Lyckad blandning av sött och salt

26 januari 2016
Foto: Medins Havs och Vattenkonsulter AB
När Göteborgsföretaget Medins Havs och Vattenkonsulter sökte affärspartners i Europa blev resultatet nya arbetstillfällen, kunskapsutbyte och utvecklade affärs- och exportmöjligheter.

Medins Havs och Vattenkonsulter AB arbetar i huvudsak med limnologi, miljöundersökningar och analyser i vattendrag, älvar och sjöar, och är ett väletablerat företag på den svenska marknaden sedan 25 år tillbaka. När de sökte affärspartners utanför landets gränser fick de verkligen vatten på sin kvarn.

– Vi har anställt fler, ökat våra marknadsandelar och även börjat att exportera våra tjänster till andra europeiska länder tack vare Enterprise Europe Networks goda kontaktnät, berättar Olof Nilsson, VD på Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Ovärderliga kontakter

När företaget träffade Enterprise Europe Network på en affärsträff våren 2015 visste de inte riktigt hur de skulle kunna använda sig av nätverkets alla affärskontakter. Men efter Enterprise Europe Networks analyser fann man att det skulle kunna vara till nytta att hitta en affärspartner någonstans i Europa som skulle kunna hjälpa företaget med avlastning med analyser vid arbetstoppar. 

Ett av de företag som de kom i kontakt med var Seastar Survey Ltd, baserat i England och specialiserat inom miljöanalyser för havsvatten vid kustområden och offshore.

Utökade affärsmöjligheter och start till export

Företagen beslöt sig för att träffas och insåg snart att de skulle kunna dra nytta av varandras kunskap på sina respektive marknader genom att samarbeta.

Eftersom analyser av sötvatten och saltvatten skiljer sig ganska kraftigt åt, så bidrog kunskapsutbytet till att båda företagen redan sommaren 2015 kunde utöka sina inhemska affärsmöjligheter.

Medins Havs och Vattenkonsulter har också sedan samarbetet startade fått utökade förfrågningar från andra marknader än Sverige och har därmed startat upp för export. Samma sak gäller för Seastar Survey Ltd. Och båda företagen har nyanställt personal.

Öppnar dörrar till Europa

Enterprise Europe Networks roll är att matcha företag som behöver varandras tjänster.

Maria Lundin, EU-rådgivare för Enterprise Europe Network på Business Region Göteborg, menar att det ofta är när man börjar titta under ytan som man hittar nya möjligheter som man kanske inte ser till en början. Och att man också från företagens sida vågar hoppa på båten när den kommer.

– Vår roll är att förenkla och öppna dörrarna till de affärsmöjligheter som finns och att matcha företag i Europa så effektivt som möjligt. Det känns fantastisk roligt att vi med kunskap och kontakter har kunnat bidra till att det också blir ett långvarigt samarbete som redan gett ringar på vattnet i form av nya exportmöjligheter och nyanställningar, säger Maria Lundin.

Olof Nilsson, VD på Medins Havs och Vattenkonsulter, menar att företaget mycket väl hade kunnat googla sig till en partner men att kontakten via Enterprise Europe Network både hjälpt till att snabba på affärsprocessen och att hitta rätt partner.

– Tack var Enterprise Europe Networks sätt att arbeta med företagsmatchning så fick vi möjlighet att snabbt och smidigt komma i kontakt med rätt partner. Det känner vi har varit ett lyckat drag i affärsprocessen, betonar Olof Nilsson.

Färgbox

Medins Havs och Vattenkonsulter är deltagare i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt. Företaget har fått stor hjälp från programmets konsulter med rådgivning kring såväl organisation som expansion. Läs mer om tillväxtprogrammet Expedition Framåt här >>

 

Underkategori

Tipsa en vän