Många är nyfikna på att starta företag

11 januari 2017
Nya företagare med ny kunskap och nya kontakter, redo att ta sig an nya utmaningar.
Våra Starta Företag-kurser är väldigt populära och omdömet bland kursdeltagarna är genomgående positivt. Våra kursledare intygar dessutom vikten av att ha en bra kunskapsgrund för att skapa hållbara företagare.

Business Region Göteborg arrangerar varje år omkring 10 stycken Starta Företag-kurser runt om i regionen. Att de är betydelsefulla för nyföretagandet samt ger de aspirerande företagarna grundläggande affärskunskap och kontakter som är oerhört viktigt i nyföretagarfasen är såväl kursdeltagare som kursledare överens om.

Kurserna, som är indelade i sju tillfällen à tre timmar, ger kursdeltagarna grundläggande kunskaper i affärsekonomi, finansiering, marknadsföring och försäljning. Under kursen får deltagarna även chans att fundera igenom och testa sin affärsidé. Dessutom börjar de bygga sitt nätverk och får nödvändiga kontakter genom varandra.

Under våren 2017 är hittills tre kurser inplanerade, i Göteborg, Kungsbacka och Öckerö. Du kan anmäla dig till dem via vårt kalendarium (länken finns även längst ner på sidan).

 

Varför ska man gå en Starta Företag-kurs?

- Många som går i tankar att starta företag har ofta en affärsidé eller åtminstone en början till en sådan. Däremot har alla inte riktigt tänkt igenom vad det egentligen innebär att driva ett företag. Därför är de här sju tillfällena väldigt nyttiga för att ge våra aspirerande företagare en inblick i vad man praktiskt har framför sig, säger Maria Lindström, kursansvarig. 

-  Även om man har en bra affärsidé är det inte säkert man vet hur man ska nå ut till sina kunder eller hur man ska prissätta det man erbjuder, vilket är grunden för att få igång och driva en hållbar affärsverksamhet, fortsätter Maria.

Hur är kursen upplagd?  
- Den är indelad i sju olika block. Vi går bland annat igenom affärserbjudande, kundurval, säljprocess och ekonomi. De olika blocken är välplanerade och ger bra under lag för gruppens diskussioner, säger Dahir Kalid, en av våra kursledare.

Hur är det att arbeta med vuxna blivande nyföretagae?
- I den gruppen jag har haft nyligen är deltagarna öppna och ger varandra mycket positiv energi. De diskuterar affärsidéer och ger varandra bra feedback och leads. De är väldigt konstruktiva i sina dialoger och det är bra dynamik i gruppen, berättar Dahir.

- Erfarenhetsutbytet är en annan stor fördel med den här sortens kurser. Det kan såklart skilja sig från grupp till grupp, men tack vare att deltagarna är så olika och kommer med bred erfarenhet från olika branscher blir det bra och öppna diskussioner, säger Dahir.

Är det vissa delar i kursen som deltagarna upplever som svårare än andra?  
- De flesta tycker att blocket med budgetar är lite svettigare än övriga delar. Men de inser också att de är nödvändiga. Sedan dyker det alltid upp frågor i alla block som är svåra att ta sig igenom. Då är det bra om man har en konstruktiv grupp människor att jobba med, förklarar Dahir. 

- Min erfarenhet är även att det är en klar skillnad mellan män och kvinnor. Män startar gärna upp utan att läsa manualen eller fråga sig för. Kvinnor förbereder sig bättre och har bredare kunskap om företagande när de väl startar. De pratar med affärrådgivare, söker upp affärsänglar och liknande. De har helt enkelt arbetat igenom alla moment djupare.

 

Vad tycker våra deltagare?

- Kursen har haft ett jättebra upplägg. Den har varit heltäckande och gett mig förståelse i vad det innebär att driva ett företag. Bra kvalitet rakt igenom. Jag är jättenöjd. Bra nivå på de områden som har berörts. Det är bra att det är en grupp som har liknande ambitioner, det skapar bra stämning, uppmuntrande och positivt. Vi har stärkt varandra och kommer fortsätta träffas och utbyta kontakter. Många har gedigen erfarenhet inom sina områden och känner sig redo att satsa på egen hand.
Deltagare, Kungsbacka

- I vår grupp har vi varit olika är långt gånga i våra egna processer, beroende på bransch och nisch. En del är redan startade, andra har en bit kvar till start. Det är väldigt positivt att kursledaren är insatt i alla de frågor som kommer upp och att han själv kan ställa relevanta frågor som berör just den specifika affärsidén som en deltagare kan ha. Under hela kursen har han visat intresse och insikt och har kunnat ställa fördjupande frågor, bland annat i hur hållbara våra olika affärsidéer är.
Deltagare, Göteborg

- Det svåraste som jag upplever är att skaffa kunder. Det är jobbigt men nödvändigt att verkligen arbeta igenom vilka man vill nå ut till. Genom kursen har jag fått nya verktyg för att hitta kunder. Bland annat hur man kan använda sociala kanaler och nätverk för att skaffa kunder eller få kontakter att bearbeta.
Deltagare, Alingsås

- Den här kursen har varit väldigt givande. Den har givit mig insikt om vad som krävs för att jag ska kunna starta upp min affärsverksamhet. Vilka jag behöver samarbeta med och vad jag kan kräva av dom. Genom att sålla i de nätverken jag har sedan tidigare har jag redan nu fått kontakt med potentiella kunder som jag behöver för att kunna göra det realiserbart.  
Deltagare, Göteborg 

- En riktigt bra kurs som gett mig stora insikter i att jobba med företag men också att fundera över företagskoncept, handlingsplaner, företagsplaner, ekonomi och annat som är nyttigt för någon som inte gjort detta förut. Jag är jättenöjd med hela kursen, bra material och diskussioner. Bra information och hjälp, men också att få stöta och blöta idéer och funderingar runt att driva företag.
Deltagare, Ale

 

Färgbox

Fakta – Starta Företag-kurs

Starta Företag-kursen kostar 995 kr inkl moms. I priset ingår 7 kurstillfällen och individuell rådgivning samt kursdokumentation och arbetsmaterial. Anmälan ska ske senast 2 veckor innan kursstart.
Kontakt och information: Maria Lindström, maria.lindstrom@businessregion.se

Starta Företag-kursen ger dig som deltagare oumbärlig affärskunskap för att du ska kunna starta och driva företag. Under sju kurstillfällen får du praktiska tips och vägledning vad det innebär att driva företag. Våra kursledare har stor kunskap och många års erfarenhet av att själva driva företag. Dessutom ingår två timmar individuell rådgivning i anslutning till avslutad kurs.

Det här går vi igenom under kursen:
• Lär känna dig själv och din idé
• Grundläggande ekonomisk förståelse
• Ditt affärserbjudande
• Vilka är dina rätta kunder?
• Säljprocessen
• Företagarens vardag
• Summering, finansiering och framtida planering

Färgbox

Anmäl dig till en av våra Starta Företag-kurser

 

Tipsa en vän