Nu utvecklas och permanentas företagsstödet i Biskopsgården

20 mars 2019
Ali Tabrizi är ny företagsrådgivare på Business Center på Vårväderstorget.
Samtidigt som verksamheten Innovation Business Center permanentas och flyttar in är Ali Tabrizi ny företagsrådgivare på Business Center på Vårväderstorget. − Min roll är att från Business Region Göteborgs håll främja företagande och undanröja alla hinder för alla som vill starta företag så att våra företagare också vågar prova nya saker, berättar Ali Tabrizi.

Varmt välkommen tillbaka till Business Region Göteborg! Vilken blir din roll på vårt Business Center?

− Jag blir ny företagsrådgivare för alla som vill starta företag och få stöd i den processen. Jag har tidigare varit med i samverkansprojektet One Stop Future Shop som nu övergått till ordinarie verksamhet i stadsdelen, kallad Innovation & Business Center. Parallellt med den satsningen kommer jag att vara med och stötta entreprenörer i rådgivning och företagsutveckling framöver.

Hur ser planerna ut?

− Jag kommer att starta upp rådgivning och aktiviteter. Jag kommer att ge tips och råd och inspirera till nästa företagssteg och göra allt jag kan för att människor ska få en sund affärsutveckling i starten av sitt företag. Tanken är att jag också ska stötta och gynna stadsdelen så min största uppgift bli att jobba för att vi får fler människor att starta livskraftiga företag, som också överlever över tid. Så jag dockar på stadsdelens verksamhet med min roll som rådgivare för företag. Vi kommer också att arrangera kunskapshöjande aktiviteter och seminarier kopplat till de behov vi ser att företagen har.

Min största uppgift bli att främja och gynna stadsdelen så att vi får fler att starta livskraftiga företag som också överlever över tid

Ali Tabrizi, företagsrådgivare på Business Region Göteborgs Business Center på Hisingen

Vilka utmaningar och hinder ser du att företagarna har i stadsdelen?

− Det är ofta stor brist på nätverk och rätt kontakter. Så min uppgift blir att lotsa rätt och hänvisa till lämplig organisationer i ekosystemet för företagande i Göteborg.

Hur kommer innovation att bli en del i det som du och andra i stadsdelen Västra Hisingen jobbar med på Vårväderstorget?

− Tanken bakom innovation är att vi ska göra strukturella förändringar i samarbete med förvaltningar och näringslivet för att bryta barriärer i stuprörstänket och jobba i nya konstellationer; allt för att uppnå förändring och förenkla för medborgare och bidra till att de vågar prova nya saker.

Hur känns det nygamla jobbet?

− Det känns jättebra att jag kan bidra till den stadsdel som jag är ifrån. Min personliga ingång och ambition är att bidra med mitt engagemang och skapa närvaro och tillit här i stadsdelen. Min koppling är att jag är uppvuxen, har gått i skolan och har ett stort nätverk här i Biskopsgården. När jag var ung saknade jag nätverk – och nu är jag besatt av att skapa nätverk för andra människor, ungdomar och företagare.

− Jag är också engagerad i stadsdelen idag i lite olika sammanhang, bland annat som sportchef för Västra Hisingen Basket med många sociala initiativ, och jag sitter också i advisory board för stadsdelen Västra Hisingen. Och min erfarenhet från rådgivande affärsutveckling för Coompanion Göteborgsregionen med fokus på hållbarhet och kooperativt företagande samt på socialt företagande på Business Region Göteborg tar jag givetvis med mig in i mitt nya jobb. Mitt hjärta klappar verkligen för Biskopsgården!

Alis tre bästa tips till entreprenören

  • Hitta din passion!
  • Jobba långsiktigt!
  • Ge aldrig upp!

Innovation & Business Center är en numera reguljär verksamhet i stadsdelen Västra Hisingen som bygger på två tidigare EU-finansierade samverkansprojekt: Företagsamma Västra Hisingen (2012-2014) med inriktning på nystart, företagsutveckling och entreprenörskap i skolan, samt One Stop Future Shop (2016-2018), specialiserade på rådgivning till nyföretagande med särskilt fokus på unga, kvinnor och utrikes födda.

Plats: Vårväderstorget 1
Drop-in: Mån-ons 13.00-17.00

Tipsa en vän