Nytt avtal öppnar upp Shanghais startup- och testbäddsmiljöer

13 april 2018
Qin Wenbo, vice ordförande för Science and Technology Commission of Shanghai Municipality, och Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, sedan de undertecknat det avsiktsförklaringen. Bild: Michael Åkerström
En avsiktsförklaring mellan Business Region Göteborg och Science and Technology Commission of Shanghai Municipality skapar nya möjligheter för Chalmers och Göteborgs Universitet. Dessutom öppnas vägar in i Shanghais startup- och testbäddsmiljöer för regionens företag.    

Den 11 och 12 april gästades Göteborg av kinesiska Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (STCSM). Anledningen var undertecknandet av en avsiktsförklaring, eller ett så kallat MoU, mellan STCSM och Business Region Göteborg. På programmet stod bland annat också besök på Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum SAFER och fordonslabbet Revere på Lindholmen samt på AB Volvo för demonstration av självkörande tunga fordon.

Avsiktsförklaringen skapar möjligheter till ett utökat samarbete och utbyte mellan de båda städerna inom näringsliv, science parks och akademi. De huvudsakliga samarbetsområdena i avtalet är hållbara mobilitets- och transportlösningar, ICT (Information and Communication Technology), life science och äldrevård samt energi- och miljöteknik.

– Vi vill inte låsa fast oss vid ett för smalt MOU, därför är det ganska övergripande hållet och öppnar upp många möjligheter. Samarbetsområdena är egentligen samma som står i partnerskapsavtalet på en övergripande nivå, man ska se MOU:t som ett underavtal till partnerstadsavtalet vilket möjliggör ett samarbete mellan STCSM och Business Region Göteborg, säger Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Hög innovationsförmåga lockar

Redan i samband med att en delegation från Göteborg besökte Shanghai i maj 2017 för att förlänga partnerstadsavtalet mellan de bägge städerna berättade Maria Strömberg om de samtal som fördes med STCSM om ett framtida samarbete.

En commission motsvarar ungefär vad vi skulle kalla en förvaltning, låt vara en gigantisk sådan – det finns 68 universitet i Shanghai varav 57 är finansierade av STCSM. Resterande elva är nationella.

Business Region Göteborg har samarbetat med flera commissions i Shanghai tidigare, bland annat kring energi- och transportfrågor. 

– Men vi eftersökte en commission som jobbar över flera fält eftersom vi jobbar mycket med innovationsfrågor som går på tvären genom flera branscher och områden. Då fick vi rådet att träffa STCSM som jobbar likadant när det gäller forsknings- och innovationsfrågor. De läser naturligtvis om rankingen av Göteborgsregionens höga innovationsförmåga och om vilka investeringar som görs här och tyckte det lät intressant. Det var också STCSM som föreslog att vi skulle få till en avsiktsförklaring för att formalisera ett aktivt samarbete med oss, säger Maria Strömberg.

Blev det ungefär så som ni skissade förra året?

– Jo, det har det nog blivit. Det här MOU:t öppnar framför allt upp möjligheter för Chalmers och Göteborgs Universitet i deras samarbeten med universitet i Shanghai, kanske i första hand Tongji och Fudan, och att söka finansiering för gemensam forskning på plats i Kina som inkluderar näringslivet, säger Maria Strömberg.

Avsiktsförklaringen kan dessutom leda till större möjligheter för studenter vid Chalmers och Göteborgs Universitet att delta i internationella utbyten med Tongji- och Fudan-universiteten.

Jörgen Sjöberg, strategisk verksamhetsutvecklare på Chalmers, har övergripande ansvar för internationalisering och var med när avsiktsförklaringen signerades i Business Region Göteborgs lokaler på Norra Hamngatan.

– Chalmers samarbeten med olika partners i Shanghai har stor betydelse både för berörda delar av Chalmers och för universitetet som helhet. STCSM:s stöd är värdefullt och med ett avtal med Göteborgs Stad stärks förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling, säger han.

