One Stop Academy goes Glocal

26 oktober 2016
One Stop Academy - deltagare 2016
Under hösten har Göteborgs Stads satsning på socialt företagande satt internationellt avtryck i pilotprojektet One Stop Academy. Initiativet är en grogrund för att utveckla en digital testbädd där vi tar fram prototyper för global samhällsinnovation med lokal nytta.

Nu när piloten närmar sig sitt slut kommer vi arrangera en internationell avslutningskonferens, 14 november, som går under namnet: Innovating Beyond Borders.

Temat för den här heldagen är Social Impact – hur man med globalt och lokalt entreprenörskap i hållbarhetsfrågor sätter internationellt avtryck. Just kombinationen globalt synsätt och lokal påverkan benämns även Glocal – som det internationella begreppet lyder.

- Genom digitalisering i global och lokal kontext, synliggör vi ett nytt framväxande entreprenörskap och visar upp goda exempel, förklarar Ali Tabrizi, projektledare för One Stop Academy, när han ska beskriva innehållet i konferensen.

Innovating Beyond Borders är en heldag dedikerad på det gränslösa entreprenörskapet
- Projektet One Stop Academy har från början haft ett internationellt fokus. Genom att utveckla sociala samhällsinnovationer som löser strukturella utmaningar med utanförskap flyttar vi gränser, berättar Ali Tabrizi vidare. Grunden för projektet är plattformsbyggande – med ledord som hållbarhet och inkludering gestaltar vi konkreta problemlösningar. Det har även varit en mötesplats för plattformsbyggande och nätverk.

- Bakgrunden ligger i globala utmaningar, utanförskap i problemområden och att stödja socialt företagande. Dels genom finansiering men framförallt genom ett acceleratorprogram med ett tydligt affärsutvecklingstänk, avslutar Ali Tabrizi.

Följ hur projektet har löpt via: @onestopacademy - eller via #onestopacademy, #socialimpact, #socent, #socialchange.

Anmälan till Innovating Beyond Borders, 14 november - adress: Upptakt, Blåsvädersgatan 1
Vill du anmäla dig till konferensen kontaktar du ali.tabrizi@businessregion.se.

Hålltider förkonferensen: 
09:30    Drop in; mingel och fika
10:00    Start; konferensen öppnar
10:15    Case + föresläsning Social Impact
12:00    Lunch
13:15   Start för inspirationstalarna (8 st)
16:00-17:00  After talk, mingel

Färgbox

Piloten One Stop Academy är kopplad till Göteborgs vision om en inkluderande och hållbar stad. Visionen säger: År 2021 är Göteborg internationell känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

 

Tipsa en vän