Nya idéer ska växa i historiskt kvarter

8 juni 2016
Nya idéer ska växa i historiskt kvarter
I kvarteren i Gamlestaden skapades industrihistoria. Nu blir det platsen för nya innovationer och företag. Till Göteborgs 400-årsjubileum sätts höga mål för entreprenörsandan i staden.

Fram till jubileumsåret 2021 ska entreprenörsandan i Göteborg utvecklas mycket. Målen är högt ställda. Göteborg ska vara en internationell förebild, där individers förmåga att skapa och utveckla idéer och projekt tas till vara på bästa sätt.

Det är visionen bakom det entreprenörskvarter som nu planeras i Gamlestaden.

Susanne Robertsson, ansvarig för nyföretagande vid Business Region Göteborg, ser entreprenörskap som en grund för en attraktiv och pulserande storstad.

- Människors innovationskraft ska tas tillvara, och det gäller att göra de verktyg som erbjuds på olika håll tillgängliga på ett enkelt sätt. Det ska vara lätt att hitta rätt hjälp, betonar Susanne Robertsson.

Underkategori

Göteborg ska vara en internationell förebild, där individers förmåga att skapa och utveckla idéer och projekt tas till vara på bästa sätt.

 

I entreprenörskvarteret ska flera organisationer erbjuda specialistkompetens inom nyföretagande, verksamhetsutveckling, finansiering och annat som behövs för att förvandla spännande idéer till värdefulla projekt.

Platsen som är vald för entreprenörskvarteret knyter an till Göteborgs stolta anor som industri- och innovationsstad.

Här drev bröderna Sahlgren från mitten av 1700-talet norra Europas största sockerbruk i över hundra år.

Därefter drevs Skandinaviens största spinneri i huset som i dag kallas Gamlestadens Fabriker fram till början av 1900-talet. Här jobbade över 1 500 anställda.

I Gamlestaden uppfann också Sven Wingquist det sfäriska kullagret, som låg till grund för SKF som startades 1907. Och som en avknoppning därifrån grundades ett litet bolag med det latinska uttrycket för ”jag rullar” här år 1926.

Ja, det är Volvo, som i dag är en jätte inom fordonsindustrin.

Så välkommen till Gamlestaden – här har alltid varit en plats för innovationer och entreprenörstänkande. Och så kommer det att förbli, långt in i framtiden.

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Entreprenörskvarteret är del av Göteborgs 400-årsjubileum. Uppdraget har vuxit fram utifrån en medborgardialog som resulterat i ett projekt där vi tillsammans med ett flertal aktörer samverkar för att lyfta fram det entreprenöriella Göteborg.

Tipsa en vän