Med Testbädd Göteborg lyckas företagen snabbare!

27 april 2021
Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer – simulerade eller verkliga – som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster eller arbetssätt. "Göteborgsregionen har flest testbäddar i landet och fler företag borde ta chansen att utnyttja dem," säger Lars Bern, områdesansvarig Innovation på Business Region Göteborg.

Ett företag som vill utveckla, testa och skala upp sin produkt eller tjänst kan göra det i någon av regionens testbäddar. Kanske har man en idé, produkt eller tjänst som man vill testa, för att se om den fungerar på marknaden. Eller så vill man se om den går att skala upp i större skala innan företaget investerar hela sin budget.

Att bygga upp en egen testbädd kan vara kostsamt. Därför startades samarbetet Testbädd Göteborg; för att små och medelstora företag, som saknar testresurser, ska kunna utveckla och testa sina lösningar tillsammans med andra. Testbäddarna kan exempelvis vara vindtunnlar, virtuella simuleringsverktyg, speciella laboratorium och mätutrustningar, eller uppbyggda verkliga fysiska miljöer för olika syften.

– Vi vill ta tillvara innovationskraft genom samverkan på en helt ny nivå. Det sker genom att näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks lär av varandra för att skapa hållbara lösningar inom olika områden, säger Lars.

Lars poängterar att verksamheten med testbäddar inte enbart behöver handla om teknik. Utmaningarna kan också röra marknad, regelverk, entreprenörskap och sociala koncept.

– Produkten finns, men innovatören kanske inte känner till allt om marknaden den är tänkt för. Eller så har regelverken inte hängt med, som för elskotrar och Über. Då är nätverken kring testbäddarna användbara. De fungerar som ett slags vattenhål där folk med olika kompetenser kan mötas för att utbyta erfarenheter och kunskap. En person kanske kan berätta hur de gjort i ett liknande fall, och en annan kanske känner till en lämplig samarbetspartner.

Läs mer om Testbädd Göteborg

Forskningsinstitutet RISE är värd för flera testbäddar, framför allt för teknik. Där kan bland annat hållfasthet och säkerhet utvärderas. Men oftast vill ett företag hitta ett större användningsområde för sin lösning. Då krävs testbäddar för hela system istället för enskilda produkter. Och ibland måste en hel fysisk verklighet till.

Testbäddar delas in i tre kategorier:

  1. Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö.
     
  2. Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer.
     
  3. Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i.

Gemensamt har de tre nivåerna att företagen testar i samarbete med andra för att utveckla innovationer och hållbara lösningar. Test i labb handlar om avgränsade testbäddar, som Volvos egen vindtunnel. RISE:s EMC-labb, Awitar, för testning av strålning och kommunikationslösningar räknas också dit.

– Även om det är en avgränsad testutrustning i ett labb så testas många saker samtidigt. I Awitar undersöker man elektronik i fordon för att säkerställa att den inte stör omgivningen och vice versa. Man testar till exempel trådlösa signaler, elektromagnetiska fält, radar och kameror vilket är standard i våra bilar idag, säger Lars.

Ett exempel på en konstruerad miljö är AstaZero, som har testbanor för fordon för allt ifrån motorvägsmiljöer till uppbyggda stadsmiljöer.

ElectriCity, där ett nytt kollektivtrafiksystem testades på en busslinje mellan Lindholmen och Johanneberg, är ett exempel på en testbädd i verklig miljö. Där ingick förutom elbussens teknik i sig också kommunikationslösningar, informationsteknik och tester av luftmiljön.

Lars berättar vidare att HSB och Riksbyggen har byggt testbäddar med fokus framtidens boende – HSB Living Lab respektive BRF Viva. Det finns också sociala projekt. Ett är AllAgeHub som syftar till att utveckla boendemiljöer och välfärdsteknik så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Konceptet med testbäddar ska dessutom appliceras på entreprenörskap, som kvinnligt företagande i utsatta miljöer, och delningsekonomier.

Vill du veta mer om Testbädd Göteborg? Kontakta Lars Bern:
lars.bern@businessregion.se

031-367 61 24

 

Testbädd Göteborg är ett samarbete som initierats av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Tipsa en vän