Maria Strömberg och flera människor runt ett stort bord
”Kineserna är väldigt nyfikna på Göteborg", säger Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster & Innovation på Business Region Göteborg och i bild trea från höger på andra sidan bordet.

Nya kontaktvägar in i startup-miljöer och testbäddar

Maria Strömberg framhåller att MOU-avtalet även öppnar upp nya kontaktvägar in i startup-miljöer för små företag som vill in i Kina och att de kommer kunna få rätt support för att växa sig större.

– Det finns ju sedan tidigare svenska främjandeorganisationer på plats för att coacha våra företag på den kinesiska marknaden men med MOU:t adderar vi även strukturerna och samverkansmiljöerna i Shanghai för att hjälpa internationella företag in i de här miljöerna. STCSM äger och finansierar ett antal startup-miljöer i Shanghai. För mindre företag i Göteborgsregionen som vill starta en verksamhet i Shanghai kan vi därför peka rätt i kontakterna till startup-miljöer, innovationsmiljöer, innovationstävlingar – och förhoppningsvis även testbäddar.

Tanken är att det genom samarbetsavtalet ska bildas kompetenscenter i Shanghai som involverar också svenskt näringsliv på plats inom samarbetsområdena och det kan erbjudas möjligheter för svenska företag att delta i testbäddar i Shanghai.

– På motsvarande sätt vill vi kunna erbjuda kinesiska företag att komma hit och delta i våra testbäddar. Det är ett ömsesidigt utbyte som vi hoppas kunna öppna dörren för, säger Maria Strömberg.  

– Shanghai jobbar ju en hel del med elektrifiering och det går det rasande fort och med en annan storskalighet än vi har här vilket är spännande. De är också väldigt duktiga på styrsystem – de har ju järnkoll på sina elbilar, samlar in mängder med data och har ett helt annat visuellt kontrollsystem än vad vi har. Det finns delar här som kan vara intressanta för oss att lära av, säger Maria Strömberg.

Attraktiv partner i trafiksäkerhetsfrågor

För att börja med något konkret har Business Region Göteborg och STCSM valt att titta på trafiksäkerhetsfrågor. Därför besökte delegationen under den andra dagen SAFER på Lindholmen. SAFER:s vision är att vara ett nav som lockar internationell forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. Chalmers är värd för centrumet, övriga 32 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter.

– Vår förhoppning är att det ska kunna etableras en liknande plattform i Shanghai kring trafiksäkerhetsforskning genom detta MOU. Vi har ju flera företag i Sverige som är duktiga inom området – de båda Volvobolagen, Autoliv, Zenuity. Samtidigt är kineserna väldigt nyfikna på Göteborg tack vare Geelys investeringar och allt som händer inom vårt fordonskluster. Utvecklingen går väldigt fort i Kina just nu och vi har av tradition ett stort kunnande inom området här i Göteborgsregionen. Vi är en attraktiv partner, säger Maria Strömberg.

Magnus Granström är föreståndare på SAFER och välkomnar det nya avtalet.

– Ett MOU av detta slag är ännu en tydlig länk mellan Sverige och Kina och specifikt Shanghai och Göteborg och skapar ännu bättre förutsättningar för framgångsrikt forskningsarbete inom trafik- och fordonssäkerhet. Det finns i dag ett övergripande samarbete inom detta område, China Sweden Research Centre for Traffic Safety (CTS), och det nya avtalet skapar nya möjligheter för gemensamma projekt, säger han.

Viktigt att visa på hur vi jobbar i Sverige

Som så ofta dyker ämnet mänskliga relationer upp i sammanhanget när samarbete med Kina diskuteras. Maria Strömberg har fått frågan tidigare.

– Det är viktigt att vi i alla våra besök i Kina visar på hur vi samarbetar i Göteborgs Stad och hur de demokratiska processerna ser ut, inklusive mänskliga rättigheter. Och även om vi kanske inte kommer prata just om mänskliga rättigheter med den här delegationen är det viktigt att visa på hur vi jobbar i Sverige och hur vi inkluderar och involverar människor. Transparensen, öppenheten – den är viktig.

Tipsa en vän