Mjuka testbäddar i fokus när Göteborgs universitet stärker regionens innovationskraft

6 februari 2020
Forskarna Anders Sandoff och Ulf Petrusson undersöker bland annat hur risker och möjligheter med innovationer ska hanteras innan de når marknaden.
Har du en idé, produkt eller tjänst som du vill lansera? Då kan du prova den i en testbädd - en miljö där nya innovationer testas för att lyckas bättre på marknaden. Initiativet Testbädd Göteborg samlar stadens testbäddar, och Göteborgs universitet är en viktig medspelare.

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö som är öppen för alla, där du kan testa nya idéer, tekniker, produkter eller tjänster för att undersöka hur de fungerar på marknaden. Oftast utgår testbäddar från tekniska innovationer, men enbart tekniska tester räcker inte för att skapa smarta lösningar.

Anders Sandoff och Ulf Petrusson, forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, är delaktiga i arbetet med testbäddar. Arbetet kretsar i hög grad kring så kallade ”mjuka värden”.

– Vi tittar på dels på hur man kan göra nya innovationer möjliga och dels på hur risker och möjligheter med innovationerna ska hanteras innan de når marknaden, säger Ulf Petrusson.

Skapar förutsättningar för samarbete

Universitetet arbetar bland annat med governance – en styr- eller kontrollfunktion som ska skapa en kontrollerad miljö där företag, organisationer och forskare kan mötas utan att röja affärshemligheter eller äventyra oberoende. Och som ett led i arbetet med governance är universitetet med och utvecklar policylabb – en form av ”mjuka testbäddar” där man undersöker hur innovationer fungerar på ett strukturellt plan.

– Governance handlar om att skapa förutsättningar för olika parter att mötas under kontrollerade former. Ju känsligare information ett företag jobbar med, ju mer governance behövs i regel för att de ska vilja dela med sig av informationen. Policy i sin tur kan handla om allt ifrån att det krävs nya försäkringslösningar till nya beslut från kommunledningen eller ny stadsplanering när du lanserar en ny produkt, säger Ulf Petrusson.

Göteborg i toppklass

Testverksamheten är en del av initiativet Testbädd Göteborg där Göteborgs universitet är en viktig partner. Målet med samarbetet är att öka stadens förutsättningar för innovation, och fokus ligger på just testbäddar. Att Göteborg satsar på testbäddar är enligt Anders Sandoff ingen slump.

– Jag tror att Sverige är lämpat för den här typen av arbetssätt. Vi har en tillit i samhället som man inte hittar i exempelvis USA, södra Europa eller Asien. Och Göteborg har nyligen prisats för sitt arbete med innovation. Kanske är Göteborg så passande för testverksamhet tack vare vår kultur av att arbeta över gränser och att hitta pragmatiska lösningar.

Huvudkategori

Mindre företag i fokus

Arbete med testbäddar är inget nytt i Göteborg – speciellt inte för stora teknikföretag – men nu har man tagit ett samlat grepp för att gemensamt öka stadens innovationskraft. Därför har testbäddarna samlats under samma paraply. Ett av målen är att även små och medelstora företag ska bli medvetna om att nya idéer kan testas på ett säkert sätt.

– En tydlig förändring är att allt mer av forskningsintensitet och innovationskraft kommer från mindre aktörer. Samtidigt har inte det lilla företaget tillräckliga resurser för att arbeta med exempelvis policyfrågor och därför behövs oberoende aktörer som kan hjälpa till med detta, menar Ulf Petrusson.

Testverksamhet inom olika områden

Göteborgs universitet har lång erfarenhet av testverksamhet, bland annat inom livsvetenskap, hållbarhet, marina vetenskaper och IT – där områden som delningsekonomi, health tech och blå tillväxt ligger i fokus.

 

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, science parks och forskningsinstitut och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. I Testbädd Göteborg samverkar vi på en helt ny nivå och gör det möjligt att tillsammans kunna accelerera utvecklingen, bygga kunskap och ta tillvara på regionens innovationskraft. Tillsammans testar vi framtiden. 

Tipsa en vän

Visa cookie-information