Med sikte på en hållbar stad

16 augusti 2019
Ali Tabrizi, företagsutvecklare och rådgivare på Business Region Göteborg, pratar om vikten av mod och klarsynthet och att ha syftet med företagandet väldigt klart för sig redan i uppstartsfasen.
Målet med alla verksamheter skulle kunna vara att bidra till ett hållbart samhälle, inte bara arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR). Utan en tydlig värdegrund som passar väl ihop med syftet är äkta hållbarhet svår att uppnå. Hur kan vi som individer utifrån våra privata och professionella roller bidra till mänsklig välfärd över tid?

Många blivande entreprenörer som går i starta eget-tankar har en unik möjlighet att bygga en sund verksamhet direkt från start. En verksamhet som inte bryter mot hållbarhetskriterierna. Det finns många olika stödformer i form av kostnadsfri rådgivning man kan få i tidiga skeden om man har som ambition att bidra till en mer hållbar värld.

Då gäller det att ha en tydlig målbild av man vill åstadkomma, lyfta blicken och vara modig. Resan blir roligare och mer engagerande med en bra start – nämligen formuleringen av affärsidéns syfte. Företagets syfte ramar in verksamhetens operationella processer och svarar på frågan om det man håller på med verkligen är rätt för att utveckla företaget i rätt riktning.

Handling är lika med kommunikation

Med en tydlig värdegrund signalerar man till omvärlden vilken grund man står på. Det handlar om normer och den kultur man vill odla i och kring företaget. Det kan jämföras med ett löfte som inte får brytas. Och vad händer när man bryter löftet? Då framstår företaget inte som trovärdigt. Ett exempel förtydligar: varumärkets löfte om en fairtrade-produkt måste även tåla granskning av produktens hela värdekedja. Om det uppdagas att underleverantörer inte har tillämpat lokala bestämmelser gällande skäliga levnadslöner så kan en enda negativ redaktionell granskning sänka hela varumärket. Det är så CSR traditionellt har tillämpats – för att minimera risker i leverantörsled som företaget inte äger. Men detta är inte tillräckligt. För att bli hållbar måste hållbarhet bli en äkta del av erbjudandet.

Det gäller även att skilja på företagets affärsidé och syfte:

Definition av ett syfte svarar på frågan varför ett företag existerar. Detta skiljer sig alltså från företagets affärsidé (eller verksamhetsidé i en ideell organisation). Affärsidéns formulering svara på frågan hur företagets tjänar pengar.

Underkategori

Testa om företagets syfte håller
För att få lite hjälp på traven har jag sammanställt ett enkelt test för att checka av verksamhetens syfte. Testa syftesformulering mot företagets historia och framtid i en komplex värld bestående av kunder, medborgare, ägare, medarbetare, leverantörer, akademi, stad, multipel helix, media och internationella kontakter. Detta kallas för intressentmodell.

Frågebatteri för att testa syftet:
Fråga 1: Baseras syftet på moraliskt väletablerade idéer och normer? För att bygga ett företag som håller i längden, måste det baseras på idéer som funnits länge och är långsiktigt hållbara.
Fråga 2: Uppmuntrar syftet konkurrensanda och etiska ställningstaganden? Syftet ska överlappa de båda områdena.
Fråga 3: Binder syftet människorna till strategiska planer och ledarna till sina medarbetare?
Fråga 4: Är syftet en av följande typer?

  • Att utforska = Utforskande innefattar en förkärlek för det nya och det innovativa, man söker hela tiden efter nya äventyr – nya marknader, nya affärsområden och nya produkter och tjänster.
  • Att överträffa = Överträfflighet förutsätter höga standarder och ett fokus på att aldrig sluta att överträffa sig själv. Företag som fokuserar på överträfflighet tenderar att tacka nej till uppdrag och nya kunder om dessa tänjer på företagets kvalitetsstandarder.
  • Att hjälpa = Altruism är den ledande faktorn bakom politiska rörelser, välgörenhetsorganisationer och ett helt spektrum av företag som enbart finns för att hjälpa och stå till service för sina kunder eller brukare. Altruism kan identifieras när företag tar personlig service ett steg längre än vad som egentligen formellt krävs, när företag har som målsättning att erbjuda sina kunder de bästa priserna och/eller den bästa servicen samt när företag har som målsättning att förbättra eller att rädda människors liv.
  • Att åstadkomma och uträtta = Hjältemod, behovet och viljan att uträtta och åstadkomma, är den drivande kraften hos många av dagens ledande företag. Bill Gates plan att få in Windows på varje dator i världen är ett exempel på detta behov av att åstadkomma och uträtta.

Entreprenörer, företag och stödorganisationer som verkar i Göteborg har en viktig uppgift att bidra till visionen om en öppen och inkluderande stad. För den som är modig och ställer upp på stadens vision finns det oändliga och oanade möjligheter. Som blivande entreprenör kan man välja att välja värdegrund, syfte, strategi och affärsmodell som stödjer hälsofrämjande miljöer och bidra till en mer hållbar stad. Allt mer pålästa medborgare och kunder kommer att ställa krav och då är det viktigt att leda utvecklingen mot en rättvis värld där vi respekterar planetens begränsningar.

Det finns helt enkelt ingen annan affärsmodell än den hållbara eftersom människor bara kan överleva, utvecklas och göra affärer på en sund planet. Den planet vars ekosystemtjänster vi alla är beroende av.

Det gäller att minska gapet mellan företagets värdegrund och det företaget faktiskt gör i sina processer. Däri finns en enorm potential att leda, inspirera och föregå med gott exempel. Allt för att du och ditt företag ska nå full potential.

Ali Tabrizi, företagsutvecklare och rådgivare på Business Region Göteborg

Litteraturtips:

Purpose – the starting point of great companies,  Nikos Mourkogiannis 2006
Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Ann Thorpe, 2008

Tipsa en vän

Visa cookie-information