Nu hissar jag varningsflagg

11 januari 2016
Volvo Cars gjorde sitt bästa år någonsin 2015. Samma år som Göteborgsregionens arbetsmarknad blev landets hetaste. Ändå vill jag inleda det nya året med att hissa varningsflagg.

Ödesfrågan 2016 är hur vår förmåga att ta vara på människors resurser kommer att vara. Det är den andra sidan av det mynt som är präglat av näringslivets kompetensbrist. Kanske är det den fråga vi behöver prata allra mest om i Göteborgsregionens näringsliv.

Men vi går in i det nya året med stark medvind. Väl medvetna om att oro i omvärlden, till exempel Kinas ekonomi, snabbt kan förändra förutsättningarna.

2015 började som Volvo Cars comebackår och slutade som bilmärkets rekordår. För första gången såldes mer än en halv miljon Volvobilar på ett år. Vd Håkan Samuelsson beskriver det som att Volvomärket nu går in i andra fasen i företagets globala omvandling.

När målet är nått ska Volvo ha förvandlats från en mindre aktör till ett ”äkta globalt prestigebilsföretag”. Redan nästa år är det tänkt att bli premiär för den första bilen på den plattform som tas fram av det snabbväxande ingenjörsbolaget CEVT på Lindholmen.

Fordonsindustrin är inte den enda branschen som rusar rakt in i en högkonjunktur. Mot en situation som brukar beskrivas som överhettning.

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt utbildning blir allt större. Det riskerar att driva upp kostnadsnivåerna eller leda till tvärnit där stora planerade investeringar och utvecklingsprojekt inte blir av. Eller läggs någon annanstans i världen.

Men samtidigt som efterfrågan är stor på vissa människor ligger arbetslösheten fortfarande kvar som ett spöke för många andra.

Kompetensfrågan och utanförskapet är de största utmaningarna vi ställs inför.

Det kommer att kräva nytänkande. Göteborgsregionen har dokumenterat hög innovationskraft. Nu gäller det att alla olika delar av samhället plockar fram dessa förmågor för att hantera en situation som håller på att bli riktigt allvarlig.

Människor behöver komma i arbete. Göteborgsregionen behöver människor som arbetar. Det handlar om välfärd och värdighet. Då måste trösklar sänkas och sannolikt attityder förändras för att göra förändring möjligt.

Som sagt, en ödesfråga. Kan vi hjälpas åt att försöka besvara den?

Patrik Andersson
Vd, Business Region Göteborg

Tipsa en vän