Mats Andersson: ”Västsverige har två världsledande företag på satellitterminaler”

10 september 2020
Göteborgsregionen och Västsverige har en lång rymdhistoria och en framskjuten position inom internationell rymdindustri med både stora och små företag, framstående rymdforskning och utbildning i världsklass Av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns fler än hälften här och Västsverige står för två tredjedelar av rymdindustrins omsättning i Sverige. Här pratar vi med Mats Andersson, styrelseordförande i Skövdebaserade Forsway och Göteborgsbaserade Satcube.

Mats Andersson arbetade med antenner till satelliter på Ericsson och Saab Ericsson Space på 80- och 90-talet. Från 1998 till 2014 jobbade han med trådlöst bredband hos Ericsson, Bluetest och Huawei. Sedan 2014 är han tillbaka i rymdbranschen, dock inte längre med fokus på satelliter utan han håller till på marksidan, bland annat som styrelseordförande i Skövdebaserade Forsway och Göteborgsbaserade Satcube.

– Det stora problemet att leverera bredband via satellit är inte att få upp många satelliter utan att göra terminalerna tillräckligt billiga. De nya LEO-systemen med lågt flygande satelliter från bland andra Elon Musk (Starlink) och Jeff Bezos (Kuiper) går från horisont till horisont på 10-15 minuter och då ska man kunna följa satelliten med mekaniskt eller elektriskt styrda antenner. Det blir jättedyrt, en sådan där terminal kostar kanske runt 30-40 000 kronor. Hur ska man då kunna få ut bredband över hela världen? Jag tror att Starlink och Kuiper kommer få stora problem att bygga tillräckligt billiga terminaler för att nå ut till en massmarknad. Forsway gör i dag världens billigaste satellitterminaler för geostationära satelliter (GEO) genom att man utvecklat ett modem som man kopplar till en vanlig tv-parabol som kostar några hundra kronor. Man hämtar ner internet via satellit men man skickar inte tillbaka signalen upp till satelliten för det är det som gör satelitterminaler så jättedyra utan man använder ett enkelt modem och skickar via 2G, 3G eller ADSL. Forsways teknik att kombinera satellitkapacitet för mottagning och marknät för sändning kan också göra LEO-terminalerna riktigt billiga.

Och vad är den stora nyttan med detta?

– Halva jordens befolkning har inte bredband vilket många inte tänker på. I många år har skillnaderna mellan fattiga och rika länder minskat men nu börjar den öka igen och det är på grund av den effektivitet internet inneburit. Om folk på landsbygden i USA, Afrika eller Östeuropa ska kunna bo kvar och ta aktiv del i affärslivet och tillgång till information behöver de ha en bredbandsuppkoppling. Men de behöver inte 5G med hundratals megabit – 10 megabit räcker gott och väl och det kan man leverera med det här Forsway-systemet riktigt billigt. Med 10 megabit i nedlänk kan du se på video och få en bra anslutning på webbsidor. Forsway har levererat över 50 000 modem över hela världen – just nu levererar vi till Filippinerna, Indonesien och flera länder i Afrika.

Du är även styrelseordförande för Satcube i Göteborg – berätta!

– Satcube på Lindholmen gör världens mest portabla satellitterminal. Utvecklingen finns på Lindholmen och tillverkningen ligger i Karlstad. Terminalen är lite större än en laptop och den kan du ta med dig över hela världen och få 10-15 megabit i både upp- och nedlänk. Vi har sålt den till organisationer som FN som behöver ha bredband när personal är ute i fält i till exempel Afrika och vi har sålt den till Japan där terminalen behövs av räddningspersonal efter jordbävningar. Medieföretag är också jätteintresserade. Satcubes satellitterminal är dyr men de här kundgrupperna har råd att betala. Så vi har två världsledande företag här i Västsverige på satellitterminaler – Forsway med världens billigaste satellitterminal och Satcube med den mest portabla. Det är jättespännande att vi kan ha de här produkterna när man tänker på konkurrensen.

Hur kommer det sig vi kan ta fram den här typen av produkter i Västsverige?

– Det har sitt ursprung i att man byggde upp mycket kompetens på Chalmers och Ericsson, först inom radar, sedan med satellitkommunikation, sedan mobilkommunikation. Det här handlar om avancerade antennkonstruktioner med väldigt innovativa lösningar för att sända och ta emot och det är kompetens som byggts upp under många år. Jag brukar säga att om du åker till Kalifornien hittar du väldigt många duktiga ingenjörer på mobiltelefoner och åker du till USA:s östkust hittar du många som är duktiga på militärradar. Men jag tror att det är svårt att hitta ett område där du har så många radio- och antenningenjörer inom så många varierade områden som vi har i Göteborg. Vi har radiolänkar, vi har mobiltelefoner, basstationer, flygradar, Bluetest som är världsledande på att testa antenn- och radioprestanda, vi har RUAG Space, Omnisys. Det är den här bredden som finns i Göteborg som är unik.

Hur ska vi slå vakt om den här bredden?

– Chalmers är en viktig del i detta. Det största problemet nu är att hitta ingenjörer med rätt kompetens för vi har så många bolag som är framgångsrika. Så vi måste göra rymden intressant. Och det är viktigt att vi fortsätter ha mycket internationella kontakter och en internationell marknad för att det ska bli några volymer att prata om.

En del av Berättelsen om Göteborg

Det här är en del av Berättelsen om Göteborg som ingår som en insats i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  

Med berättelsen om Göteborg vill vi förmedla en engagerande, sann, närvarande och uppdaterad bild av Göteborgsregionens läge och framtid. Vi blundar inte för utmaningar och är stolta över våra framgångar. Med berättelsen om Göteborg vill vi berätta om ett enormt utvecklingssprång och visa på den dragningskraft Göteborg har – både som stad och region.

Tipsa en vän