vi lyssna in omvärlden, lära känna våra intressenter och kunder bättre och utveckla vårt erbjudande så att det möter morgondagens behov. Jag ser att arbetet med hållbart entreprenörskap behöver vara tätt sammankopplat med Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Överhuvudtaget skulle jag vilja korsbefrukta de stora samhällsutmaningarna vi står inför lokalt och regionalt med entreprenörskap. Yesbox ska kunna fungera som en utvecklingskraft för de utmaningar Göteborgsregionens har som kräver innovationshöjd. Där kan vi erbjuda en multidisciplinär arena med möjlighet att verka utanför de egna kunskapsgränserna. Entreprenörskapet är en oerhört viktig motor här.

Till sist: Coronakrisen har slagit hårt mot företagandet – hur tar vi oss vidare nu?

– Jag ser att hållbart entreprenörskap och digitalisering får en allt viktigare betydelse i dessa omställningstider och därmed också Yesbox verksamhet. Vi behöver hjälpa till att träna entreprenöriella förmågor som gör att företagare kan ta sig an omställningsarbetet på ett nytt sätt, arbeta mer målsökande och våga göra riktningsförändringar i sina affärsmodeller. Digitaliseringen hjälper oss att nå ut bredare till fler, även till de som kanske inte har fysisk möjlighet att träffas. Det gäller också att möta upp och stötta alla de som behöver komma i sysselsättning och de som kanske har blivit friställda i krisen. Här handlar det mycket om att slå hål på myten om vem som är en entreprenör, att identifiera utmaningar och vända dem till möjligheter. Jag vill lyfta övertygelsen hos människor att vi alla bär på guldkorn som kan förverkligas. Och att få fler att våga tro på sig själva och sin idé och hitta kraft i samarbete med andra – och köra på!

Kontaktperson: Lina Lundgren, verksamhetsutvecklare Yesbox

031-367 61 04

lina.lundgren@businessregion.se

Tipsa en vän