Nycklarna till framgångsrika nyckeltal

19 oktober 2017
Sten Jensen, affärsutvecklare på BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt, har i många år jobbat med företagare i regionen och deras utmaningar
Det är långt ifrån alla företagare som aktivt analyserar sin statistik och data – även om de borde. Mätning av nyckeltal kan vara ett av de viktigaste verktygen för att styra sin verksamhet i rätt riktning. Här får du tips från BRG:s expert.

Det finns onekligen ett enormt utbud av nyckeltal man kan använda sig av för att mäta ett företag, och kanske är det just därför som så många av oss missar de guldgruvor som kan gömma sig bakom siffrorna. Samtidigt är kunskapen om nyckeltal varierande. På enmansbolag är kunskapen ofta låg, medan stora bolag kan ha pålästa controllers med örnkoll. Men för bolagen däremellan finns det ofta mycket som kan förbättras – och då gäller det att ha en bra strategi. Detta jobbar affärsutvecklaren Sten Jensen aktivt med när han träffar företag i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

– Ofta kan det här med nyckeltal behöva avdramatiseras lite, säger han. Men när polletten väl faller ner och man fattar vad det handlar om brukar det hända grejer. Det gäller att förstå syftet med mätandet så att man får någon nytta av det.

Företagens problem är sällan tillgången på information, snarare är kunskapen låg om hur informationen ska användas. Grovt förenklat kan man här dela in nyckeltalsprocessen i fyra steg:

Underkategori
  • Fundera över vad du vill mäta. Vad är viktigt i din verksamhet? Är det hur många klick du får på internet eller hur din debitering och genomsnittliga snittpris ser ut? Eller är det något helt annat?
  • Komponera rätt nyckeltal för att besvara frågorna. Här gäller det att lägga det hela på en lagom nivå, att använda sig av fem nyckeltal är ofta en bättre idé än att satsa på hundra.
  • Mät och följ dina nyckeltal, hur ser utvecklingen ut under året?
  • Använd dina nyckeltal som beslutsunderlag.

Det sista steget glöms ofta bort, trots att det är otroligt viktigt. Genom att analysera nyckeltal kan man till exempel se vilka kunder och projekt som är lönsamma och olönsamma, så att man tar chansen att fundera kring dem och kanske även agera.

När man ser att man kan jämföra sig med konkurrenterna och se att den egna verksamheten går bättre, eller upptäcker hur nyckeltalen kan generera mer pengar in på sista raden – då skapas engagemang

Sten Jensen, affärsutvecklare på BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt

När man väl fått grepp om sina nyckeltal kan man också använda det för att skapa engagemang på företaget.

– När man ser att man kan jämföra sig med konkurrenterna och se att den egna verksamheten går bättre, eller upptäcker hur nyckeltalen kan generera mer pengar in på sista raden – då skapas engagemang, säger Sten Jensen, och fortsätter:

– Här kan man också försöka skapa något tillsammans på sin arbetsplats. Om man till exempel tittar på sin bruttovinst och ser att man har 30 % i början av året, då kan man sätta ett mål om 35 %, och sedan jobba mot det tillsammans. Det blir nästan som en tävling när man varje månad ser att det blir en procent bättre.

Viktiga nyckeltal för dig som säljer produkter:
Du som säljer produkter har säkert koll på dina samlade bruttomarginaler. Men vad många missar är att bevaka bruttomarginalerna även på enskilda produkter.
Tänk också på att ställa bruttomarginalerna mot försäljningsvolymen: en produkt med 90 % marginal fyller sällan någon funktion om den ändå bara säljs i ett fåtal exemplar. Här ser du snabbt vilka produkter som är kassakor och vilka som mest fyller servicefunktioner. Med dessa insikter kan du också analysera dina kunder. Har du vissa kunder som enbart köper dina lågmarginalprodukter bör du kanske fundera över hur du kan locka dem att även köpa andra varor.

Viktiga nyckeltal för dig som säljer tid:
Konsultföretag är vana vid att mäta sin debiteringsgrad, det vill säga hur stor del av den arbetade tiden som kan debiteras kund. Dock är det vanligt att man fokuserar så pass mycket på hög debiteringsgrad att man nästan glömmer bort att mäta sin genomsnittliga timdebitering.
Här kan man så klart tänka på att ju färre timmar som debiteras, desto högre bör det genomsnittliga timpriset vara. Upptäcker man att ens debiteringsgrad är mycket hög, samtidigt som fler kunder står på kö – då kan det vara ett bra tillfälle att höja priset.

Sten Jensen betonar också vikten av att fokusera på rätt nyckeltal. Bruttomarginaler kan till exempel vara otroligt viktiga, men samtidigt spelar det ingen roll hur stora bruttomarginaler man har om försäljningsvolymen ändå är för låg.

– En bok om nyckeltal kan vara 200 sidor lång, men det gäller att plocka russinen ur kakan. Jobbar man på att öka lönsamheten ska man fokusera på de nyckeltal som handlar om just det. Strävar man efter att öka omsättningen ska man ha det fokuset. Och om man har mycket kontakt med sin bank är finansiella nyckeltal viktigt, säger Sten Jensen, och fortsätter:

– Men oavsett vilka nyckeltal man mäter så fyller de alltid viktiga funktioner, eftersom de alltid är kvitton på hur den faktiska verkligheten ser ut. Det är ett bra komplement till den magkänsla som ofta är påtaglig i tillväxtföretag. Ett framgångsrikt tillväxtföretag ska ha en lagom mix av magkänsla och eftertänksamhet.

Tipsa en vän