Nytt digitalt spel stärker jobbförmågan

17 maj 2016
Matton
Nu lanseras Jobbpuzzlet, ett spel med målet att stärka människor på vägen till en anställning. Jobbpuzzlet riktar sig till olika typer av skolor och till personer med utländsk bakgrund eller funktionsnedsättningar och har utvecklats av Bräcke diakoni med stöd från bl a Göteborgs Stads satsning på socialt företagande.

De allra flesta känner väl igen sig i den process man genomgår när man söker jobb; Arbetet med vem man är som person, vad man vill och vad man kan. Och inte minst nervositeten inför en intervju. Står man långt ifrån arbetsmarknaden är vägen dessutom oftast både längre, svårare och tuffare att få ett jobb.

Träning ger färdigheter

Men tack vare en ny digital utbildningsplattform, Jobbpuzzlet, finns nu ett stöd som ökar möjligheten till jobb. Spelet har som mål att kartlägga en persons arbetsförmåga, ge ökad kunskap om arbetssituationen samt ge träning inför en arbetsintervju.

På ett pedagogiskt och strukturerat sätt, och på enkel svenska, spelar man sig igenom fyra moduler - Självkännedom, Kunskap, Vilja och Mod – där man med summering efter varje modul, slutligen får en bättre känsla för vem man är, vilken kunskap man besitter och vad man vill göra med sin framtid. Man får också en grundläggande koll på jobbekonomi. Dessutom får man träna på sin första arbetsintervju. Feed-back i spelet ges genom bl a ett slags chattfunktion och tydliga minspel i speldialogen.

Konkret, roligt och illustrativt

Bakom satsningen står Bräcke diakoni, som är en fristående stiftelse inom vård och omsorg med bas i Göteborg.

- Vi har gjort spelet på enkel svenska för att både personer med utländsk bakgrund eller med funktionsnedsättningar ska kunna använda spelet, samtidigt som det ska vara fullt av fakta, illustrativt och roligt, berättar Emma Lyrdal, projektansvarig för Jobbpuzzlet på Bräcke diakoni.

-Vi har också kopplat spelet till olika yrkesbeskrivande filmer från Arbetsförmedlingen för att få det så konkret som möjligt. Och vi ser gärna att man sitter tillsammans med någon lärare eller någon man känner när man går igenom spelet första gången, så att man får en helhet och kan få hjälp om det är något man inte förstår, betonar Emma Lyrdal.

Förmedla att arbete alltid lönar sig

Idén till spelet kom för några år sedan då Emma Lyrdal och hennes kollega Birgitta Natanaelsson, samordnare för arbetsmarknadsfrågor och leg. arbetsterapeut på Bräcke diakoni, jobbade med ungdomar med funktionsnedsättning tillsammans på Riksgymnasiet i Angered. De såg att det saknades någon form av verktyg för att förenkla för, och stötta, ungdomar med funktionsnedsättningar att förstå jobbprocessen.

Alltför många tycktes fastna i bidragsberoende istället för att jobba, och det behövdes en förändring. Med tiden växte också tanken att det också var viktigt att förmedla att det alltid lönar sig att arbeta. Grunden till Jobbpuzzlet lades.

-Vi såg möjligheter och hade  en innovativ idé som vi ville testa, och den idé har tagit sig olika vägar för att landa i ett digitalt spel. Nu ser vi att vi verkligen har lyckats att fylla ett tomrum med spelet. Och vi vill också betona att det funkar alldeles utmärkt för alla att använda. Det finns ju många som behöver stöd och ökad kunskap inför sitt sin första jobbansökan och med Jobbpuzzlet får man en god grund för att förstå förutsättningarna för att jobba, betonar Emma Lyrdal.

Klart att lanseras

Genom Allmänna arvsfonden fick de 2013 en pott pengar för att utveckla ett spel. Pengar beviljades även från Post och Telestyrelsen 2014, och 2015 fick man ytterligare stöd av Göteborgs Stads satsning på socialt företagande.

Nu har spelet testats av ett femtiotal olika användare och är klart att lanseras.

-Vi är helt utan vinstsyfte men vi tar ut en liten peng för licensen då det är viktigt att vi kontinuerligt kan uppdatera olika funktioner och hålla spelet levande med aktuell information, avslutar Birgitta Natanaelsson.

Fakta Jobbpuzzlet 

Här kan du läsa mer om Jobbpuzzlet >>
Här kommer du till spelet >> 
Här kan du filmen "Puzzlet - praktik för personer med rörelsenedsättning" >>

Vill du veta mer om Jobbpuzzlet?

Välkommen att kontakta:
Emma Lyrdal, verksamhetsansvarig för Ett steg till, Bräcke diakoni emma.lyrdal@brackediakoni.se
Tel 031-332 03 84

Birgitta Natanaelsson
Samordnare för arbetsmarknadsfrågor/ leg arbetsterapeut för Ett steg till, Bräcke diakoni birgitta.natanaelsson@brackediakoni.se
Tel 0734-602087

Läs mer om Bräcke diakoni – ett medmänskligare samhälle här >>

 

Tipsa en vän