Nu trappar vi upp för att ställa om till fler elektrifierade fritidsbåtar

2 december 2021
Nu tar vi nästa steg för att trappa upp omställningen mot elektrifiering av fritidsbåtar. Efter att ha skaffat oss en överblick kring hur andra länder i Europa arbetar med frågan kommer vi under 2022 lämna in en projektansökan gällande laddinfrastruktur för fritidsbåtar inom ramen för Göteborgs Stads elektrifieringsplan och vi ser stora samverkansmöjligheter med aktörer i Norge kring vår gemensamma kust.

Än så länge är marknaden för elektrifierade fritidsbåtar liten men nu börjar batteriers kapacitet bli så bra att elbåtens räckvidd är tillräcklig för de flestas behov. Den stora efterfrågan och acceptansen för elbilar förväntas därför smitta av sig på fritidsbåtar de närmaste åren. Fortfarande innebär dock begränsningarna i den nuvarande laddinfrastrukturen att elbåtsägarens rörlighet är begränsad. Fanns däremot möjlighet till snabbladdning i utflyktshamnarna skulle elbåtars räckvidd fördubblas – man skulle till exempel kunna ta sig från Saltholmen till Marstrand 20 sjömil bort för laddning och returresa samma dag. Det framgick av studien Elektrifiering inom området fritidsbåtar som initierats av Business Region Göteborg och presenterades i våras.

Studien var ett led i Business Region Göteborgs uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer (Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030).

Hur gör andra länder?

För att skaffa oss en överblick kring hur andra länder i Europa satsar på elektrifierade fritidsbåtar har vi nu kompletterat med rapporten Electrification of leisure boats and infrastructure – the international arena, initierad av oss tillsammans med EU-projektet Periscope. De länder utöver Sverige som kartlagts är Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

– Vi ville helt enkelt veta hur andra länder gör, vad vi kan mäta oss med och inspireras av, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg och ansvarig för maritima näringar. 

– Studien visar att flera länder i Europa bland annat har lättnader och regelverk för fossilfria båtar i både insjöar och kanaler, en spännande utveckling och där vår gemensamma kust med Norge kan skapa möjligheter som vi nu vill titta vidare på. Bland annat pekar studien ut demonstration och kommunikation av olika lösningar som möjliga initiativ. Vi har genom Periscope fått flera bra kontakter med intresserade norska aktörer som vi nu har dialog med.

Projektansökan gällande laddinfrastuktur

Nästa steg är nu att lämna in en projektansökan gällande laddinfrastruktur för fritidsbåtar inom ramen för Göteborgs Stads elektrifieringsplan under 2022.

– Vi har under våren och sommaren haft dialog med kommuner, regioner och industrin på både svensk och norsk sida. Vi ser att det finns stora samverkansmöjligheter och intresset är stort. Mycket kunskap och kompetens kan dessutom hämtas från fordonsbranschens snabba utveckling inom elektrifiering de senaste fem åren. Det är viktigt att vi har dialog med behovsägarna och kan stötta utvecklingen och förstå vilka krav som kommer ställas på våra hamnar i takt med utvecklingen, både när det gäller fritidsbåtar, men även större sjöfart. Energi- och effektoptimering samt energilagring är och blir viktiga frågor i omställningen inom transportsystemet, säger Madeleine Johansson.

Ett av de företag som på olika sätta verkar inom elbåtsbranschen i Göteborgsregionen är GSM Electric som har arbetat med att utveckla elektrifierade drivsystem för båtar i drygt 20 år. Företagets CTO Oscar Théen ser positivt på att vi nu tar frågan kring laddinfrastuktur vidare för att skapa förutsättningar för branschen och öka kunskapen bland båtägare om de nya lösningarna.

– En beteendeförändring inom elektrifiering av fritidsbåtar är nödvändig och tvingande. För att nå målet nu och inte när det är för sent ser vi väldigt positivt på samarbetet mellan företag och samhälle för att påskynda och göra elektrifieringen av båtflottan möjlig, säger han.

Persicope-projektet avslutas

Med den nya rapporten avslutas nu Periscope-projektet, ett partnerskap mellan Nordsjöregionerna Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna som syftat till att etablera ett permanent innovationsekosystem i regionen för att skapa en hållbar tillväxt och affärsutveckling för de maritima näringarna.

Huvudkategori

Tipsa en vän