Nya stödpengar för företag som vill satsa på FoU

29 januari 2016
Under 2016 har små och medelstora företag (SME) i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:
- Konkurrera på globala marknader.
- Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
- Bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Två typer av ”FoU-kort”

FoU-kort Bas: Max 50.000 kr för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Man kan skicka in ansökningar löpande under året till FoU-kort Bas.

FoU-kort Avancerat: Max 500.000 kr i FoU-stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostad. Sista anmälningsdag 10 mars.

Mer information och ansökan hittar du hos Västra Götalandregionen.

Huvudkategori

Tipsa en vän