Möt Göteborg Stads samordningsgrupp för etableringen av batterifabriken

13 maj 2022
Sedan beslutet att Northvolts och Volvo Cars nya batterifabrik placeras i Göteborg så har det arbetats för fullt med att förverkliga planerna och arbetet fortsätter i samma takt fram till dess att fabriken sätts i drift 2026. Det finns ett brett engagemang bland Göteborgs Stads bolag och förvaltningar för att leverera på de överenskommelser som gjorts. En nytillsatt samordningsgrupp spelar en central roll i det arbetet.

Den nya gruppen är redan ett väl sammansvetsat gäng, fult medvetna om både utmaningar och tajt tidplan men helt överens om målbilden – en gigantisk batterifabrik, ett forskningscenter och tusentals nya jobb i regionen.

- Det finns gott om utmaningar både idag och framöver men vi har rätt folk på plats för att klara av det vi ställs inför på ett bra sätt. Lösningsfokus och handlingskraft är avgörande säger Björn Gustafsson från Business Region Göteborg som nyligen tillträtt i rollen som projektledare med ansvar för koordineringsfunktionen och sammankallande i den nya gruppen. Han fortsätter:
- Projektet omfattar en byggrätt på cirka 350 000 kvm inom ett område på 55 hektar. Det motsvarar cirka 100 fotbollsplaner eller i omfattning nästan lika stort som Volvo Cars nuvarande anläggning. Till driften krävs stora mängder el och vatten och vi måste säkra logistik för både gods och människor.

Etableringen av den nya batterifabriken och forskningscentret stärker Göteborgs position som landets tillväxt- och innovationsmotor och intresset kring fordon och mobilitet ökar ytterligare. Det kommer skapas cirka 3000 direkta arbetstillfällen i batterifabriken och forskningscentret och ytterligare tusentals jobb hos underleverantörer eller sidoleverantörer i regionen.

Ett flertal bolag och förvaltningar i staden är engagerade i arbetet med att hitta lösningar inom olika områden som till exempel tekniskt vatten, dagvattenhantering, värme och kyla, elleveranser, vägar, kollektivtrafik, tillfälliga boenden och inte minst kompetensfrågan. I takt med att Northvolts och Volvo Cars joint venture i batterifabriken växer med egna anställda kommer fler personer att inkluderas i arbetet.

- Status just nu är att detaljplanen har varit ute på granskning och vi arbetar med de frågor som kommit in. Nästa steg är att ta fram ett underlag för hantering i byggnadsnämnden och så småningom i kommunfullmäktige. Så här långt har miljöfrågorna med koppling till hållbarhet varit i fokus, säger Björn Gustafsson.

I projektet har man haft täta kontakter med främst Skellefteå som har erfarenheter från Northvolts första etablering.

- Vi är tacksamma för erfarenhetsutbytet, vi kopierar gärna smarta lösningar och vill slippa upprepa eventuella missar. Kunskapsöverföring är centralt i projekt som detta och vi delar självklart gärna med oss av våra erfarenheter under tiden eller när vi rott detta i hamn.


Bild - Samordningsgruppen, från vänster till höger: Per Osvalds (Stadsbyggnadskontoret), Anna-Lena Johansson (Business Region Göteborg), Björn Gustafsson (Business Region Göteborg), Sebastian Bergvall (Göteborg Energi) och Hedvig Aspenberg (Göteborg Energi). I bild saknas Mattias Hedeberg (Fastighetskontoret) och Joel Görsch (Business Region Göteborg) som också är med i gruppen.
 

Läs mer om batterifabrikens väg till Göteborg

 

Huvudkategori

Tipsa en vän